BRN10418780120001 TORGHATTEN. Foto via torghatten.no.

 

1878 DS TORGHATTEN (1) (BRN104187801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog
steam ship, dry cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Brønnøysund

Byggeår (year built):

1878/10

Bnr (Sno).:

40

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Dampskibet Torghattens A/S, Brønnøysund.

Disponent (manager):

Dampskibet Torghattens A/S, Brønnøysund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

72 brt, 47 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 77,0’-B: 15,2’-D: 7,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 120 personer i innaskjærs fart samt 5/6 mannskap.
1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LEDU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 90 IHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1878 Bygget som TORGHATTEN av Nylands Verksted, Kristiania for Dampskibet Torghattens A/S, Brønnøysund. Levert i oktober. Registrert i Mosjøen. Byggekostnad NOK 44.000. I rute på Brønnøy-Bindal-Vega-Velfjord fra 15/11.
1890 Forlenget med 10’ ved Nylands Verksted, Kristiania. Installert ny dampkjel. Ny tonnasje 91 brt, 40 nrt. Ny dim.: L: 86,8’-D: 7,3’.
1906 Fast postekspeditør ombord fra 01/04.
1917 Grunnstøtte og sank 06/12 ved Nefsholmene ved Vega. Assuranse på NOK 40.000 utbetalt.
1918 Solgt 19/07 til A/S Baklandets Støberi & Mek. Verksted, Trondhjem.
Videresolgt samme dag til O. M. Froseth, Trondhjem.
1921 Solgt 14/04 til Dyre Halse A/S, Trondhjem.
1924
Solgt 09/09 til Susanne Vik, Trondhjem.
1925 Solgt 20/06 til Trondhjems Arbeiderforenings Spareskillingbank, Trondhjem.
1926 Solgt 09/04 for NOK 16.000 til Høgsfjord Ruteselskap, Forsand. Omdøpt til HØGSFJORD I.
Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok, Stavanger. Ny tonnasje 105 brt, 57 nrt. Kapasitet 188 personer. I rute på Høgsfjord-Lysefjord.
1937 Eier fusjonerte 26/05 med Høle & Forsand D/S til Høgsfjord Rutelag, Forsand.
1940 Ombygget i juni for NOK 40.000 til motorskip. Installert dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 280 x 320 mm. 255 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset.
1969 Solgt 21/11 til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand.
1970 Solgt 06/02 til Ole Bjørn Torjussen, Oslo.
1974 Solgt til A/S Østfold Skipsopphugging, Sarpsborg.
1976 Slettet fra registrene 01/12.

 

 

History in English:

1878 Built as TORGHATTEN at Nylands Verksted, Kristiania for Dampskibet Torghattens A/S, Brønnøysund. Delivered in October. Registered in Mosjøen. Building costs NOK 44.000. In route on Brønnøy-Bindal-Vega-Velfjord from 15/11.
1890 Lengthened by 10’ at Nylands Verksted, Kristiania.
Installed new boiler. New tonnage 91 grt, 40 nrt. New dim.: L: 86,8’-D: 7,3’.
1906 Postal officer on board from 01/04.
1917 Stranded and sank 06/12 off Nefsholmene at Vega. Insurance on NOK 40.000 paid out.
1918 Sold 19/07 to A/S Baklandets Støberi & Mek. Verksted, Trondhjem.
Re-sold same day to O. M. Froseth, Trondhjem.
1921 Sold 14/04 to Dyre Halse A/S, Trondhjem.
1924
Sold 09/09 to Susanne Vik, Trondhjem.
1925 Sold 20/06 to Trondhjems Arbeiderforenings Spareskillingbank, Trondhjem.
1926 Sold 09/04 for NOK 16.000 to Høgsfjord Ruteselskap, Forsand.
Renamed HØGSFJORD I.
Rebuilt by Stavanger Støberi & Dok, Stavanger. New tonnage 105 brt, 57 nrt. Capacity 188 persons. In route on Høgsfjord-Lysefjord.
1937 Owner merged 26/05 with Høle & Forsand D/S to Høgsfjord Rutelag, Forsand.
1940 Converted in June for NOK 40.000 to motor vessel. Installed diesel engine, Wichmann. 2-cy/sa., 4-cylinder, cyl. dim.: 280 x 320 mm. 255 BHP. Built by M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset.
1969 Sold 21/11 to Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand.
1970 Sold 06/02 to Ole Bjørn Torjussen, Oslo.
1974 Sold to A/S Østfold Skipsopphugging, Sarpsborg.
1976 Deleted from registers 01/12.

 

 

           

Kilde: DnV, Torghatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund flåteliste 1878-2000 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 12/11-2017 (PS)