BRG55619310220001 EIRA. Foto fra boka -her byggedes skibe av Finn R. Hansen.

 

1931 DS EIRA (BRG556193102)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/tørrlast
steam ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1891/08

Bnr (Sno).:

56

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Hjelme & Herlø Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

A/S Hjelme & Herlø Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

89 brt, 53 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa; 80,0’-Lbp: 72,2’-B: 14,5’-D: 7,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 luke.
1 bom.
1 vinsj.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JRQS/LDPV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 133 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med 1 fyrgang. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget i 1913 av Rosenbergs mek. Verksted, Stavanger.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som EIRA av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Romsdals Dampskibsselskab, Molde. Levert i august.
1896 Solgt i mai til Sandnes, Stavanger & Høgsfjords Dampskibsselskab, Sandnes.
1903 Registrert fra oktober i Stavanger.
1906 Ombygget og forlenget: Nye dim.: L: 87,1’-B: 14,5’-D: 7,1’. Ny tonnasje: 96 brt, 52 nrt. Registrert fra juni i Sandnes.
1922 Eierne omdøpt til Sandnes-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab A/S, Sandnes.
1924 Solgt i november til Harald Eide, Fiskå/Sandnes. Registrert fra desember i Stavanger.
1925 Solgt i mai til Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå/Stavanger.
1928 Solgt i august til A/S Jøsenfjord, Stavanger.
1931 Solgt i januar til A/S Hjelme og Herlø Dampskibsselskap, Bergen.
1944 Rederiet omdøpt til Øygardsbåtane L/L, Hjelme/Bergen.
1952 Solgt i mai til Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger.
Videresolgt i mai til Brødrene Bjørnevik, Hunvåg/Stavanger. Bygget om til motorfartøy. Ny tonnasje: 79 brt, 36 nrt. Installert MWM dieselmotor. 6-sylinder. Bygget i 1926 av Motorenwerke Mannheim A. G., Mannheim, Tyskland.
Videresolgt i oktober til P/R Eira (Joh. Ing. Johansen), Svolvær.
Drev på land 08/12 etter maskinhavari ved Skjervøy mens hun var på reise fra Måløy til Finnmark med sild.

 

 

History in English:

1891 Built as EIRA at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Romsdals Dampskibsselskab, Molde. Delivered in Augustugust.
1896 Sold in May to Sandnes, Stavanger & Høgsfjords Dampskibsselskab, Sandnes.
1903 Registered from October in Stavanger.
1906 Rebuilt and lengthened: New dim.: L: 87,1’-B: 14,5’-D: 7,1’. New tonnage: 96 grt, 52 nrt. Registered from June in Sandnes.
1922 Owners renamed Sandnes-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab A/S, Sandnes.
1924 Sold in November to Harald Eide, Fiskå/Sandnes. Registered from December in Stavanger.
1925 Sold in May to Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå/Stavanger.
1928 Sold in August to A/S Jøsenfjord, Stavanger.
1931 Sold in January to A/S Hjelme og Herlø Dampskibsselskap, Bergen.
1944 Owners renamed Øygardsbåtane L/L, Hjelme/Bergen.
1952 Sold in May to Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger.
Re-sold in May to Brødrene Bjørnevik, Hunvåg/Stavanger. Converted to a motor vessel. New tonnage: 79 brt, 36 nrt. Installed MWM diesel engine. 6-cylinder. Built in 1926 by Motorenwerke Mannheim A. G., Mannheim, Germany.
Re-sold in October to P/R Eira (Joh. Ing. Johansen), Svolvær.
Drifted ashore 08/12 after engine breakdown off Skjervøy whilst on a voyage from Måløy to Finnmark with herring.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/99 ved Per Albert Lunf og Per Alsaker.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 27/07-2018 (PS/SN)