BOD10018700120001 SALTEN. Foto via SIU.

 

1870 DS SALTEN (1) (BOD100187001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1870/10

Bnr (Sno).:

58

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Disponent (manager):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

73 brt, 47 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 85,2’-B: 15,5’-D: 6,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 162 personer fordelt på 3 klasser i innaskjærs fart.
Lastekapasitet 180 tønner i rommene.
2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTHC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 120 BHK ved et forbruk på 1,5 tønner kull i timen. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

8,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

Ferskvann til kjelen måtte hentes året rundt i bekker langs ruten. Et par mann rodde i land med fustasjer og øks for å hente vann.

 

 

Bemanning (crew):

Dekksfolkene fikk sjelden varm mat. De fikk utlevert 6 brød, 1 mark sukker og 2 mark smør som tørrmat hver uke.

 

 

Historikk:

1870 Bygget som DS SALTEN av Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. Levert i oktober. Byggekostnad NOK 8.000. I rute på Bodø-Saltdalen-Folda.
1875 Ny dampmaskin satt inn. Compound. 2-sylinder. 125 NHK. Bygget av Bergens Mek. Verksted, Bergen.
1897 Solgt for NOK 7.000 til Mikal Kaarbø, Henningsvær/Bodø. Omdøpt til HENNINGSVÆR.
1901 Solgt for SEK 20.000 til Ångbåts-A/B Vestra Vettern, Baskarp, Sverige. Omdøpt til SVEUDDEN. I rute på Jönköping-Aspby (Visingsö), Sverige.
1903 Ny dampmaskin satt inn. Compound. 2-sylinder. 25 NHK, 125 IHK. Ukjent produsent.
1918 Solgt til Ångfartygs-A/B Roxen, Linköping, Sverige. Omdøpt til STJERNORP. I rute på
Linköping-Grensholmen–Stjärnorp, Sverige.
1930
Solgt til Visingsö Nya Ångbåts-A/B, Visingsö, Sverige. I rute på traden Jönköping-Gränna–Visingsö, Sverige.
1942 Innsatt i sommertrafikk på Motala–Karlsborg, Sverige og vintertrafikk på Gränna–Visingsö, Sverige.
1952 Solgt til A/B Sturea (Sture Andersson), Lidingö, Sverige.
Ombygget til motorskip: Dieselmotor. 180 BHK. Ukjent fabrikat. Siste året med sommertrafikk i rute på Motala–Karlsborg, Sverige.
1961 Solgt for SEK 35.000 til A/B Sturea (Sture Andersson), Lidingö, Sverige. Omdøpt til FINA FISKEN. I rute på Stockholm–Sandhamn, Sverige.
1962 Solgt til Rutger von Essen, Skokloster, Sverige. I rute på Uppsala–Skokloster.
1964 Ombygget. Ny tonnasje: 40 tdw, 96 brt, 61 nrt.
1965 Solgt til Norra Ölands Turistservice (Bertil Kinander), Ronneby, Sverige. Omdøpt til STJERNORP.
1968 Solgt til Teddy Holmberg, Stockholm, Sverige. Ombygget til lystbåt.
197? Solgt til Bertil Harding, Stockholm, Sverige.
1973 Solgt for SEK 23.000 til Gerit Rolf Eric Lindquist, Stockholm, Sverige.
1979 Solgt til Leif Lundin, Stockholm, Sverige.
1994 Solgt til Camitz Filmproduktion A/B, Stockholm, Sverige.  Restaurert til 1920 tilstand.
2001 Som hotellfartøy ved Oaxen Skärgårdskrog i Stockholms skjærgård.
2017 Fremdeles i drift 21/08
.

 

 

History in English:

1870 Built as SS SALTEN at Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. Delivered in October. Price NOK 8.000. In route on Bodø-Saltdalen-Folda.
1875 New steam engine installed. Compound. 2-cylinder. 125 NHK. Built by Bergens Mek. Verkste
d, Bergen.
1897 Sold for NOK 7.000 to Mikal Kaarbø, Henningsvær/Bodø. Renamed HENNINGSVÆR.
1901 Sold for SEK 20.000 to Ångbåts-A/B Vestra Vettern, Baskarp, Sweden. Renamed SVEUDDEN. In route on Jönköping-Aspby (Visingsö), Sweden.
1903 New steam engine installed. Compound. 2-cylinder. 25 NHP, 125 IHP. Unknown manufacturer.
1918 Sold to Ångfartygs-A/B Roxen, Linköping, Sweden. Renamed STJERNORP. In route on Linköping-Grensholmen–Stjärnorp, Sweden.
1930 Sold to Visingsö Nya Ångbåts-A/B, Visingsö, Sweden. In route on Jönköping-Gränna–Visingsö, Sweden.
1942 In summer route on Motala–Karlsborg, Sweden and in winter route on Gränna–Visingsö.

1952 Sold to A/B Sturea (Sture Andersson), Lidingö, Sweden.
Converted to a motor vessel: Diesel engine. 180 BHP.
Unknown manufacturer. The last year in summer route on Motala–Karlsborg.
1961
Sold for SEK 35.000 to A/B Sturea (Sture Andersson), Lidingö, Sweden, renamed FINA FISKEN. In route on Stockholm–Sandhamn, Sweden.
1962 Sold to Rutger von Essen, Skokloster, Sweden. In route on Uppsala–Skokloster.
1964 Rebuilt. New tonnage: 40 tdw, 96 grt, 61 nrt.
1965 Sold to Norra Ölands Turistservice (Bertil Kinander), Ronneby, Sweden. Renamed STJERNORP.
1968 Sold to Teddy Holmberg, Stockholm, Sweden. Converted to a pleasure craft.
197? Sold to Bertil Harding, Stockholm, Sweden.
1973 Sold for SEK 23.000 to Gerit Rolf Eric Lindquist, Stockholm, Sweden.
1979 Sold to Leif Lundin, Stockholm, Sweden.
1994 Sold to Camitz Filmproduktion A/B, Stockholm, Sweden. Restored to 1920 standard.
2001 As hotel vessel at Oaxen Skärgårdskrog in Stockholms archipelago.
2017 Still in use 21/08.

 

 

           

Kilde:Skipet 1/93 ved Jens Chr. Egenæs, Saltens-båter I og II av Johan Arnt Strøm og Bjørn Ivar Strøm,
skargardsbatar.se
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/09-2017 (PS/SN)