FAR31219790120001 SAAØY. Bilde via Ulf. W. Gustavsen.

1979 MS SAAØY (1) (FAR312197901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tørrlast
motor ship, dry cargo

Off.no.:

5304140

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kopervik

Byggeår (year built):

1924/10

Bnr (Sno).:

673

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Audun Herland, Vanse.

Disponent (manager):

Audun Herland, Vanse.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

396 tdw, 298 brt, 172 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 137,0’-B: 23,0’–D:13,0’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileapparat.

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiotelefoni og telegrafi.

Kallesignal (Call sign.):

LLZS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Alpha. 2-takt/enkeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 350 BHK ved 375 o. min. Bygget i 1965 ved Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1924 Bygget som hvalfanger SOUSA ved Smith's Dock Co. Ltd, South Banh, Middlesbrough, England for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co), Leith, Scotland. Bygget med: 1 stempel dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,0”-23,0”-39,0”, slag: 24,0”. 640 IHK (85 NHK). 1 dampkjel, oljefyrt med 3 fyrganger. Heteflate: 1.900 ft². Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.
1929 Solgt i november til Sevilla Whaling Co. Ltd (
Gustav B. Bull & Anders Jahre, Sandefjord), London, England.
1930 A/S Sevilla (Waalman & Bugge, Tønsberg), London ble managers i januar.
Solgt i juni til Polar Whaling Co. Ltd (A/S Polhavet (Granøe & Fuhr A/S, Tønsberg)), London.
1933 Solgt til Polar Whaling Co.
Ltd (Chr. Salvesen & Co., Leith), Port Stanley, FI, UK.
1940 Ble tatt av tyskerne på opplagsplassen ved Tønsberg i april. Sendt til marineverftet i Horten og utrustet til vaktskip. Omdøpt til
HERMANN (NT-11) og satt under tysk kommando 25. juli. Overført til Hysnesbasen ved Trondheim.
1941 Registrering forandret til
ND-11 (Trondheim ble Drontheim) da betegnelsen NT ble overført til Tromsø.
1943 Havarerte og sank 02/12. Senere hevet og lagt opp.
1944 Registrert som vorpostenboot V-6405, men mest sannsynlig i permanent opplag på Hysnes basen ut krigen.
1945 Tilbakelevert til eierne i mai. Omdøpt til SOUSA.
1946 Solgt i april til Valdemar Skogland A/S, Haugesund. Videresolgt i oktober til Ole Abrahamsen, Vedavågen/Kopervik for ombygging til fiske/fraktfartøy. Dampmaskineri fjernet. Installert: 1 dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkeltv., 4-sylinder, syl. dim.: 320 x 320 mm. 250 BHK ved 350 o. min. Bygget ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. Ny tonnasje:350 tdw, 229 brt, 126 nrt. Servicefart 8,0 knop.
1949 Ferdig ombygget i juli. Omdøpt til
SAAØY (R-74-A). Benyttet på vintersildefiske og Islandsfiske. I bruk som frakteskip utenom fiskesesongene.
1965 Etter kommunesammenslåing på Karmøy fikk båten R-715-K som nytt fiskerinummer.
1968 Ny dieselmotor installert: Alpha. 2-takt/enkeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 350 BHK ved 375 o. min. Bygget i 1965 ved Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1972 Forlenget med 27’ til 137,0’. Ny tonnasjen er nå 396 tdw, 298 brt, 172 nrt.
1979 Solgt i april til A/S Saaøy (Audun Herland), Farsund.
1983 Overført til P/R Saaøy (A. Herland), Farsund.
1984 Solgt til Ardiano Antonio Lima, Sao Vicente, Kapp Verdeøyene. Omdøpt til BUBISTA. Ukjent bruk.
2010 Slettet 14/07 i LR.

 

 

History in English:

1924 Built as whalecatcher SOUSA by Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Built with: 1 reciprocating, triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 14,0”-23,0”-39,0”, stroke: 24,0”. 640 IHP (85 NHP). 1 boiler, oilfired with 3 furnaces. Heating area: 1.900 ft². Built at Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.
1929 Sold in November to Sevilla Whaling Co. Ltd (Gustav B. Bull & Anders Jahre, Sandefjord), London, England.
1930 A/S Sevilla (Waalman & Bugge, Tønsberg), London became managers in January.
Sold in June to Polar Whaling Co. Ltd (A/S Polhavet (Granøe & Fuhr A/S, Tønsberg)), London.
1933 Sold to Polar Whaling Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co., Leith), Port Stanley, FI, UK.
1940 Captured by German Navy whilst laid up in Tønsberg in April. Taken to the navy yard in Horten and converted to a patrol vessel. Renamed HERMANN (NT-11) and put 25/07 under German command. Transferred to the German base at Hysnes, Trondheim.
1941 Register number changed to ND-11 (Trondheim became Drontheim) as the NT was transferred to the district of Tromsø.
1943 Wrecked and sunk 02/12. Later refloated and laid up.
1944 Registered as vorpostenboot V-6405, but likely in permanent lay up at the base of Hysnes until the end of the war.
1945 Returned in May to the owners. Renamed SOUSA.
1946 Sold in april to Valdemar Skogland A/S, Haugesund, Norway. Re-sold in October to Ole Abrahamsen, Vedavågen/Kopervik for conversion to fishing vessel/ freighter.
Steam machinery removed. Installed: 1 diesel engine, Wichmann.
2cy/sa., 4-cylinder, cyl. dim.: 320 x 320 mm. 250 BHP at 350 rpm. Built by M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. New tonnage: 350 tdw, 229 grt, 126 nrt. Service speed 8,0 knop.
1949 Completed in July. Renamed
SAAØY (R-74-A) Used as a fishing vessel on winter herring and fishing round Iceland. Used as freighter in off fishing seasons.
1965 After merging the municipal borders on Karmøy her fishing registery number was changed to R-715-K.
1968 New engine installed: Alpha. 5-cylinder,
syl. dim.: 230 x 400 mm. 350 BHP at 375 rpm. Built in 1965 by Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark.
1972 Lengthened 27’ to 137’. New tonnage: 396 tdw, 298 grt, 172 nrt.
1979 Sold in April to A/S Saaøy (Audun Herland), Farsund, Norway.
1983 Transferred to P/R Saaøy (Audun Herland), Farsund, Norway.
1984 Sold to Ardiano Antonio Lima, Sao Vicente, Cabo Verde. Renamed
BUBISTA.
2010 Deleted 14/07 from LR.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Graeme Somner, Lloyds, Skipet 1/93 ved Haakon Larsson-Fedde,
Helge Lund, Drammen.
Sist oppdatert: 12/09-2018 (UWG/RI/PS/SN)

FAR31219790120002 SAAØY som SOUSA. Bilde via NMM.

FAR31219790120003 SAAØY på fiske. Bilde via Ulf. W. Gustavsen.