BRG20319120120001 MADEIRENSE. Foto via wrecksite.eu.

 

1912 DS MADEIRENSE (BRG203191201)

 

 

“Mosquito”

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, frukt/passasjerer
steam ship, general cargo, fruit carrier/passenger

Off.no (IMO):

1105358

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1891/08

Bnr (Sno):

46

Bygger (yard):

Bonn & Mees, Rotterdam, Nederland.

Eier (owner):

A/S Cuneo Steam Ship Co., Bergen.

Disponent (manager):

S. L. Christie, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.830 brt, 1.661 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 332,0’–B: 40,0’-D: 22,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 24,8’’–46,5’’–74,0’’, slag/stroke: 51,0’’. 500 NHK. Bygget av Nederlandsche Stoomb. Mij., Rotterdam, Nederland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Heteflate 7.310 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Nederlandsche Stoomb. Mij., Rotterdam, Nederland.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1891 Bygget som DUBBELDAM av Bonn & Mees, Rotterdam, Nederland for Nederlandsche - Amerikanische Stoomvaart Mij., Rotterdam.
1895 Solgt til H. & S. Brocklehurst (R. Singlehurst & Co.), Liverpool, England. Omdøpt til MADEIRENSE.
1901 Solgt til Booth Steamship Co. Ltd., Liverpool.
1910 Solgt til Haakon B. Sareussen, Bergen.
1912 Solgt til A/S Cuneo Steam Ship Co. (S. L. Christie), Bergen. I bananfart for Cuneo Importing, New York, NY, USA.
Havarerte 30/07 på Bird Rock, Crooked Island Passage, Bahamas mens hun var på reise fra New York til Port Antonio, Jamaica i ballast men med passasjerer.

 

Fra sjøforklaringen:
D/s. Madeirence“ (W.J.D.H.) av Bergen, reise New York — Port Antonio i ballast, grundstøtte i smukt, sigtbart veir den "28. juli kl. 0,15 fm. paa revet ved Bird Rock fyr og blev vrak. Besætningen reddedes.
        Sjøforklaring i New York den 7. aug. og flg. dage.
Av forklaringen fremgaar, at 2den styrmand den 27. juli kl. 11 em. peilte Bird Rock fyr i S.S.V. ½ V. i synsvidden. Kapteinen kom paa broen og forandret kursen til S.V.t.S., hvorefter han forlot broen. Kursen holdtes, indtil fyret Kl. 12 mn. peiltes i S.t.O, ca. 4 à 5 kvm. av e.g., samtidig forandret 2den styr- manden kursen litt efter litt til S.t.V. 72 V. Kl. 12,15 fm. grundstøtte imidlertid fartøiet og blev staaende fast. Efter grundstøtningen peiltes fyret i S.t.O. ¾ 0 i en avstand av ca. 176 kvm., mens 2den styrmanden antok, at skibet stod utenfor revet i en avstand fra fyret av ca. 3 kvm.
Kapteinen blev av vedkommende paatalemyndighed forelagt en bot til statskassen stor kr. 200,oo, subsidiært 27 dages fængsel, for som skibsfører at ha gjort sig skyldig i grov uagtsomhet i tjenesten ombord og forseet sig mot, hvad der i medfør av norsk lov paaligger ham til sikrelse av skibets sjødygtighet eller til varetagelse av de ombordværendes tarv, idet han, mens skibet skulde passere Bird Rock fyr, istedetfor
at være paa kommandobroen og selv navigere skibet, til fyret var passert, opholdt sig i skibets musiksalon, hvor han spilte kort med passagerer, med den følge, at skibet grundstøtte, likesom han i tiden fra slutningen av mars 1912 til den 28. juli s. a. har forsømt at avholde de foreskrevne baatmanøvrer, og endelig i samme tid forsømt foreskreven besigtelse av skibet med indredning og utrustning og seilet uten gyldigt fartscertifikat. Boten vedtokes.

 

 

History in English:

1891 Built as DUBBELDAM av Bonn & Mees, Rotterdam, Netherlands for Nederlandsche - Amerikanische Stoomvaart Mij., Rotterdam.
1895 Sold til H. & S. Brocklehurst (R. Singlehurst & Co.), Liverpool, England. Renamed MADEIRENSE.
1901 Sold to Booth Steamship Co., Ltd., Liverpool.
1910 Sold to Haakon. B. Sareussen, Bergen.
1912 Sold to A/S Cuneo Steam Ship Co. (S. L. Christie), Bergen. In the banana trade for Cuneo Importing, New Yorh, NY, USA.
Wrecked 30/07 on Bird Rock, Crooked Island Passage, Bahamas whilst on a voyage from New York to Port Antonio, Jamaica in ballast but with passengers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Starke, Lloyd’s, Going Bananas av Mark H. Goldberg, Forlis 1912, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/02-2018 (PS/SN)