FAR30019920120001 ADELLA. Foto: Steinar Norheim

 

1992 MS ADELLA (FAR300199201)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, fritidsbruk, treskrog
motor ship, pleasure craft, wood hull.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Farsund

Byggeår (year built):

1863

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

I Ålesund.

Eier (owner):

A/S Mosvolds Rederi, Farsund.

Disponent (manager):

A/S Mosvolds Rederi, Farsund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

64 brt, 52 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 72,4’-B: 21,4’-D: 7,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LILS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Volda. 50 BHK. Bygget av Volda mek. Verkstad, Volda.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1863 Bygget som slupp ACTIV i Ålesund for Nicolai Lange og Julius Mowinckel, Ålesund.
1866 Solgt i mars til J. Andersen & Sønner, Ålesund. Omdøpt til GIDSKE. Forlenget. Rigget som galeas.
1870 Solgt til konsul Christian Johnsen, Kristiansund.
1874 Omrigget til slupp.
1876 Omrigget til galeas.
1891 Forlenget og ombygget.
Antatt solgt til ny eier i Bjugn. Omdøpt til MISSIONÆR SKREFSRUD.
1900 ? Solgt tilbake til Christian Johnseen, Kristiansund.
1903 Ommålt 22/08.
1924 Solgt 26/04 for NOK 8.000 til Eiler Wessel, Kristiansund.
1935 Solgt for NOK 8.000 til Martin Lien, Trondheim.
1949 Solgt 10/01 for NOK 15.000 til Arne Elven, Bjugn.
Installert dieselmotor, Volda. 50 BHK. Bygget av Volda mek. Verkstad, Volda
1951 Solgt 16/04 for NOK 15.000 til Peder O. Pedersen, Borhaug, Lista. Registrert i Farsund. Omdøpt til ADELLA.
1971 Solgt for NOK 12.000 til Tarald Glastad, Farsund. Planlagt restaurert til seilskip.
1975 Under ombygging til galeas ved Djupevåg Båtbyggeri, Tørvikbygd i Hardanger.
1988 Under restaurering i Farsund.
1992 Solgt i april til A/S Mosvolds Rederi, Farsund.
1993 Registrert med passasjersertifikat.
1998 Overført i desember til Farsund Management A/S, Farsund.
1999 Overført i februar til A/S Mosvolds Rederi, Farsund.
2008 Overført i juni til A/S Adella, Farsund.
2017 Fremdeles i fart. Leies ut til cruise, seminarer med mer. Har et flott kjøkken og alle rettigheter. Stasjonert i Farsund og delvis i Oslo.

 

 

History in English:

1863 Built as slop ACTIV at Ålesund for Nicolai Lange og Julius Mowinckel, Ålesund.
1866 Sold in March to J. Andersen & Sønner, Ålesund. Renamed GIDSKE. Lengthened. Rigged as galeas.
1870 Sold to consul Christian Johnsen, Kristiansund.
1874 Rigged as slop.
1876 Rigged as galeas.
1891 Lengthened and rebuilt.
Assumed sold to new owner at Bjugn. Renamed MISSIONÆR SKREFSRUD.
1900 ? Sold back to Christian Johnseen, Kristiansund.
1903 Re-meas.
22/08.
1924 Sold 26/04 for NOK 8.000 to Eiler Wessel, Kristiansund.
1935 Sold for NOK 8.000 to Martin Lien, Trondheim.
1949 Sold 10/01 for NOK 15.000 to Arne Elven, Bjugn.
Installed diesel engine, Volda. 50 BHP. Built by Volda mek. Verkstad, Volda
1951 Sold 16/04 for NOK 15.000 to Peder O. Pedersen, Borhaug, Lista. Registered at Farsund. Renamed ADELLA.
1971 Sold for NOK 12.000 to Tarald Glastad, Farsund. Planned restored to a sail vessel.
1975 Under restoring to a galeas by Djupevåg Båtbyggeri, Tørvikbygd i Hardanger.
1988 Under restoring at Farsund.
1992 Sold in April to A/S Mosvolds Rederi, Farsund.
1993 Registered with passenger sertificat.
1998 Transferred in December to Farsund Management A/S, Farsund.
1999 Transferred in February to A/S Mosvolds Rederi, Farsund.
2008 Transferred in June to A/S Adella, Farsund.
2017 Still in service. Leases out to cruise, seminars and more.
Partly sailing from Farsund and partly from Oslo.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/1990, skipshistorisk.no.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/03-2017 (PS/SN)

FAR30019920120002 ADELLA. Foto: Steinar Norheim

FAR30019920120003 ADELLA. Foto: Steinar Norheim

FAR30019920120004 ADELLA. Foto: Steinar Norheim