OVERSIKT (FLEETLIST)

 

BRG555–RASMUS F. OLSEN, BERGEN.

 

 

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Korresponderende reder for GARIBALDI var P. G. Pettersen, tidligere seilskuteskipper som var gått i land etter at den siste skuten han førte, fullriggeren ADOLPH TIDEMANN, forliste ved Dunkerque i 1879. Vi finner at han og en del andre seilskuteskippere overtok som disponenter for flere av de store seilskutene i de siste årene de seilte. De hadde gjennom årene skaffet seg parter i en rekke seilskuter og ble senere også disponenter for dampskip. Spesialiseringen av yrket som skipsreder gjorde seg således ikke bare gjeldende for dampskipsrederiet, men også for driften av de gamle gjenværende seilskutene.
        Største betydning i denne sammenheng fikk Rasmus F. Olsen, som ble den rederen som kom til å holde lengst liv i seilskutene i Bergen. Han gikk i land fra barken FREIR i 1876 og ble i 1878 korresponderende reder for den siste seilskuten bygget ved Trumpys verft, barken CARL KONOW. Etterhvert overtok han som disponent for 8 andre av de siste store treskutene i byen. Rasmus F. Olsen hadde utvilsomt større tro på seilskutenes fremtid enn det som ellers var vanlig i Bergen. I 1886 fikk han bygget jernbarken AUSTRALIA hos Martens, Olsen & Co. på Laksevåg, det nye verftet som ble anlagt i 1882 etter nedleggelsen av Grans Verft.
        Iflg. skipsmekler Joachim Grieg så man i byen på denne, og de to senere anskaffelser av seilskip som Rasmus F. Olsen stod for med «adskillig tvil og kritikk». Blant de 32 parthavere i AUSTRALIA finner vi ikke desto mindre mange av de samme forretningsmenn i Bergen som tidligere hadde hatt parter i seilskip og som nå også engasjerte seg i dampskip. De to andre seilskutene det refereres til, ble anskaffet flere år senere, bark CERES i 1907 og bark LADAS i 1909. Interessen fra byens investorer var da svært liten. Begge skutene ble anskaffet stort sett for Rasmus F. Olsens regning alene.
        Fra 1914 var Rasmus F. Olsen byens eneste reder for større seilskip. Bark LADAS ble solgt til Arendal i 1915, og med de stigende skipspriser under verdenskrigen gav salget pen fortjeneste. AUSTRALIA og
CERES beholdt rederiet imidlertid like til 1923. AUSTRALIA ble solgt til Brevik, men ble allerede året etter solgt videre til opphugging i Italia. CERES ble solgt til Kristiania og omdøpt til IONA. Noen lengre levetid fikk ikke denne skuten heller. Den forliste utenfor Australia året etterpå.
Med Rasmus F. Olsens tre siste seilskuter var den egentlige seilskute tid i Bergen forbi.


Kilde: Bergen og Sjøfarten bind III av Lauritz Pettersen
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert:21/09-2018 (SN)

 

1882

Flr

HANS GUIDE

(Bygget 1874)

980 brt
909 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1883

DS

CARL KONOW

(Bygget 1883)

600 tdw
540 brt
324 nrt

Rasmus F. Olsen, Bergen.

1883

Brk

KONG SVERRE

(Bygget 1871)

543 brt
526 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1883

Brk

STANLEY

(Bygget 1876)

688 brt
663 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1884

Brgt

EIMUND

(Bygget 1876)

273 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1884

Flr

FREDERIK STANG

(Bygget 1877)

1.031 brt
991 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1885

Brk

HAAKON HAAKONSEN

(Bygget 1873)

644 brt
619 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1886

Brk

AUSTRALIA

(Bygget 1886)

1.810 tdw
1.284 brt
1.165 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1886

Flr

UNION

(Bygget 1875)

1.030 brt
901 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1887

Brk

ALERT

(Bygget 1877)

949 brt
891 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1889

DS

TORDENSKJOLD

(Bygget 1889)

730 tdw
576 brt
340 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1890

DS

COLUMBUS

(Bygget 1890)

660 tdw
483 brt
287 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1890

DS

WASHINGTON

(Bygget 1890)

730 tdw
597 brt
327 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1891

DS

FRANKLIN

(Bygget 1891)

760 tdw
604 brt
364 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1895

DS

TRYG

BIAFRA, ALGARVE
(Bygget 1885)

775 brt
477 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1897

DS

HILDUR

(Bygget 1897)

1.340 tdw
961 brt
588 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1898

DS

FANTOFT (1)

(Bygget 1898)

1.388 tdw
1.034 brt
599 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1899

DS

FULTON (1)

(Bygget 1899)

1.450 tdw
1.034 brt
603 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1904

DS

GABRIELLE

(Bygget 1894)

840 tdw
584 brt
356 nrt

Gabriel Nielsen (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1907

Brk

CERES

BANKLEIGH, ANNIE SPEER
(Bygget 1891)

2.300 tdw
1.540 brt
1.429 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1909

Brk

LADAS

(Bygget 1894)

2.250 tdw
1.395 brt
1.291 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1911

DS

ECHO

STAMFORD
(Bygget 1884)

600 tdw
500 brt
293 nrt

Rasmus F. Olsen, Bergen.

1912

DS

EMBLA

(Bygget 1892)

700 tdw
497 brt
292 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1912

DS

ELLIK

ARGO
(Bygget 1900)

602 brt
355 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1914

DS

CAPRI

(Bygget 1890)

830 tdw
570 brt
333 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1916

DS

AZIRA

(Bygget 1907)

1.700 tdw
1.144 brt
682 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1916

DS

OPHIR

(Bygget 1906)

1.500 tdw
1.005 brt
621 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1921

DS

FANTOFT (2)

(Bygget 1921)

1.330 tdw
964 brt
555 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1922

DS

GARIBALDI

(Bygget 1902)

1.006 tdw
766 brt
442 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1922

DS

FULTON (2)

HARDANGER
(Bygget 1905)

1.800 tdw
1.109 brt
655 nrt

Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen.

1922

DS

TURICUM

NYSTRAND
(Bygget 1917)

750 tdw
519 brt
278 nrt

Skibs-A/S Turicum (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1930

DS

EROS

(Bygget 1922)

1.330 tdw
973 brt
560 nrt

Skibs-A/S Dampskibet Eros (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1933

DS

ROA

ALBERT CLEMENT
(Bygget 1904)

1.850 tdw
1.186 brt
701 nrt

A/S D/S Roa af 1933 (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1933

DS

TOMMELITEN

(Bygget 1916)

600 tdw
434 brt
228 nrt

A/S D/S Tommeliten (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1953

DS

OPHIR

LANDBREEZE, ESITO
(Bygget 1948)

2.905 tdw
1.955 brt
1.141 nrt

Rasmus F. Olsens Rederi A/S (Rasmus F. Olsen), Bergen.

1966

MT

BIRK

(Bygget 1966)

14.200 tdw
9.428 brt
5.339 nrt

Skibs-A/S Hassel, Skibs-A/S Oljetransport, Skibs-A/S Storli, Stener R. Müllers Rederi A/S & Rasmus F. Olsens Rederi A/S (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.

1966

MT

LINNEA

(Bygget 1966)

2.015 tdw
1.051 brt
679 nrt

Rasmus F. Olsens Rederi A/S & A/S Rederiet Odfjell (Rasmus F. Olsen), Bergen.

 

             

Kilde: DnV, Starke, Miramar
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert:16/07-2018 (SN)