ARN75018770120001 CAMILLA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1877 Bark CAMILLA (ARN750187701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark / sail ship, barque.

Id.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Arendal

Byggeår (year built):

1875

Bygg nr. Sno:

 

Bygger (yard):

G. Gustafsson, Töfsala, Bjørneborg, Finland.

Eier (owner):

C. H. Sørensen, Arendal.

Disponent (manager):

C. H. Sørensen, Arendal.

Klasse (Class).:

LR

 

 

Tonnasje (Tonnage):

658 tdw, 534 brt, 418 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 131,4’-B: 32,0’-D: 15,7’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
C. H. Sørensen 1877-81,
G. Tellefsen 1881-,
I. Zachariassen,
J. S. Andreassen.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipm.):

 

 

 

Historikk:

1875 Bygget som TOIVATOR ved G. Gustafsson, Töfsala, Bjørneborg, Finland for finsk eier.
1877 Solgt 01/11 for NOK 38.000 til C. H. Sørensen, Arendal. Overtatt i Sundsvall, Sverige.
1878 Under dokksetting i februar i Cardiff, Wales fant de at det var nødvendig med større reparasjoner. Tok om bord 250 t kull som ballast. Ankom Arendal samme måned. Der ble det utført større reparasjoner på skrog, rigg og seil som kostet ca. NOK 12.000. Omdøpt til CAMILLA. Fikk målebrev 15/03 ved tollboden i Arendal. Nasjonalbevis ble utstedt 20/05 og besiktigelse av Det norske Veritas taksterte henne til NOK 52.500. Satt i fart med C. H. Sørensen som skipsfører.
1879 Kom ut for et hardt pålandsvær senhøstes på finskekysten. Greide å ankre i smult farvann men frøs inne for vinteren.
1891 Bygget om i Arendal for NOK 12.000. Ny tonnasje 511 nrt.
1911 Solgt 16/01 for NOK 3.500 til Niels Torbjørnsen, Fredrikstad.
Nedrigget til lekter i 2. kvartal.

 

 

History in English:

1875 Built as TOIVATOR at G. Gustafsson, Töfsala, Bjørneborg, Finland for Finnish owner.
1877 Sold 01/11 for NOK 38.000 to C. H. Sørensen, Arendal. Deliverey in Sundsvall, Sweden.
1878 During docking in February at Cardiff, Wales it was found damages that required extensive repairs. Loaded 250 t coal as ballast. Arrived Arendal same month. Extensive repairs on hull, rig and sails carried out at a costs of NOK 12.000. Renamed CAMILLA. Certificate of tonnage given 15/03 by the Custom office in Arendal. Proof of nationality issued 20/05 and a survey by Det norske Veritas valued her at NOK 52.500. Put i service with C. H. Sørensen as master.
1879 Came into a strong onshore wind in late autumn on the Finnish coast. Managed to anchor in calm seas between som islands but was frosen in for the winter.
1891 Rebuilt in Arendal for NOK 12.000. New tonnage 511 nrt.
1911 Sold 16/01 for NOK 3.500 to Niels Torbjørnsen, Fredrikstad. Demasted to a barge in 2. quarter.

 

 

             

Kilde: Malmsteinregisteret, Skipet, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.

Sist oppdatert: 03/07-2011 (SN/PS)