DRA45519520120001 TANDØY som GLÜCKAUF. Bilde fra Fredrik Strøm, Hitra.

 

1952 MS TANDØY (DRA455195201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
Motor ship, general cargo.

Off.no:

5352070

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Drammen

Byggeår (year built):

1892/11

Bnr (Sno).:

141

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Skips-A/S Tandøy, Drammen.

Disponent (manager):

Tandberg & Møinichen, Drammen.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

112 brt, 41 nrt  (210 tdw, 148 brt, 70 nrt).

Dimensjoner (size):

L: 86,4’-B: 17,9’-D: 11,7’. (L: 86,8’-B: 17,8’-D: 11,7’).

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

1 bom.
1 vinsj.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMKR. LDIO fra 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple
exp., 3-sylindret, syl. diam.: 11,0”–18,0”-29,0”, slag/stroke:
18,0”. 270 IHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.
I tillegg utstyrt med rigg for seilføring, samt utstyrt med
såkalte ”tråler-vinger”.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 9,2' x 9,0' og 2 fyrganger.
Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Akers mek. Verksted,
Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1892 Bygget som hvalfanger GLÜCKAUF ved Akers mek.
Verksted, Kristiania for Nordische Hochseefischerei (
Nord
Deutche Walfang Gech.sh.)
, Lübeck, Tyskland for bruk i fangst
på Nordishavet.
Det første fartøy utstyrt med dampmaskin type triple
ekspansjon produsert av Akers mek. Verksted.
1893 Rederiet inngikk avtale med Anglo-Norwegian Whaling
Co. om fangstleveranse til landstasjonen Skårøy i Finnmark.
Opplagt i Hamburg etter endt Finnmarkssesong
.
1894 Rederiet blir oppløst.
Senere samme år solgt til «Tønsberg Interesseselskap for
hvalfangst», Tønsberg. Bedre kjent som «Jarfjordselskapet».
Omdøpt til BJØRN. Satt i fangst på Finnmark kysten.
1906 Solgt til Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Arktisk
fangst, bl.a. ved Bjørnøya.
1909 Solgt til A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen og P. Bogen),
Tromsø/Sandefjord. (Selskapet dannet av de to herrer i 1908).
Fanget for selskapets Fl/k
AMBRA sammen med hvalbåten
SKYTTEN ved Vest-Afrika fra 1909 og noen år fremover.
1915 Solgt til Hvalfanger-A/S Viking (Peder Bogen),
Sandefjord.
1916 Solgt til A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson og
Lorentz Bruun), Tønsberg.
Omdøpt til GAMA. Fanget ved Bahia
dos Elephantos, Portugisisk Angola, Vest Afrika sommeren
1916 for kokeriet
ESPERANZA.
Båtens mannskap hevet selskapets hvalbåt CABRAL som sank
utenfor landbasen året før.

1924 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor
Dahl), Sandefjord.
Omdøpt til THOR 7.
1925 Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg.
Omdøpt til GAMA.
1929
Solgt til Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1931 Overført til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde
A/S), Sandefjord.
1935 Solgt til O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Ombygget til
taubåt. Benyttet som taubåt på Glomma
1952 Solgt til Skips-A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen),
Drammen.
Omdøpt til TANDØY.
Ombygget til motordrevet lasteskip i Drammen. Utstyrt med 1
x lasterom og luke 37,7’ x 10,8’ og lastebom (1,5T SWL) og
tilhørende vinsj.
Dampmaskineri erstattet med en dieselmotor, 2-takt/enkeltv.,
2-sylindret, syl. dim.: 355 x 430 mm. 160 BHK. Bygget ved
A/S Vølund, København, Danmark. Skipet ble brukt til føring av
løs sement
1957 Solgt til Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S),
Porsgrunn.
Grunnstøtte og sank på grunt vann 27/12 syd for Årøy i
Tønsbergfjorden mens hun var på reise med sement fra Brevik.
Hevet og reparert.
1959 Solgt til Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen),
Porsgrunn.
1960 Solgt i desember for NOK 137.500 til Johan Kristian
Brandal & sønner, Brandal, Ålesund.
1964 Ny fremdriftsmaskin innsatt: dieselmotor, Vølund type
DR329, 2-takt/enkeltv., 3-sylindret, syl. dim.: 290 x 410 mm.
210 BHK. Bygget i 1960 av A/S Vølund, København.
1966 Solgt til Nils Dahl, Stavanger.
1972 Overtatt av Marthon Dahl, Stavanger.
1982 Solgt i mai til Leif Myklebust, Bergen.
Videresolgt i oktober til Odd Ingvar Viken, Roan/Kristiansund.
1984 Kondemnert.
2009 Slettet av registreret 24/04 som kondemnert.

