BOD10018880120001 LAURVIG. Bilde via Larvik Sjøfartsmuseum.

 

1888 DS LAURVIG (BOD100188801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1868

Bnr (Sno).:

14

Bygger (yard):

Bergens mek. Værksted, Bergen.

Eier (owner):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Disponent (manager):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

198 brt, 135 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 119,7’-B: 19,2’-D: 10,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HNPC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. Bygget av Bergens mek. Værksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1868 Bygget som LAURVIG av Bergens mek. Værksted, Bergen for Laurvigs Dampskibsselskab, Laurvig.
1874 Ombygget og ominnredet ved Nylands Værksted, Kristiania. Ny tonnasje: L: 198 brt, 135 nrt. Nye dim.: L: 122,5’-B: 19,5’-D: 10,3’.
1880 Solgt til Christiansen & Co., Laurvig.
1882 Solgt til Interessentskabet for D/S Laurvig (A. Trumpy), Bergen.
1887 Solgt til L. M. Krohn, Bergen.
1888 Solgt for NOK 26.000 til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.
1894 Ombygget ved Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. Ny tonnasje 235 brt, 140 nrt. 151 passasjerer. Nye dim.: L: 119, 7’-B: 19,7’-D: 10,2’. Ny dampmaskin installert. Compound, 2-sylinder. 50 NHK, 250 IHK. Omdøpt til SKJERSTAD.
1918 Solgt i juli for NOK 100.000 til A/S Sørlandske Kystfart (L. S. Daae), Kristiania. Omdøpt til FLEKKEFJORD.
1921 Ombygget til lasteskip. Ny tonnasje: 256 brt, 133 nrt. Nye dim.: L: 123,5’-D: 10,2’.
1928 Overtatt av bostyret for A/S Sørlandske Kystfart, Kristiania.
Solgt til Kaptein Tellefsen, Halden. Søknad sendt om omdøping til TISTA men ikke gjennomført.
Grunnstøtte og sank 20/09 på østsiden av Holmengrå fyr mens hun var på reise fra Larsnes til Tofte i Hurum med kalkstein.

 

 

History in English:

1868 Built as LAURVIG at Bergens mek. Værksted, Bergen for Laurvigs Dampskibsselskab, Laurvig.
1874 Converted and rebuilt by Nylands Værksted, Kristiania. New tonnage: L: 198 grt, 135 nrt. New dim.: L: 122,5’-B: 19,5’-D: 10,3’.
1880 Sold to Christiansen & Co., Laurvig.
1882 Sold to Interessentskabet for D/S Laurvig (A. Trumpy), Bergen.
1887 Sold to L. M. Krohn, Bergen.
1888 Sold for NOK 26.000 til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.
1894 Rebuilt by Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. New tonnage 235 grt, 140 nrt. 151 passengers. New dim.: L: 119, 7’-B: 19,7’-D: 10,2’. New steam engine installed. Compound, 2-cylinder. 50 NHP, 250 IHP. Renamed SKJERSTAD.
1918 Sold in July for NOK 100.000 to A/S Sørlandske Kystfart (L. S. Daae), Kristiania. Renamed FLEKKEFJORD.
1921 Converted to a freigther. New tonnage: 256 brt, 133 nrt. New dim.: L: 123,5’-D: 10,2’.
1928 Taken over by the liquidation board for A/S Sørlandske Kystfart, Kristiania.
Sold to Kaptein Tellefsen, Halden. Application sent for renaming the vessel TISTA but not completed.
Stranded and sank 20/09 on the east side of Holmengrå light whilst on a voyage from Larsnes to Tofte in Hurum with limestone.

 

 

           

Kilde:Skipet 1/93 ved Jens Chr. Egenæs, Saltens-båter I og II av Johan Arnt Strøm og Bjørn Ivar Strøm
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/09-2017 (PS/SN)

BOD10018880120002 LAURVIG. Bilde via Larvik Sjøfartsmuseum.