BOD10019700220001 HELLE. Bilde fra Saltens-båter II av Johan Arnt Strøm og Bjørn Ivar Strøm.

 

1970 MS HELLE (BOD100197002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tørrlast
motor ship, dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1944

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

I Herand i Hardanger.

Eier (owner):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Disponent (manager):

A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

29 brt, 12 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 54,6’-B: 15,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 lasterom med 1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMTB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Bygget som ? i Harand i Hardanger for ukjent eier.
1949 Eiet av Reidar Nilsen, Sildepollen/Svolvær. Navn HELLE.
1970 Solgt til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.
1982 Ny dieselmotor installert, Cummins.
200 BHK. Bygget av Cummins Engine Co. Inc., Columbus, IN, USA. 10 knop.
1983 Solgt i mars til P/R Sandvik Hansen (Jens Arne Hansen), Tønsberg.
Overført i mai til Trader Service A/S (Jens Arne Hansen), Tønsberg.
1984 Solgt i juli til Arvid Maurseth, Hammerfest. Ombygd til fiskefartøy (F-31-H).
1985 Solgt i juli til Erling Johansen P/R, Hammerfest (F-31-H).
1991 Slettet fra registrene i september som kondemnert.

 

 

History in English:

1944 Built as ? in Harand in Hardanger for unknown owner.
1949 Owned by Reidar Nilsen, Sildepollen/Svolvær. Named HELLE.
1970 Sold to A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø.
1982 New diesel engine installed, Cummins. 200 BHP. Built by Cummins Engine Co. Inc., Columbus, IN, USA. 10 knop.
1983 Sold in March to P/R Sandvik Hansen (Jens Arne Hansen), Tønsberg.
Transferred in May to Trader Service A/S (Jens Arne Hansen), Tønsberg.
1984 Sold in July to Arvid Maurseth, Hammerfest. Converted to a fishing vessel (F-31-H).
1985 Sold in July to Erling Johansen P/R, Hammerfest (F-31-H).
1991 Deleted from registers in September as condemned.

 

 

           

Kilde: Skipet 1/93 ved Jens Chr. Egenæs, Saltens-båter I og II av Johan Arnt Strøm og Bjørn Ivar Strøm,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 07/09-2017 (PS/SN)