BRG55619610120001 BILFERGEN 10/05-2009. Foto: Harald Sætre.

 

1961 MS BILFERGEN (BRG556196101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferge
motor ship, ferry.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1921

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Johan T. Nerhus, Ølve.

Eier (owner):

Øygarden & Sotra Rutelag L/L, Bergen.

Disponent (manager):

Øygarden & Sotra Rutelag L/L, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

24 brt, 13 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 56,1’-B: 16,8’-D: 7,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 PBE.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LFOU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Bolinder. 2-takt/enkltv., 2-sylinder. 655 BHK. Bygget i 1916 av J. & C. G. Bolinders mek. Verkstads A/B, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1921 Bygget som BILFÆRGEN av Johan T. Nerhus, Ølve for Aalesund Færgeselskab A/S, Ålesund.
1924 Solgt i mars til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. I rute på Geiranger-Hellsylt.
1934 Ombygget i januar. Forlenget dekket for gjennomkjøring. Kapasitet 5 PBE. Omdøpt til BILFERGEN.
1940
Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine.
1945 Returnert til eier.
1947 Eier omdøpt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde.
1954 Ombygget. Nytt rorhus.
1960 Solgt til Sund kommune, Klokkarvik/Bergen.
1961 Solgt i januar til Øygarden & Sotra Rutelag L/L, Bergen. Reparert. I rute på Tofterøy-Steinsland.
1973 Solgt til Harald Burvald, Stathelle/Bergen.
1975 Solgt til Søndeled Veteranskipsklubb (Oddvar Masdalen, Søndeled), Risør/Bergen.
1976 Registrert i Risør.
1999 Solgt i desember til Møre og Romsdal Fylkesbåtar A/S, Molde.
2006 Restaurert med støtte fra Riksantikvaren ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.
2009 Restaurering ferdig. Kostnad ca. NOK 7.300.000.
2012 Vernet av Riksantikvaren 20/01.
2015 Overtatt 20/08 av Bilfergen A/S, Ålesund.
2018 Fremdeles i bruk 16/07.

 

 

History in English:

1921 Built as BILFÆRGEN at Johan T. Nerhus, Ølve for Aalesund Færgeselskab A/S, Ålesund.
1924 Sold in March to Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. In route on Geiranger-Hellesylt-
1934 Rebuilt in January. Lengthened main deck for drive through. Capacity 5 PBE. Renamed BILFERGEN.
1940
Requisitioned by Die Deutsche Kriegsmarine.
1945 Returned to owner.
1947 Owner renamed Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde.
1954 Rebuilt. New wheel house.
1960 Sold to Sund kommune, Klokkarvik/Bergen.
1961 Sold in January to Øygarden & Sotra Rutelag L/L, Bergen. Repaired. In route on Tofterøy-Steinsland.
1973 Sold to Harald Burvald, Stathelle/Bergen.
1975 Sold to Søndeled Veteranskipsklubb (Oddvar Masdalen, Søndeled), Risør/Bergen.
1976 Registered in Risør.
1999 Sold in December to Møre og Romsdal Fylkesbåtar A/S, Molde.
2006 Restored with support from Riksantikvaren ay Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.
2009 Restored completed. Costs approx. NOK 7.300.000.
2012 Protected by Riksantikvaren 20/01.
2015 Taken over 20/08 by Bilfergen A/S, Ålesund.
2018 Still in use 16/07.

 

 

           

Kilde: DnV, skipet 4/99 ved Per Albert Lund og Per Alsaker.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.

Sist oppdatert: 27/07-2018 (PS/SN)