HAL69819160120001 ODIN. Bilde via Steinar Norheim.

 

1916 Bark ODIN (HAL698191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
Sailing vessel, barque, wood
hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1862

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Wasa, Finland.

Eier (owner):

A/S Odin, Fredrikshald.

Disponent (manager):

Marcus Hannestad, Fredrikshald.

Klasse (Class).:

DnV A2 – 3L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

510 brt., 460 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 151,3’-B: 31,7’-D: 16,0’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HJCG / KFTH

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Barkrigget.

Fart/forbr.(speed/cons.):

.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
C. Allum 1874-94,
M. Hansen 1894-97,
J. H. Christoffersen 1897-1902,
P.A. Herføll 1902-14,
Conrad M. Henriksen 1914-16,
S. Andreassen 1917-,
Edvard Holm 1918-
.

 

 

Historikk:

1862 Bygget som ODEN i Wasa, Finland for ukjent eier i
Finland.
1874 Solgt til Fr. Allum & Co., Drammen. Omdøpt til ODIN.
1885
Ombygget i Svelvik.
1893
Solgt til Br. Kristoffersen, Tønsberg.
1902 Solgt til A/S Odin (Adolf Syversen), Fredrikshald.
1916 Solgt i januar til A/S Odin (Marcus Hannestad),
Fredrikshald.
Strøket av skipsregisteret i juli som kondemnert etter
sjøskade. Dette havariet er ikke kommet med i
Sjøulykkesstatistikken, derfor heller ikke i Forlis 1916.
Grunnet tonnasjemangelen solgt og reparert.
Satt i fart på nytt i november som ELBJØRG for A/S
Fredrikstad Seil (A. Olsen Røed), Hvaler/Fredrikstad. Pris NOK
115.000.
Solgt for NOK 135.000 til Skibs-A/S Elbjørg (Haarek Eriksen),
Kristiania.
1918 Stanset og stukket i brann 28/06 av den tyske ubåten
UC 59
(Oberleutnant zur See Walter Strasser) i posisjon
59.50N-08.42Ø (25 nm SØ av Torungen fyr) mens hun var på
reise fra Fredrikstad til West Hartlepool, England med props.
Mannskap fra ubåten tok alt av proviant og annet av verdi før
de satte fyr på skipet. Mannskapet kom samme kveld inn til
Arendal.
Vraket ble slept til lands av en norsk torpedobåt og
landsatt. Brannen slukket og fartøyet kondemnert. Nok en
gang solgt og reparert.
Satt i fart igjen som lekter ELDBJØRG for ukjent eier i
Fredrikstad. Satt i mursteinsfarten fra Fredrikstad til Kristiania.
1935 Havarerte 12/08 utenfor Granholmen mens hun var på
reise fra Fredrikstad til Oslo med murstein. Dekket brøt
sammen under vekta av mursteinslasten som raste ned i
rommet og tvers gjennom bunnen. Lekteren sank i løpet av få
sekunder. En mann som var i rommet for å kontrollere
vannstanden omkom.

 

 

History in English:

1862 Built as ODEN at Wasa, Finland for unknown Finnish
owner.
1874 Sold to Fr. Allum & Co., Drammen.
Renamed ODIN.
1885
Rebuilt at Svelvik.
1893
Sold to Br. Kristoffersen, Tønsberg.
1902 Sold to A/S Odin (Adolf Syversen), Fredrikshald.
1916 Sold in January to A/S Odin (Marcus Hannestad),
Fredrikshald.
Deleted from skipsregisteret in July after damages at sea.
This damage in not logged in Sjøulykkesstatistikken, hence not
in Forlis 1916. Due to lack of tonnage, she was sold and
repaired.
Back in service in November as ELBJØRG for A/S Fredrikstad
Seil (A. Olsen Røed), Hvaler/Fredrikstad. Price NOK 115.000.
Sold for NOK 135.000 to Skibs-A/S Elbjørg (Haarek Eriksen),
Kristiania.
1918 Captured and put on fire 28/06 by the German
submarine UC 59
(Oberleutnant zur See Walter Strasser) in
position 59.50N-08.42E (25 nm SE of Torungen light house)
whilst on a voyage from Fredrikstad to West Hartlepool,
England with props. Crew from the submarine took all
provisions and other valuables before they put the vessel on
fire. The vessels crew arrived at Arendal the same evening.
The wreck was towed in by a Norwegian torpedo boat and
beached. The fire extinguished and the vessel condemned.
Again sold and repaired.
Back in trade as barge ELDBJØRG for unknown owner in
Fredrikstad. Used in the brick trade between Fredrikstad and
Kristiania.
1935 Wrecked 12/08 off Granholmen whilst on a voyage from
Fredrikstad to Oslo with bricks. The deck broke down under
the weight of the bricks and fell down in the hold and through
the bottom. The barge sank within few seconds. One man who
was in the hold to check the water level was killed.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg., Skipet 2/85 ved Arne Ingar Tandberg, uboat.net, Boka Fredrikstadskuter
på de syv hav av Knut W. Engebretsen, Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/01-2013 (SN/PS)