Bark ill.

 

1868 Bark VESTA (HAL699186801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1848

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

I Maine, USA.

Eier (owner):

Carl Dahl m. fl., Fredrikshald.

Disponent (manager):

Carl Dahl, Fredrikshald.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV A2-2N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

106 kl, 223 brt, 210 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 102,6’-Lbp: 96,3’-B: 25,4’-D: 12,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HBLD

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
N. E. Mossevig 1868-
H. P. Hansen 1870
Bille Eriksen
Carl A. Moe 1877-
Johs. Sørensen 1882-
J. Jensen 1891

 

 

Historikk:

1848 Bygget som bark med ukjent navn i Maine, USA for ukjent eier.
1864 Reparert.
1868 Som PRINCE PHILIPPE med ukjent belgisk eier.
Solgt i juni til Carl Dahl m. fl, Fredrikshald. Omdøpt til VESTA.
Videresolgt i august til B. G. Schlytter m.fl., Fredrikshald.
1871 Solgt i mars til P. E. Nerdrum, Fredrikshald.
Videresolgt i desember til Josef Lorange, Fredrikshald.
1873 Ombygget.
1888 Omrigget til barkentine.
1891 Registrert i Sarpsborg i mai.
1894 Solgt i januar til A/S Vesta (Th. Achehoug), Fredrikshald.
1896 Poul Th. Grenager, Fredrikshald ble managers i mai.
1900 Adolf Syversen ble managers.
1902 Påseilt 05/10 av britisk DS PEARL og sank utenfor St. Catherines Point, Isle of Wight, England. PEARL stakk av. 6 mannskap omkom. En overlevende ble berget dagen etter.
1903 PEARL ble funnet og dømt til å betale store erstatninger.

 

 

History in English:

1848 Built as barque with unknown name in Maine, USA for unknown owner.
1864 Repaired.
1868 As PRINCE PHILIPPE with unknown Belgian owner.
Sold in June to Carl Dahl et. al, Fredrikshald. Renamed VESTA.
Re-sold in August to B. G. Schlytter et.al., Fredrikshald.
1871 Sold in March to P. E. Nerdrum, Fredrikshald.
Re-sold in December to Josef Lorange, Fredrikshald.
1873 Rebuilt.
1888 Rigged as a barquentin.
1891 Registered in Sarpsborg from May.
1894 Sold in January to A/S Vesta (Th.
Achehoug), Fredrikshald.
1896 Poul Th. Grenager, Fredrikshald became managers in May.
1900 Adolf Syversen became managers.
1902 Hit 05/10 by British SS PEARL and sank off St. Catherines Point, Isle of Wight, England. PEARL ran away. 6 crew lost. One survivor was saved the next day.
1903 PEARL was found and sentenced to pay large compensations.

 

 

           

Kilde: Skipet 3/1989, Malmsteinreg.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 14/05-2018 (PS/SN)