BRG52219550120001 TITANIAN. Foto via SIU.

 

1955 MT TITANIAN (BRG522195501)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5607237

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1930/10

Bnr (Sno).:

1384

Bygger (yard):

Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Low Walker, Newcastle, England.

Eier (owner):

A/R Titanian, Bergen.

Disponent (manager):

Hilmar Reksten, Fjøsanger, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

11.448 tdw, 7.093 brt, 4.288 nrt

Dimensjoner (size):

L: 442,7'-B: 58,8'-D: 33,0'-Dypg.: 27' 0¼"

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJGS / LDRH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Polar. 2-takt/enkltv., 6–sylindret, opposed pistons, syl. dim.: 670 x 1.260 mm. 727 NHP. Bygget av Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1930 Bygget som MT MORGENEN ved Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Low Walker, Newcastle for A/S Tanktransport (Thorvald Berg), Tønsberg. Sjøsatt 10/06, levert i oktober.
1940 Nortraship ble managers i april.
1945 Innblandet i kollisjon i januar med et amerikansk skip på havnen i New York, NY, USA. Etter kollisjonen ble hun kjørt på land. Hun ble reparert på våren/forsommeren.
Mistet propellen 30/08 mens hun var på reise fra Harstad til New York, NY, USA i ballast Skipet ble 1/9 tatt under slep av en britisk taubåt. Slepet ankom Longhope "Lyness", Orkney Islands påfølgende dag. Slepet fortsatte til Greenock, Scotland for reparasjon.
1951 Solgt til I/S Esperance (Bj. Ruud-Pedersen), Oslo. Omdøpt til ESPERANCE.
1954
Solgt til Hilmar Reksten, Fjøsanger Bergen.
1955
Overført til A/R Titanian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. Omdøpt til TITANIAN.
Ombygget til bulkskip begynte ved A/S Bergens Mek. Verksteder, Bergen.
1956
Ferdig ombygget og satt i fart. Ny tonnasje: 12.050 tdw, 8483 brt.
1957 Opplagt i Olaviken på Askøy fra september.
1961 Slept i september fra Olaviken til Graythorpe i England for ombygging. Forskip og laste seksjon skjøtet inn på maskin seksjonen til tankeren WINDWARD PASSAGE (ex. RAILA).
Akterskipet og midtskipshuset brent av og slept til Antwerpen, Belgia for hugging i Burght, Belgia.
1962 Satt i fart igjen som bulkcarrier i januar. Omdøpt til FABIAN.
Ny tonnasje: 12.050 tdw, 8.434 brt, 4.903 nrt. Nye dim.: Loa: 456,1’-Lbp: 442,7’-D: 33,0’-Dypg.: 28,0’. 3 lasterom med 12 tvillingluker.
1968 Solgt som skrap til Harma Shipping Co. Ltd (Eckhardt & Co. Hamburg, Vest-Tyskland), Famagusta, Kypros. Omdøpt til FABIA.
Videresolgt 19/07 i Dakar, Senegal mens hun var på reise til Shanghai, China. Ankom i august til Shanghai for hugging.
1970 Lå fremdeles i Shanghai. I opplag.

 

 

History in English:

1930 Built as MT MORGENEN by Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Low Walker, Newcastle for A/S Tanktransport (Thorvald Berg), Tønsberg. Launched 10/06, delivered in October.
1940 Nortraship became managers in April.
1945 Collided in January with an American ship at the Harbour of New York, NY, USA. After the collision she was beached. Dry docked and repaired the same spring.
1945 Lost her propeller 30/04 and was taken in tow by a British tug 1/9. Arrived Longhope "Lyness", Orkney Islands the following day. The tow continued to Greenock, Scotland for repair.
1951 Sold to I/S Esperance (Bj. Ruud-Pedersen), Oslo. Renamed ESPERANCE.
1954
Sold to
Hilmar Reksten, Fjøsanger Bergen.
1955
Transferred to A/R Titanian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. Renamed TITANIAN. Converting to a bulk carrier started at A/S Bergens Mek. Verksteder, Bergen.
1956
The conversation completed and put in service. New tonnage 12.050 tdw, 8483 brt.
1957 Laid up in Olaviken on Askøy from September.
1961 Towed in September from Olaviken to Graythorpe in England for converting to a bulk carrier. B
ow and cargo section joined to machinery section of tanker WINDWARD PASSAGE (Ex. RAILA).
The aft ship and midship sction towed to Antwerp, Belgium for demolition at Burght, Belgium.
1962 Back in service as bulk carrier in January. Renamed FABIAN.
New tonnage: 12.050 tdw, 8.434 grt, 4.903 nrt. New dim.: Loa: 456,1’-Lbp: 442,7’-D: 33,0’-Draught: 28,0’. 3 holds with 12 twin hatches.
1968 Sold for scrap to Harma Shipping Co. Ltd (Eckhardt & Co. Hamburg, West Germany), Famagusta, Cyprus. Renamed FABIA.
Re-sold 19/07 at Dakar, Senegal whilst on a voyage to Shanghai, China. Arrived Shanghai in August for demolition.
1970 Still not broken up. Laid up.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Arne Sognnes.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/10-2016 (SN/PS)