Galeas ill.

 

1883 Galeas SVEA (ARN759188301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, galeas, treskrog
sail ship, ketch, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Arendal

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Herlofsens Verft, Arendal.

Eier (owner):

O.B. Sørensen m. fl., Arendal.

Disponent (manager):

O.B. Sørensen, Arendal.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

77 brt, 65 nrt

Dimensjoner (size):

L:’ , B: 21,8’, D:9,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LFJR

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil - rigget som Galeas.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som galeas SVEA av Herlofsens Verft, Arendal for O.B. Sørensen m. fl., Arendal.
1897 Grunnstøtte 26/03 utenfor Mariager, Danmark mens hun var på reise fra Alloa, Scotland til Hadsund, Danmark med kull. Brakt flott 28/11.
1898 Solgt til Ole Nielsen Høeg, Hobro, Danmark.
1898 Solgt til Anton Nielsen Krustrup, Hadsund.
1899 Grunnstøtte 17/04 i Fisckebäcksvik i Brofjorden, Sverige mens hun var på reise fra Skalhamnsholmen, Sverige til Danmark med gatestein.
1900 Reparert og ombygd i Hobro, Danmark.
1903 Solgt til Hans Rasmus Hansen, Aarhus, Danmark. Omdøpt til OTTO.
1905 Solgt 25/10 til Ernst Arthur Karlsson P/R, Stockevik, Sverige.
1910 Solgt 08/03 til E. S. Bergman, Halleviksstrand, Sverige.
1916 Solgt 12/12 til Familien Johansen, Harstad. Omdøpt til AKKAR.
1917
Motor installert: 1 x råoljemotor, Stabil. 1 sylinder, 50 BHK. Bygget av Brødrene Christensens mek. Verksted, Kristiania.
1922 Overført til Lise Johansen (Oluf Johansen), Harstad.
1934 Forlenget. Ommålt: 105 brt, 66 nrt. L: 78,1’, B: 21,8’, D: 9,7’.
1953 Overført til Konrad I. J. Johansen P/R, Harstad.
Ny motor installert: 1 x råoljemotor, Bolinder.
2-takt/enkltv., 2-sylindret., syl. dim.: 330 x 340 mm. 120 BHK. Bygget i 1919 av J. & C. G. Bolinders Motorverkstads A/B, Stockholm, Sverige.
1962 Pårendt 02/12 av lokalruteskipet RØST mens hun lå for anker i innløpet til Gravdal i Lofoten. Var på reise Trondheim til Borkenes med stykkgods. 1 mann omkom.
Akterskipet sank straks, mens forskipet, lastet med karbid, ble liggende til stort hinder for skipsfarten. Ble senere slept ut i Vestfjorden og senket.

 

 

History in English:

1883 Built as ketch SVEA by av Herlofsens Verft, Arendal for O.B. Sørensen et. al., Arendal.
1897 Stranded 26/03 off Mariager, Denmark whilst on a voyage from Alloa, Scotland to Hadsund, Denmark with coal. Re-floated 28/11.
1898 Sold to Ole Nielsen Høeg, Hobro, Denmark.
1898 Sold to Anton Nielsen Krustrup, Hadsund.
1899 Stranded 17/04 i Fisckebäcksvik in Brofjorden, Sweden whilst on a voyage from Skalhamnsholmen, Sweden to Denmark with paving stone.
1900 Repaired and rebuilt in Hobro, Denmark.
1903 Sold to Hans Rasmus Hansen, Aarhus, Denmark. Renamed OTTO.
1905 Sold 25/10 to Ernst Arthur Karlsson P/R, Stockevik, Sweden.
1910 Sold 08/03 to E. S. Bergman, Halleviksstrand, Sweden.
1916 Sold 12/12 to Familien Johansen, Harstad. Renamed AKKAR.
1917
Motor installed: 1 x crude oil engine, Stabil. 1 cyl., 50 BHP. Built by Brødrene Christensens mek. Verksted, Kristiania.
1922 Transferred to Lise Johansen (Oluf Johansen), Harstad.
1934 Lenghtened: Re-measured: 105 brt, 66 nrt. L: 78,1’, B: 21,8’, D: 9,7’.
1953 Transferred to Konrad I. J. Johansen P/R, Harstad.
New motor installed: 1 x crude oil engine, Bolinder.
2-stroke S/A., 2-cyl., cyl. dim.: 330 x 340 mm. 120 BHP. Built in 1919 by J. & C. G. Bolinders Motorverkstads A/B, Stockholm, Sweden.
1962 In collision 02/12 with RØST whilst at anchoage at the inlet to Gravdal in Lofoten. Was on a voyage from Trondheim to Borkenes with genaral cargo.
1 man lost.
The aft ship sank immediately, but the fore ship with a cargo of carbide was laying as a danger to navigation. She was later towed to Vestfjorden and scuttled.

 

 

           

Kilde: DnV, Forlis 1962.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/11-2016 (SN/PS
)