Mangler bilde.

 

1886 DS JUPITER (ARN759188601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Arendal

Byggeår (year built):

1886

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Bratteklev Skibsværft (O. B. Sørensen), Bratteklev, Tromøy,
Arendal.

Eier (owner):

O. B. Sørensen, Arendal.

Disponent (manager):

O. B. Sørensen, Arendal.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

65 brt, 8 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 78,3’-B: 15,1’-D: 9,1’.

Lastehandteringssyst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-
sylindret.
25 NHK.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjele (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1886 Bygget som JUPITER av Bratteklev Skibsværft (O. B.
Sørensen), Bratteklev, Tromøy, Arendal for O. B. Sørensen,
Arendal. Fanget for landstasjon i Båtsfjord, Finnmark.
1894 Solgt til ”Klavenessgruppen” som dannet A/S Neptun (A.
F. Klaveness), Sandefjord. Registrert i Sandefjord.
Fanget i Finnmark.
1904 Albert Grøn, Sandefjord ble manager.
1905 Solgt til A/S Haabet (Joh. Bryde), Sandefjord.
1908 Solgt til A/S South African Whaling Co.
(Joh. Bryde),
Sandefjord. Fanget for landstasjon Bluff ved Durban, Sør-
Afrika. Ankom 16/07 til landstasjon Bluff.

Det var her (Bluff) Bryde fanget en hittil ukjent hvalart som
senere fikk navnet Brydehval.
1909 Skipsregister: Eier: Peder Bogen, Sandefjord. Kallesignal pr. skipsregisteret  var JVPC.
1913 Solgt til S. M. Pettersen, Durban.
1936 Havarert ved Durban Syd Afrika.

 

 

History in English:

1886 Built as JUPITER by Bratteklev Skibsværft (O. B.
Sørensen), Bratteklev, Tromøy, Arendal for O. B. Sørensen,
Arendal.
Catching for shorestation in Båtsfjord, Finnmark.
1894 Sold to ”Klavenessgruppen” who formed A/S Neptun (A.
F. Klaveness), Sandefjord. Registered in Sandefjord.
Catching in Finnmark.
1904 Albert Grøn, Sandefjord became manager.
1905 Sold to A/S Haabet (Joh. Bryde), Sandefjord.
1908 Sold to A/S South African Whaling Co. (Joh. Bryde), Sandefjord. Catching for shore station Bluff near Durban, South Africa. Arrived 16/07 at shore station Bluff.
It was here at Bluff, Bryde catched a to now unknown whale
species who later was named Bryde whale.
1909 Shipsregister: Owner: Peder Bogen, Sandefjord.
Callsignal according to the ship register: JVPC.
1913 Sold to S. M. Pettersen, Durban.
1936 Wrecked at Durban South Africa.

 

 

             

Kilde: Ulf W. Gustavsen, SAMM, Hvalfangstflaaten på Finmarken 1888.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/01-2013 (SN/PS)