 

 

History in English:

1892 Built as whale catcher GLÜCKAUF by Akers mek.
Verksted, Kristiania for Nordische Hochseefischerei, Lübeck,
Germany for use in the Northern Seas.
GLÜCKAUF was the first vessel equipped with Akers
reciprocating steam engine.
1893 The German company got an agreement with Anglo-
Norwegian Whaling Co. to deliver catch to the shorebased
whaling station at Skårøy in Finnmark.
Laid up in Hamburg, Germany after the Finnmark-season.

1894 The company is liquidated.
Later same year sold to «Tønsberg Interesseselskap for
hvalfangst», Tønsberg. Better known as ”Jarfjordselskapet”.
Renamed BJØRN.
Used as whale catcher on the coast of Finnmark.
1906 Sold to Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Used in
Arctic whaling around Bjørnøya.
1909 Sold to A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen and P. Bogen),
Tromsø/Sandefjord. The company was established in 1908.
Catched for the floating factory Fl/F
AMBRA, in company with
the catcher SKYTTEN on the coast of West-Africa from 1909
and some years.
1915 Sold to Hvalfanger-A/S Viking (Peder Bogen),
Sandefjord.
1916 Sold to the A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson and
Lorentz Bruun), Tønsberg. Renamed GAMA. Catched at Bahia
dos Elephantos, Portuguese Angola, West-Africa for the factory
ship
ESPERANZA during summer of 1916.
The crew refloated the company’s catcher CABRAL which sank
outside the whaling station the year before.
1924 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor
Dahl), Sandefjord. Renamed THOR 7.
1925 Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg.
Genamed GAMA.
1929
Sold to Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1931 Transferred to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif
Bryde A/S), Sandefjord.
1935 Sold to O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Converted to a
tug boat. Served as tug on the river Glomma, Norway.
1952 Sold to Skips-A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen),
Drammen. Renamed TANDØY.
Converted to motor driven coastal freighter in Drammen.
Equipped with 1 x cargo hold with hatch 37,7’ x 10,8’ and
derrick for cargo (1,5T SWL) and cargo winch.
Steam machinery replaced by an oil engine , 2-stroke/single
acting, 2-cylinder, cyl. dim.: 355 x 430 mm. 160 BHP.
Manufactured by A/S Vølund, København, Denmark.
1957 Sold to Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S),
Porsgrunn.
1957 Stranded and sank in shallow water 27/12 south of Årøy
in Tønsbergfjorden whilst on a voyage with cement from
Brevik. Raised and repaired.
1960 Sold to Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen), Porsgrunn.
1960 Sold in December for NOK 137.500 to Johan Kristian
Brandal & Sons, Brandal, Ålesund.
1964 New propulsion machinery fitted: A 1960 built diesel,
Vølund type DR329, 2-stroke/single acting, 3-cylinder, cyl.
dim.: 290 x 410 mm. 210 BHP. Manufactured by A/S Vølund,
København.
1966 Sold to Nils Dahl, Stavanger.
1972 Taken over by Marthon Dahl, Stavanger.
1982 Sold in May to Leif Myklebust, Bergen.
Re-sold in October to Odd Ingvar Viken, Roan/Kristiansund.
1984 Condemned.

2009 Finally deleted from the registers 24/04 as
condemned.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Bøkene Langs kysten i femti år av Dag Bakka Jr. & Taubåtfart på Glomma av Knut W.
Engebretsen, Ulf W. Gustavsen, Ragnar Iversen
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:30/09-2013 (SN/PS)