BOD10018830120001 NAMSOS som OFOTEN. Foto via SIU.

 

1883 DS NAMSOS (BOD100188301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5613201

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1871/06

Bnr (Sno).:

256

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Disponent (manager):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

197 brt, 138 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 113,0’-B: 20,5’-D: 16,5’-Dypg.: 10,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTBH/LEOF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 15,5’’-31,1’’, slag/stroke: 20,0’’. 49 NHK. Bygget av Pattison & Atkinson, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 10,3’ x 9,9’ og 2 fyrganger.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1871 Bygget som KACHALOV (КАЧАЛОВ) av C. Mitchell & Co., Low Walker, England for White Sea Steam Navigation Co., Arkhangelsk – Belomorsko-Murmanskoe parokhodstvo, Arkjangelsk, Russland. Sjøsatt 06/05, levert i juni.
1876 Solgt til Interessentskabet for Dampskibet Namsos, Namsos. Omdøpt til NAMSOS. Delvis ombygget.
1879 Solgt til Namsos Dampskibsselskab, Namsos.
1883 Solgt for NOK 56.000 til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. I rute på Nord-Salten.
1895 Forlenget og ombygget ved Nylands Verksted, Kristiania:
Ny tonnasje: 271 brt, 161 nrt. 200 passasjerer. Nye dim.: L: 125,4’-B: 20,1’-D: 10,2’. Maskinen ombygget: 49 NHK, 260 IHK. Omdøpt til OFOTEN.
1911 Ombygget. Ny tonnasje: 320 brt, 176 nrt.
1916 Grunnstøtte 26/08 ved Hopen.
1951 Omdøpt til KUNNA.
1952 Solgt i januar til Statens Havnevesen, Oslo/Bodø. Brukt som losjiskip.
1953 Solgt i juni som skrap til Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger for hugging som ble utført i tredje kvartal.

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Ofoten« (J.T.B.H.) av Bodø, paa reise fra Saltdalen til Bodø, grundstøtte ved avgangen fra Hopen den 26. august, hvorved det fik endel skade.
        Sjøforklaring i Bodø den 81. august.
        Skibsinspektøren fandt, at aarsaken til grundstøtningen skyldes utvist uagtsomhet fra kystlodsens side, hvorfor saken oversendtes overlodsen i Tromsø distrikt med bemerkning herom.
Kystlodsen blev derefter for forseelse mot straffelovens § 422 punkt 1 og 2 ved at ha vist grov uagtsomhet i tjenesten og forsætlig eller uagtsomt at ha beruset sig under tjenesten ombord, forelagt en bot av kr. 150,00, subsidiært fængsel i 24 dage. Boten vedtokes.

 

 

History in English:

1871 Built as KACHALOV (КАЧАЛОВ) at C. Mitchell & Co., Low Walker, England for White Sea Steam Navigation Co., Arkhangelsk – Belomorsko-Murmanskoe parokhodstvo, Arkjangelsk, Russia. Launched 06/05, delivered in June.
1876 Sold to Interessentskabet for Dampskibet Namsos, Namsos. Renamed NAMSOS. Partly rebuilt.
1879 Sold to Namsos Dampskibsselskab, Namsos.
1883 Sold for NOK 56.000 to A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. In route on Nord-Salten.
1895 Lengthened and converted by Nylands Verksted, Kristiania: New tonnage: 271 grt, 161 nrt. 200 passengers. New dim.: L: 125,4’-B: 20,1’-D: 10,2’. Engine rebuilt: 49 NHP, 260 IHP. Renamed OFOTEN.
1911 Rebuilt. New tonnage: 320 grt, 176 nrt.
1916 Stranded 26/08 at Hopen.
1951 Renamed KUNNA.
1952 Sold in January to Statens Havnevesen, Oslo/Bodø. Used as a lodgings vessel.
1953 Sold in June as scrap to Stavanger Skipsophugnings Co., Stavanger for demolition that was done in third quarter.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Starke, Skipet 1/93 ved Jens Chr. Egenæs, Saltens-båter I og II av Johan Arnt Strøm
og Bjørn Ivar Strøm
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (PS/SN)