HAL69820060220001 SKAGERN som ANICIA. Bilde via Steinar Norheim.

 

2006 MS SKAGERN (HAL698200602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
Motor ship, general cargo.

Off.no:

8115552

Flagg (flag):

NOR (NIS)

Havn(port):

Halden

Byggeår (year built):

1983/07

Bnr (Sno).:

8103

Bygger (yard):

Zonghua Shipyard, Shanghai, China.

Eier (owner):

Ability Shipping Europe A/B, Sigtuna, Sverige., Halden.

Disponent (manager):

M. Hannestad A/S, Halden.

Klasse (Class).:

RINA.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.021 tdw, 4.426 brt, 2.376 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 106,0m-Lbp: 96,9m-B: 17,5m-D: 9,0m-Dypg.: 6,990m.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

1 lasterom med 2 luker.
Lastekapasitet 310 TEU 20’.
2 x Hagglund kraner, hver 36 t.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

1 x thruster forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LAJY6

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Mitsubishi type 6UEC37/88H. 2-takt/enkltv.,
6–sylindret, syl. dim.: 370 x 880 mm. 3.900 BHK ved 210 o.
min. koblet til en vribar propell. Bygget av
Akasaka Tekkosho
KK (Akasaka Diesel Ltd), Yaizu, Japan.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,0 knop ved et forbruk på 14.0 t/døgn.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x Yanmar dieselgen. hver 360 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

1.080kW/450VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 8,9 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1983 Bygget som SKAGERN av Zonghua Shipyard, Shanghai,
China
for O. F. Ahlmark & Co. Eftr. A/B, Karlstad, Sverige.
Sjøsatt 26/02, levert i juni. Byggesum USD 5.352.758.
1985 Solgt til Ice Crystal BV (Sandfirden BV), Delfzijl,
Nederland. Omdøpt til ICECRYSTAL.
1989
Overført til Borealis BV (Sandfirden Rederij BV), Delfzijl.
1990 Overført til Ahlmarco BV (Sandfirden Reederij BV),
Delfzijl.
1991 Overført til Borealis BV (Sandfirden Reederij BV),
Delfzijl.
Fikk styre- og maskin problemer 28/02 i posisjon 55.55N-
03.17Ø. Mista deler av dekkslasta. Tauet 1/03 inn til
Hartlepool, England og 04/03 til Wallsend Dock, Wallsend,
England for reparasjon. Gikk fra Wallsend 13/03 for
Immingham, England.
1993 Solgt til Forest Line G.m.b.H. (Scanunit Marine
Management A/B), Delfzijl.
1995 Solgt til Barkey Corp. NV (Scanunit Management A/B),
Karlstad, Sverige. Omdøp til SKAGERN.
1997 Solgt til Ahlmark Lines A/B (Ferm Marine A/B), Karlstad.
1998 Barber Ship Management AS, Oslo ble manager.
2005 Solgt til Barkey Corp. NV (Barber Ship Management A/S,
Oslo), Karlstad.
2006 Kolliderte 07/06 med Antiguaregistrerte MS SAMSKIP
COURIER
utenfor Paull Sand, River Humber, England
(53.43N-00.14V) i tykk tåke med los om bord. Humber
Lifeboat tok i land noen av besetningen.
Taubåtene ADSTEAM KATHLEEN og ADSTEAM ELLERBY
fikk skipet til en posisjon på utsiden av hovedkanalen for
inspeksjon. Skipet ble tauet til King George Dock, Hull,
England hvor en midlertidig reparasjon ble foretatt. Siden ble
hun tauet til Polen for permanent reparasjon.
Management overtatt av M. Hannestad A/S, Halden ble
manager i oktober.
2007 Solgt i februar til Ability Shipping Europe A/B, Sigtuna.
Samme manager. Omdøpt til ANICIA.
Solgt i mars til KA Shipping Ltd, Nicosia, Kypros. Samme
manager.
2008 Solgt til Sustain Ltd, Gibraltar. Samme manager.
2012 Solgt i november til Farida Shipping Co., Damietta,
Egypt(Barhoum Maritime Co., Beirut, Libanon), Moldova.
Omdøpt til LADY FARIDA.
2013 Fortsatt i fart 08/01.

 

 

History in English:

1983 Built as SKAGERN by Zonghua Shipyard, Shanghai,
China for O. F. Ahlmark & Co. Eftr. A/B, Karlstad, Sweden.
Launched 26/02, delivered in June. Building costs USD
5.352.758.
1985 Sold to Ice Crystal BV (Sandfirden BV), Delfzijl,
Nederland. Renamed ICECRYSTAL.
1989
Transferred to Borealis BV (Sandfirden Rederij BV),
Delfzijl.
1990 Transferred to Ahlmarco BV (Sandfirden Reederij BV),
Delfzijl.
1991 Transferred to Borealis BV Sandfirden Reederij BV),
Delfzijl.
Sustained steering and engine trouble 28/02 in pos. 55.55N-
03.17E. Lost part of deck cargo. Towed 01/03 to Hartlepool,
England and 04/03 to Wallsend Dock, Wallsend, England for
repairs. Sailed 13/03 from Wallsend for Immingham, England.
1993 Sold to Forest Line GmbH (Scanunit Marine Management
A/B), Delfzijl.
1995 Sold to Barkey Corp. NV (Scanunit Management A/B),
Karlstad, Sweden. Renamed SKAGERN.
1997
Sold to Ahlmark Lines A/B (Ferm Marine A/B), Karlstad.
1998 Barber Ship Management A/S, Oslo became manager.
2005 Sold to Barkey Corp. NV (Barber Ship Management A/S,
Oslo), Karlstad.
2006 Collided 07/06 with Antigua MS SAMSKIP COURIER
off Paull Sand, River Humber, England (53.43N-00.14W) in
thick fog whilst under pilotage. Humber Lifeboat rescued
some crew members.
The tugs ADSTEAM KATHLEEN & ADSTEAM ELLERBY
manoeuvred the vessel to a position outside main channel for
inspection. The ship was taken in tow to King George Dock,
Hull, England for a temporary repair. Subsequently arrived
Poland in tow where repairs were effected.
M. Hannestad AS, Halden became manager in October.
2007 Sold in Februar to Ability Shipping Europe A/B, Sigtuna,
Sweden. Same manager. Renamed ANICIA.
Sold in March to KA Shipping Ltd., Nicosia, Cyprus. Same
manager.
2008 Sold to Sustain Ltd, Gibraltar. Same manager.
2012 Sold in November to
Farida Shipping Co., Damietta,
Egypt (
Barhoum Maritime Co., Beirut, Libanon), Moldova.
Renamed LADY FARIDA.
2013 Still in service 08/01.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Skipet 2/85 ved Arne Ingar Tandberg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/01-2013 (SN/PS)

 

HAL6982006022000 SKAGERN etter kollisjon i 2006. Bilde via Ketil Karlsen.