FAR30118930220001 HENRIK IBSEN. Foto fra boka T. H. Brøvig 1890-1965.

 

1893 Bark HENRIK IBSEN (FAR301189302)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull
.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Farsund

Byggeår (year built):

1878

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Granes Verft, Bergen.

Eier (owner):

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

Disponent (manager):

G. C. Brøvig, Farsund.

Klasse (Class).:

DnV A2 – 2N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

850 tdw, 850 brt, 796 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 177,7'-B: 35,6'-D: 20,3'.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JQRP

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H. Meidell 1878-88
N. H. v. d. Fehr 188-91 (+ gulfeber, Santos)
P. O. Olsen 1892-93
G. Gabrielsen 1893-98, 1899-1900
T. Lundegaard 1896-
Th. Salvesen 1898-99,
1900-05 Gerner Larsen 1905-06
Martin Olsen 1906-16
H. C. Halvorsen 1916-16 (+)

 

 

Historikk:

1878 Bygget som Bark HENRIK IBSEN av Granes Verft, Bergen for J. L. Bentzons Rederi, Bergen.
1884 Solgt til P. G. Pettersen, Bergen.
1893 Solgt til G. C. Brøvig, Farsund.
1906 Solgt til T. Ihlen, Holmestrand.
1915 Overført til A/S Henrik Ibsen (J. Ihlen), Kristiania.
1916 Solgt til Rederiselskabet Henrik Ibsen (H. T. Realfsen), Skien.
Forlot 14/11 Fredrikstad for Leith, Scotland med props.
Funnet 02/12 drivende i Nordsjøen uten besetning om bord, slept inn til Leith, Scotland og kondemnert.
Fartøyet var ikke beskutt eller forsøkt stukket i brann, heller ikke foreligger det noen rapporter fra noen ubåter om at de har vært i kontakt med fartøyet. Derimot var det et hull i baugen, antagelig etter en kollisjon. Av besetningen på 12 mann, fant man aldri spor.

 


Fra sjøforklaringen:
Bk. »Henrik Ibsen« (J.Q.R.P.) av Skien, reise Fredriksstad—West Hartlepool med en ladning props, blev den 3. december av et engelsk krigsskib indslæpt til Leith som vrak, uten besætning ombord, og da man senere ikke har hørt noget fra mandskapet, maa det antages at være omkommet.
        Sjøforklaring i Skien den 23. april.
Av denne fremgik, at skibet ved avgang fra Fredriksstad den 14. november var i fuld sjødygtig stand og vel utstyrt for reisen. Efter de oplysninger, som er indkommet gjennom konsulatet i Leith, har man ikke kunnet opdage tegn til, at skibet har været beskutt eller sat ibrand, da alt, som fandtes ombord, var bortskyllet.
Da der paa styrbords baug fandtes et hul ca. 30 x 25 fot, mener skibsinspektøren, at aarsaken til ulykken formentlig skyldes kollision med andet skib, og at dette er sunket, saa begge skibes mandskaper er omkommet.
Henlagt.

 

 

History in English:

1878 Build as Barque HENRIK IBSEN av Granes Verft, Bergen for J. L. Bentzons Rederi, Bergen.
1884 Sold to P. G. Pettersen, Bergen.
1893 Sold to G. C. Brøvig, Farsund.
1906 Sold to T. Ihlen, Holmestrand.
1915 Transferred to A/S Henrik Ibsen (J. Ihlen), Kristiania.
1916 Sold to Rederiselskabet Henrik Ibsen (H. T. Realfsen), Skien.
Departed 14/11 Fredrikstad for Leith, Scotland with pitprops.
Found 02/12 drifting in the North Sea without crew onboard, towed to Leith, Scotland and condemned
The vessel had not been under fire from warship, or tried to set on fire. It is also no reports from U-boats about contact with the vessel.. It was a hole in the bow, most probably from a collision.
No sign of the crew, 12 men was ever found.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmsteinregisteret, boka T. H. Brøvig 1890–1965, Norske Skipsforlis 1916,
Norske Seilskuter, Norsk sjøulykkestatistik 1916.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2018 (SN/PS)