HAL69819090120001 OLAVA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1909 DS OLAVA (HAL698190901)

 

WARSAILORS

RISKAFJORD

 

 

 

Type:

Dampskip, pass.-stykkgods.
Steam ship, passengers-general
cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1864

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Göteborgs mek. Verkstad (Alex. Keiller & Co.), Göteborg,
Sverige.

Eier (owner):

A/S Olava & Parat, Fredrikshald.

Disponent (manager):

Marcus Hannestad, Fredrikshald.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

48 brt, 15 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 79,9’-B: 14,2’-D: 6,6’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HBLT. LERR etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1x høytrykk dampmaskin, 20 NHK levert av Göteborgs mek.
Verkstad (Alex. Keiller & Co.), Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1864 Bygget som SÄRÖ av Göteborgs mek. Verkstad (Alex.
Keiller & Co.), Göteborg, Sverige for ukjent eier, Gøteborg.
1867 Solgt til ukjent eier i Karlstad, Sverige. Omdøpt til
OLDEVIG.
1870
Solgt til Gävle–Löfsta Ångfartygs Bolag Gävle, Sverige.
Omdøpt til LÖFSTA.
1873
Solgt til Carlscrona-Sölvesborg Ångfartygs A/B,
Karlskrona, Sverige.
1874 Omdøpt til SYLFID.
1877 Solgt til Kaptein Sellgren, Karlskrona.
1879 Solgt til Ångfartygs AB Wittus, Karlskrona. Omdøpt til
WITTUS.
1880
Solgt til Kaptein Cederquist, Karlskrona.
1881 Solgt til Kaptein Silvén, Säffle, Sverige. Omdøpt til
BYELFVEN.
1884
Solgt til Johannes Brevig, Fredrikshald. Omdøpt til
OLAVA.
1885
Ombygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania. Ny
damp maskin installert: 1 x dampmaskin, type compound . 2-
sylindret. 125 IHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.
1909 Solgt til A/S Olava & Parat (Marcus Hannestad),
Fredrikshald.
1915 Rekvirert av Kongelige Norske Marine til Nøytralitetsvakt
ved Hvaler.
1916 Anders Riddervold, Fredrikshald ble manager.
1918 Overført til A/S Olava (Anders Lund), Fredrikshald.
Returnert eier i desember.
1927 Solgt for NOK 16.000 til A/S Riskafjord,
Hommersåk/Stavanger. Omdøpt til til RISKAFJORD II.
Reparert og ombygd for NOK 13.000 ved Rosenberg Mek.
Verksted
, Stavanger. Satt inn i eierselskapets lokalrute
Stavanger-
Hommersåk-Riskalandet.
1934 Ombygget igjen, akterskipet overbygget og elektrisk lys
installert.
1940 Hjemmeflåten.
1944
Rekvirert 22/10 av tyske myndigheter og satt i fart i A/S
Jøsenfjord
Ruteselskaps ruter.
1945
Tilbakelevert eiere i mai i ganske nedslitt stand.
Overslag på reparasjon ved Rosenberg Mek. Verksted,
Stavanger kom på NOK 50 000. Arbeidet ble besluttet utsatt
da Rosenberg ønsket å leie båten til å frakte arbeidsfolk fra
Stavanger til verftet på Buøy.

1950
Drev på land og sank. Hevet, reparert og ombygget til
motorskip ved Sigvart Sagens Båtbyggeri, Hommersåk.
Installert en 165 BHK dieselmotor fra General Motors Corp.,
Detroit, MI, USA.
Mange skrogplater og alle rekkeplater skiftet. Nytt overbygg
av «sjøbuss»-type. Registrert for 160 passasjerer. Arbeidet
kostet NOK 120.000.
1952 Tilbake i fart.
1960 Ny motor installert: 1 x dieselmotor,
Callesen type
427CO. 3-sylindret. 225 BHK. Levert av Aabenraa Motorfabrik,
Åbenrå, Danmark.
 
1976
RISKAFJORD II overtok A/S Riskafjords ruter alene,
etter at selskapets siste øvrige båt var solgt.
1996 Gikk siste tur i ruten 31/10 etter å ha blitt erstattet av
hurtigbåt.
2012
Fremdeles i fart, nå som veteranskip.

 

 

History in English:

1864 Built as SÄRÖ by Göteborgs mek. Verkstad (Alex. Keiller
& Co.), Göteborg, Sweden for unknown owner, Göteborg.
1867 Sold to unknown owner in Karlstad, Sweden. Renamed
OLDEVIG.
1870
Sold to Gävle–Löfsta Ångfartygs Bolag Gävle, Sweden.
Renamed LÖFSTA.
1873
Sold to Carlscrona-Sölvesborg Ångfartygs A/B,
Karlskrona, Sweden.
1874 Renamed SYLFID.
1877 Sold to Captain Sellgren, Karlskrona.
1879 Sold to Ångfartygs A/B Wittus, Karlskrona. Renamed
WITTUS.
1880
Sold to Captain Cederquist, Karlskrona.
1881 Sold to Captain Silvén, Säffle, Sweden. Renamed
BYELFVEN.
1884
Sold to Johannes Brevig, Fredrikshald. Renamed OLAVA.
1885
Re-built at Akers mek. Verksted, Kristiania. New steam
engine installed:
1 x steam reciprocating, type compound . 2-
cylinder. 125 IHP
. Built at Akers mek. Verksted, Kristiania.
1909 Sold to A/S Olava & Parat (Marcus Hannestad),
Fredrikshald.
1915
Requisitioned by Den Konglige Norske Marine (Royal
Norwegian Navy) as neutrality guard near Hvaler.

1916 Anders Riddervold, Fredrikshald became manager.
1918 Transferred to A/S Olava (Anders Lund), Fredrikshald.
1918 Returned to owners in Desember.
1927 Sold for NOK 16.000 to A/S Riskafjord,
Hommersåk/Stavanger. Renamed RISKAFJORD II.
Repaired
and rebuilt for NOK 13.000 at
Rosenberg Mek. Verksted,
Stavanger. Put in to owner's local Stavanger-Hommersåk-
Riskalandet service.
1934
Rebuilt again, aftership covered and electric lights
installed.

1940
Homefleet.
1944
Requisitioned 22/10 by the Germans and placed in A/S
Jøsenfjord Ruteselskap's routes.
1945 Returned to owners, quite worn down, in May. Repairs
were postponed because Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger
wished to hire the ship for transporting workers from
Stavanger to the yard at Buøy.
1950 Drifted ashore and sank
. Raised and towed to Sigurd
Sagens Båtbyggeri, Hommersåk for repairs and extensive
alterations. Registered for 160 passengers
. Fitted with one
165 BHP diesel engine from General Motors Corp., Detroit, MI,
USA.
Many hull plates renewed. New superstructure of «sjøbuss»-
type fitted. Price for the work was NOK 120.000.
1952 Back in trade.
1960 New engine installed:
Callesen type 427CO. 3-cylinder,
225 BHP.
Delivered by Aabenraa Motorfabrik, Åbenrå,
Denmark.

1976
RISKAFJORD II took over A/S Riskafjord's routes alone
following the sale of the company's only other remaining ship.
1996 Last voyage 31/10 in the route took place after having
been replaced by a high speed vessel.
2012
Still in use, now as a veteran ship.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 2/85 & 3/91 ved Arne Ingar Tandberg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/01-2013 (SN/PS)