FAR30019840220001 MOSBORG som MEGA BORG. Foto via SIU.

 

1984 MT MOSBORG (4) (FAR300198402)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no (IMO):

7388944

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Farsund

Byggeår (year built):

1975/02

Bnr (Sno):

871

Bygger (yard):

A/B Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

K/S A/S Mosborg, Farsund.

Disponent (manager):

A/S Mosvolds Rederi, Farsund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 COW E0 INERT Tanker for oil

 

 

Tonnasje (Tonnage):

141.007 tdw, 73.706 brt, 56.727 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 270,1m-Lbp: 260,2m-B: 43,3m-D: 22,5m-Dypg.: 17,068m.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

16 tanker; 6 bb-4 s-6 sb.
4 lossepumper med samlet kapasitet 12.000 m³/time.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LHZA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 8K90GF. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 27.300 BHK ved 114 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 1.256 kW.
1 dieselgen. 1.100 kW.
1 dieselgen. nød 56 kW

Tot. el. kraft (el. power):

3.612kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 vannrørs hjelpekjeler (water tube aux. boilers) med arbeidstrykk 17,2 bar.
1 vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 17,2 bar.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1974 Bygget som PELLOS av A/B Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sverige for Palkkiyhtymä Oy (Suomen Tankkilaiva Oy -Finska Tankfartygs Ab), Helsinki, Finland. Sjøsatt 12/12.
1975 Levert i februar.
1979 Solgt i februar til Jahre Ship Management A/S, Sandefjord. Omdøpt JAGRANDA.
Overført til A/S Jargul & Co. K/S (Anders Jahre & Co.
A/S), Sandefjord.
1982 Lagt opp i Agnefest, Rosfjorden.
1984 Solgt i mai til K/S A/S Mosborg (A/S Mosvolds Rederi), Farsund. Omdøpt til MOSBORG.
1985 Overført i november til Borg Shipping Pvt. Ltd (Mosvold Asia Ltd, Hong Kong; c/o A/S Mosvolds Rederi, Farsund), Colombo, Sri Lanka. Omdøpt til MEGA BORG.
1987 Overført i desember til Hafslund Transport A/S (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
1989 Overført i mai til K/S Mega Borg (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
Overført i desember til K/S Mega Borg II (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
1990 Kom i brann 09/06 kl 01.00 etter eksplosjon i pumperommet mens hun lektret endel av lasten på 155.000 m³ råolje fra Palanca Terminal, Angola til italiensk OBO FRAMURA 57 nm sørøst for Galveston, TX, USA. Fortøyningene mellom skipene brakk og losseslangene ble slitt av og sprutet olje over hele akterskipet på MEGA BORG. Intens brann i maskinrom og innredning fulgte. 4 mann omkom. Av de overlevende 36 hadde 17 mindre skader. De to neste dagene kom det flere eksplosjoner og brennende olje rant ut i havet. Mange skip kom til for å slukke brann og samle opp olje. Brannen ble slukket 15/06 og de resterende 6.000 m³ olje ble pumpet over i et annet skip. Det utbrente vraket med en forsikret verdi på ca. USD 16.000.000. ble solgt som skrap til indiske huggere. Var beregnet å ankomme 26/11 under slep til Alang, India men ble videresolgt til pakistanske huggere.
1991 Ankom 15/01 under slep til Gadani Beach, Pakistan for hugging som begynte senere samme måned.

 

 

History in English:

1974 Built as PELLOS at A/B Götaverken Arendalsvarvet, Göteborg, Sweden for Palkkiyhtymä Oy (Suomen Tankkilaiva Oy -Finska Tankfartygs Ab), Helsinki, Finland. Launched 12/12.
1975 Delivered in February.
1979 Sold in February to Jahre Ship Management A/S, Sandefjord. Renamed JAGRANDA.
Transferred to A/S Jargul & Co. K/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.
1982 Laid up at Agnefest, Rosfjorden.
1984 Sold in May to K/S A/S Mosborg (A/S Mosvolds Rederi), Farsund. Renamed MOSBORG.
1985 Transferred in November to Borg Shipping Pvt. Ltd (Mosvold Asia Ltd, Hong Kong; c/o A/S Mosvolds Rederi, Farsund), Colombo, Sri Lanka. Renamed MEGA BORG.
1987 Transferred in December to Hafslund Transport A/S (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
1989 Transferred in May to K/S Mega Borg (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
Transferred in December to K/S Mega Borg II (A/S Mosvolds Rederi), Farsund-NIS.
1990 Came on fire 09/06 at 01.00 hrs in the pump room whilst lightering part of the 155.000 m³ cargo of crude oil from Palanca Terminal, Angola to Italy OBO FRAMURA 57 nm south east of Galveston, TX, USA. Moorings and hoses between the vessels broke and oil gushed out over the aft part of MEGA BORG. Intense fires in engine room and accomodation followed. 4 men lost. Of the 36 survivors had 17 minor injuries. In the next two days more explosions came and burning crude oil spread out over the ocean. Many vessels came for extinguishing the fire and trying to clean up the oil contamination. The fire was extinguished 15/06 and the remaining 6.000 m³ oil was transferred to another vessel. The gutted wreck was insurred for USD 16.000.000 and sold as scrap to India breakers. Was supposed to arrive 26/11 in tow at Alang, India but was re-sold to Pakistan breakers.
1991 Arrived 15/01 in tow at Gadani Beach, Pakistan for demolition that began later the same month.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke, Skipet 4/1990.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 02/03-2017 (PS/SN)

FAR30019840220001 MOSBORG som MEGA BORG i brann. Foto: Houston Post.