BOD10018980120001 FOLDEN før ombygging. Foto via SIU.

 

1898 DS FOLDEN (1) (BOD100189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog
steam ship, general cargo/passenger iron hull.

Off.no:

5618683

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1875/04

Bnr (Sno).:

181

Bygger (yard):

Göteborgs mek. Verkstads, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Disponent (manager):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

160 tdw, 230 brt, 150 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 134,1’-B: 19,8’-D: 8,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 120 passasjerer.
2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTDW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 16,0’-35,0’, slag/stroke: 21,0’. 200 IHK. Bygget av Göteborgs mek. Verkstads, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med 3 fyrganger. Heteflate 888 ft². Bygget av Göteborgs mek. Verkstad, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

Kontrahert av Sonderburger Dampfschiffs-Ges. (Chr. Karberg), Sonderburg, Tyskland.
1875
Bygget som AVANTI av Göteborgs mek. Verkstad, Göteborg, Sverige for Sonderburger Dampfschiffs-Ges. (Chr. Karberg), Sonderburg, Tyskland
. Levert 02/04 til Ångbåtsaktiebolaget Avanti (A. R. Edgren), Göteborg. 120 passasjerer.
1876 Ludvig Philip, Göteborg ble managers.
1877 Solgt 07/03 for DKK 70.000 til Jacob Christensen, Frederikshavn, Danmark.
1879 Forlenget og ombygget ved Göteborgs mek. Verkstad, Göteborg. Ny tonnasje 164 tdw, 207 brt, 137 nrt. Ny Loa: 134,1’. 164 passasjerer.
1881 Solgt 23/10 til Det Forenede Dampskibsselskab, København/Frederikshavn, Danmark.
Registrert 14/11 i København.
1882 I rute på Kalundborg-Koldby-Aarhus.
1885 Registrert 17/04 i Aarhus, Danmark.
I rute på Stettin, Tyskland-København-Göteborg.
1886 Registrert 17/5 i Frederikshavn.
Ombygget. Ny tonnasje: 160 tdw. 230 brt, 150 nrt. 120 passasjerer.
1889 I rute på Frederikshavn-Göteborg og København-Grenaa, Sverige.
1892 Registrert 12/07 i Aarhus.
1893 Registrert i København.
1898 Solgt 12/03 for DKK 35.000 til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. Omdøpt til FOLDEN. Ombygget og ominnredet for ca. NOK 75.000. Ny tonnasje: 325 brt, 232 nrt.
1900 Ny dampmaskin satt inn. Triple exp. 3-sylinder. 53 NHK, 370 IHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.
1905 Grunnstøtte 28/01 i tett snøvær i Skjerstadfjorden. Skulle til Trondhjem for reparasjon men traff kaien i Finneid og fikk flere skader. Slept til Kristiania, Kondemnert. Dampmaskin og kjele tatt ut for installering i nye FOLDEN bygget samme år ved Akers mek. Verksted.
Hugging begynte 28/03.

 

 

History in English:

Ordered by Sonderburger Dampfschiffs-Ges. (Chr. Karberg), Sonderburg, Germany.
1875
Built as AVANTI at Göteborgs mek. Verkstad, Göteborg, Sweden for Sonderburger Dampfschiffs-Ges. (Chr. Karberg), Sonderburg, Germany. Delivered 02/04 to
Ångbåtsaktiebolaget Avanti (A. R. Edgren), Göteborg. 120 passengers.
1876 Ludvig Philip, Göteborg became managers.
1877 Sold 07/03 for DKK 70.000 til Jacob Christensen, Frederikshavn, Denmark.
1879 Lengthened and rebuilt by Göteborgs mek. Verkstad, Göteborg. New tonnage: 164 tdw, 207 grt, 137 nrt. New Loa: 134,1’. 164 passengers.
1881 Sold 23/10 til Det Forenede Dampskibsselskab, København/Frederikshavn, Denmark.
Registered 14/11 in København.
1882 In route on Kalundborg-Koldby-Aarhus.
1885 Registered 17/04 in Aarhus, Denmark.
In route on Stettin, Germany-København-Göteborg.
1886 Registered 17/5 in Frederikshavn.
Rebuilt. New tonnage: 160 tdw. 230 grt, 150 nrt. 120 passasjerer.
1889 In route on Frederikshavn-Göteborg og København-Grenaa, Sweden.
1892 Registered 12/07 in Aarhus.
1893 Registered in København.
1898 Sold 12/03 for DKK 35.000 to A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø. Renamed FOLDEN. Rebuilt and new interior for approx. NOK 75.000. New tonnage: 325 grt, 232 nrt.
1900 New steam engine installed. Triple exp. 3-cylinder. 53 NHP, 370 IHP. Built by Akers mek. Verksted, Kristiania.
1905 Stranded 28/01 in heavy snow in Skjerstadfjorden. Was to sail to Trondhjem for repairs but hit the quay in Finneid and was more damaged. Towed to Kristiania, Condemned. Steam engine and boiler removed for installing in a new FOLDEN built the same year by Akers mek.
Verksted.
Demolition began 28/03.

 

 

           

Kilde:Skipet 1/93 ved Jens Chr. Egenæs, Saltens-båter I og II av Johan Arnt Strøm og Bjørn Ivar Strøm
DFDS 1866-1991
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/09-2017 (PS/SN)