BRG51618830220001 RAYLTON DIXON. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1883 DS RAYLTON DIXON (BRG516188302)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5618682

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1883/11

Bnr (Sno).:

221

Bygger (yard):

Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Jacob Christensen m. fl., Bergen.

Disponent (manager):

Jacob Christensen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.580 tdw, 1.771 brt, 1.032 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 260,2’-B: 35,5’-D: 23,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JVST

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 31,0’’–63,0’’, slag/stroke.: 36,0’’. 182 NHK, 750 IHK. Bygget av T. Richardson & Sons, Hartlepool, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 12,3’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av T. Richardson & Sons, Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som RAYLTON DIXON av Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England for Jacob Christensen, Bergen. Sjøsatt 10/09, levert i november.
1886 Solgt til Harloff & Bøe, Bergen.
1898 Solgt til Chr. Valentinsen m. fl., Haugesund.
1901 Overtatt av Valentinsen & Kirsebom m. fl., Bergen.
1906 Overtatt av Chr. Valentinsen m. fl., Haugesund.
1916 Solgt til Jacob Ringen; Haugesund, men videre solgt til ukjent kjøper i Kristiania.
Sprang lekk 27/10 ca. 15 nm sørvest av Tuskar Rock, Irland mens hun var på reise fra Glasgow, Scotland til Genova, Italia med kull. 10 av mannskapet omkom. DS OPAL tok opp 9 mann.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »Raylton Dixon« (J.Y.S.T.) av Kristiania, forliste den 27. oktober 1916 paa reise fra Glasgow til Genua, hvorved 10 mand av besætningen omkom.
        Sjøforklaring er avgit i Liverpool. Paa skibsinspektørens foranledning er foretat forskjellige undersøkelser og indhentet oplysninger i Glasgow. Av disse dokumenter samt Sjøfartskontorets og Det norske Veritas register fremgaar, at dampskibet er bygget i Middlesborough i 1883 av jern, gjennemgik periodisk klassebesigtelse av Det norske Veritas i august 1913 og erholdt da klasse l.A.l. for 4 aar. Sjøfartskontoret utstedte, efter forutgaaende besigtelse av indredning og utrustning, fartscertifikat i september 1913. Skibets bemanding var 19 mand. Registertonnage 1771 ton brutto.
Dampskibet avgik fra Glasgow den 25. oktober med en ladning bestaaende av 2120 ton harpede »navigation« kul og 410 ton bunkers, tilsammen 2530 ton. Dypgaaende 22' for og 22'8 agter med et fribord av 4' 4" i ferskt vand. Nat til den 27. oktober øket vinden til storm av O.S.O. og merket man at skibet fik slagside til st.b. Der var stor sjø. Kl. 4 fm. den 27. merkedes at vandet i maskinrummet var steget og dreiedes skibet til vinden for at faa dette lænspumpet. Vinden sprang til S.S.V. med oprørt hav og tok skibet meget vand over og la sig mere og mere over til st.b. Pumpene arbeidet og kunde det merkes, at våndet i maskinrummet minskede op til kl. 7 fm., men skibet arbeidet saa voldsomt i den høie sjø, at lasten forskjøv sig mere og mere over til st.b., saa st.b. række laa helt under vandet. Begge baate paa st.b. side vaskedes bort. Lugarene sloges ogsaa bort midtskibs. Heiste nødsignal. Kl. 10 fm. saaes en liten damper »Opal«, der holdt ned mot »Raylton Dixon«. Fik sat ut b.b. baat, hvori 9 mand av besætningen fik reddet sig inden baaten av sjøene sloges bort fra vraket. Efter meget besvær lykkedes det »Opal« at redde disse 9 mand. Imidlertid sank »Raylton Dixon« og de ombordværende omkom.
Ifølge de foreliggende oplysninger maa det antages, at skrog og maskineri samt indredning og utrustning var tilfredsstillende, hvorfor det likeledes maa antages, at skibet ved avgangen var i sjødygtig stand, passende lastet og passende bemandet. Aarsaken til forliset maa formentlig tilskrives den omstændighet, at ladningen i det stormende veir forskjøv sig over til st.b., og at våndet trængte ind i maskinrum og bunkers og bragte skibet til at kantre.
Saken gir ikke anledning til nogen forføining, men henlægges.

 

 

History in English:

1883 Built as RAYLTON DIXON at Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England for Jacob Christensen, Bergen. Launched 10/09, delivered in November.
1886 Sold to Harloff & Bøe, Bergen.
1898 Sold to Chr.
Valentinsen et. al., Haugesund.
1901 Taken over by Valentinsen & Kirsebom et. al., Bergen.
1906 Taken over by Chr. Valentinsen et. al., Haugesund.
1916 Sold to Jacob Ringen, Haugesund, but re-sold to unknown buyer in Kristiania.
Sprang a leak 27/10 approx. 15 nm south west of Tuskar Rock, Ireland whilst on a voyage from Glasgow, Scotland to Genova, Italy with coal. SS OPAL picked up 9 men. 10 crew lost.

 

 

           

Kilde: DnV Lloyd’s, Starke. Boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn, Norsk
sjøulykkestatistik 1916.

Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/03-2018 (SN/PS)