EGE20219460120001 RYTTER som BLUEBIRD. Bilde fra navsource.org.

 

1946 MS RYTTER (1) (EGE202194601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5037840

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Egersund

Byggeår (year built):

1931/04

Bnr (Sno).:

143

Bygger (yard):

Bath Iron Works Corp., Bath, ME, USA.

Eier (owner):

Rundhaug & Hetland P/R, Egersund.

Disponent (manager):

Jens Hetland jr., Egersund.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

260 tdw, 256 brt, 123 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 122,4’-B: 24,1’-D: 13,6’-Dypg.: 12’ 01’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

1 lasterom med 1 luke.

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLKQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Fairbank Morse. 2-takt/enkltv., 6–sylindret, syl. dim.: 14’’ x 17’’. 550 BHK. Bygget av Fairbank Morse & Co., Beloit, WI, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1931 Bygget som MAINE av Bath Iron Works Corp., Bath, ME, USA for Red Diamond Trawling Co., Boston, MA, USA. Sjøsatt 07/04, levert samme måned.
1935 Solgt til Booth Fisheries Corp., Boston.
1940 Overtatt 22/08 av US Navy som minesveiper USS AM 72 BLUEBIRD.
1945 Overlatt i november til U. S. Maritime Commission for videre disponering.
1946 Solgt i februar til Den Norske Stat (Forynings- & Gjenreisningsdepartementet), Oslo.
Videresolgt i august til Rundhaug & Hetland P/R (Jens Hetland, jr.), Egersund. Omdøpt til RYTTER.
1948 Forlenget og ombygget til stykkgodsskip ved A/S Haugesunds Slip, Haugesund. Ny tonnasje: 490 tdw, 431 brt, 173 nrt. Nye dim.: Loa: 159,3’-Lbp: 150,0’-B: 24,2’-D: 14,0’-Dypg.: 13’ 06’’.
1949 Overtatt av Jens Hetland jr., Egersund.
1952 Solgt til Skips-A/S Cargo (Arne Basto), Haugesund. Omdøpt til TRANE.
1954 Solgt til I/S Skips-A/S Reina & Co. (Oddvar Saanum, Mandal), Haugesund.
1955 Solgt i mars for NOK 400.000 til A/S Stokkvik (Anders Stokka & Sigurd Tollevik), Haugesund. Omdøpt til STOKKVIK.
1957 Overført til
A/S Basto (Sigurd Tollevik), Haugesund. Omdøpt til BASTO.
1964 Solgt for NOK 260.000 til Harald H. Kvåle, Strandvik i Fusa. Registrert i Bergen.
1966 Rederiet konkurs. Skipet opplagt i Bergen.
Solgt i november for NOK 61.000 til Arendals Skipsopphugnings Co., Arendal.
1969 Slettet som opphugget i oktober. Fremdeles intakt i Arendal.
1970
Videresolgt i april til Arie Rijsdijk, Boss & Zonen, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland for hugging.

 

 

History in English:

1931 Built as MAINE at Bath Iron Works Corp., Bath, ME, USA for Red Diamond Trawling Co., Boston, MA, USA. Launched 07/04, delivered the same month.
1935 Sold to Booth Fisheries Corp., Boston.
1940 Taken over 22/08 by US Navy as minesweeper USS AM 72 BLUEBIRD.
1945 Transferred in November to U. S. Maritime Commission for disposal.
1946 Sold in February to Den Norske Stat (Forynings- & Gjenreisningsdepartementet), Oslo.
Re-sold in August to Rundhaug & Hetland P/R (Jens Hetland, jr.), Egersund. Renamed RYTTER.
1948 Lengthened and converted to a cargo vessel at A/S Haugesunds Slip, Haugesund. New tonnage: 490 tdw, 431 grt, 173 nrt. New dim.: Loa: 159,3’-Lbp: 150,0’-B: 24,2’-D: 14,0’-Draught.: 13’ 06’’.
1949 Taken over by Jens Hetland jr., Egersund.
1952 Sold to Skips-A/S Cargo (Arne Basto), Haugesund. Renamed TRANE.
1954 Sold to I/S Skips-A/S Reina & Co. (Oddvar Saanum, Mandal), Haugesund.
1955 Sold in March for NOK 400.000 to A/S Stokkvik (Anders Stokka & Sigurd Tollevik), Haugesund. Renamed STOKKVIK.
1957 Transferred to
A/S Basto (Sigurd Tollevik), Haugesund. Renamed BASTO.
1964 Sold for NOK 260.000 to Harald H. Kvåle, Strandvik i Fusa.
Registered in Bergen.
1966
Owners bankrupt. The vessel laid up in Bergen.
Sold in November for NOK 61.000 to Arendals Skipsopphugnings Co., Arendal.
1969 Deleted as broken up in October. Still in Arendal.
1967 Sold to Arendals Skipsopphugnings Co., Arendal.
1970
Re-sold in April to Arie Rijsdijk, Boss & Zonen, Hendrik-Ido-Ambacht, the Netherlands for demolition.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/86, boka Langs kysten i femti år av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert:20/08-2014 (PS/SN)