BRG20919580120001 DALE som POLARSOL. Bilde utlånt fra Anders Christiansens samling.

 

1958 MT DALE (BRG209195801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5614000

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1939/12

Bnr (Sno).:

672

Bygger (yard):

Barcley, Curle & Company Ltd, Whiteinch, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Dale Fabrikker (Halfdan Kuhnle), Bergen.

Disponent (manager):

Halfdan Kuhnle, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1 oil tanker.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.140 tdw, 10.022 brt, 5.949 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 519,3’-Lbp: 501,7’-B: 66,9’- D: 35,6’-Dypg.: 28’ 4½".

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

21 lastetanker; 6 sb-6 bb–9 c.
4 lossepumper med samlet kapasitet 2.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKJG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Doxford. 2-takt/enkltv., 4–sylindret, opposed
piston, syl. dim.: 600 x 2.320 mm. 4.750 BHK. Bygget
av
Barcley, Curle & Company Ltd, Whiteinch, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13.0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 180 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1939 Bygget som M/T TORSTEN av Barcley, Curle & Company
Ltd, Whiteinch, Glasgow, Scotland for Rafen & Loennechen,
Tønsberg. Sjøsatt 14/09. Levert 19/12 som POLARSOL for
Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset),
Larvik. Byggesum NOK 4.791.247,57. Første reise gikk til
Aruba, NA for å laste bensin for England.
1940 Uteflåten.
1941 Angrepet av tyske fly 25/04 mens hun gikk i konvoi
mellom Island og Scotland.
Hun ble truffet av en bombe som drepte fire mann og anrettet
betydelig skade på overbygning og skrog.
Det brøt ut brann i maskinrommet og besetningen gikk straks i
gang med å få brannen under kontroll.
Nederlandsk slepebåt ZWARTE ZEE tok henne under slep og
ankom 30/04 verksted i Glasgow, Scotland for reparasjoner
som var ferdige 31/08.
1958 Solgt i desember for NOK 3.100.000 til A/S Dale
Fabrikker (Halfdan Kuhnle), Bergen. Omdøpt til DALE.
1959 Overlevert i januar i Rotterdam, Nederland.
1961
Solgt for GBP 95.000 til hugging som begynte i 3. kvartal
ved Brodospas, Split, Jugoslavia.

 

 

History in English:

1939 Built as M/T TORSTEN by Barcley, Curle & Company Ltd,
Whiteinch, Glasgow, Scotland for Rafen & Loennechen,
Tønsberg. Launched 14/09. Delivered 19/12 as POLARSOL for
Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset),
Larvik. Building costs NOK 4.791.247,57. Her first voyage was
to Aruba, NA to load gasoline for England.
1940 Free fleet.
1941 Attached 25/04 by German aircrafts while in a convoy
between Iceland and Scotland.
She was hit by one bomb that killed four men and caused
serious damages on superstructure and hull.
Fire in the engine room and crew began extinguishing.
Dutch tug ZWARTE ZEE took her in tow and arrived 30/04 at a
yard in Glasgow, Scotland for repairs that was completed
31/08.
1958 Sold in December for NOK 3.100.000 to A/S Dale
Fabrikker (Halfdan Kuhnle), Bergen. Renamed DALE.
1959 Delivered in January in Rotterdam, the Netherlands.
1961
Sold for GBP 95.000 to demolition that began in 3.
quarter by Brodospas, Split, Yugoslavia.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka Hvalfanger Selskapet Globus 1925-1950 av Ø. Næss, Larviks
Sjømannsforening 1849-1949, Polaris Driftsberetninger 1939/47.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert:28/01-2014 (SN/PS)