HAL70018900120001 FREDRIKSHALD 1. Foto via digitaltmuseum.no.

 

1890 DS FREDRIKSHALD 1 (HAL700189001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast
steam ship, dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1890

Bnr (Sno).:

79

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Fredrikshalds Dampskibsselskab A/S, Fredrikshald.

Disponent (manager):

Johan Markus Jensen, Fredrikshald.

MalteseCrossKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

115 tdw, 112 brt, 47 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 91,9’-Lbp: 86,9’-B: 17,2’-D: 7,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HBKJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating),compound. 2-sylinder, syl, diam.: 9,6’’-16,6’’, slag/stroke: 12,0’. 9 NHK, 90 IHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

8,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 6,5’ x 7,5’ og 1 fyrgang. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som FREDRIKSHALD 1 av Nylands Verksted, Kristiania. for Fredrikshalds Dampskibsselskab A/S (Johan Markus Jensen), Fredrikshald.
1910 Marius Adolf Martinsen, Halden ble managers 01/01.
1912 Sank 04/09 ved Kjøløen mens hun var på reise fra Fredrikshald til Kristiania med cellulose. Skipet var overlastet. Hevet. Reparert ved Moss Verft & Dokk, Moss. I fart igjen.
1916 Sank 17/05 ved Steilene. Hevet av bergningsbåten NEPTUN. Reparert og i fart igjen.
1928 Rederiet omdøpt 01/01 til Halden Dampskibsselskab, Halden. Omdøpt til HALDEN 1.
1940 Kom 09/04 mellom Oscarsborg og den tyske krysseren BLÜCHER mens hun var på reise til Oslo. Skorstein og livbåt fikk skuddskader. Kaptein Gustafsen ble såret. Gikk inn til Drøbak.
1957 Solgt 17/01 til P/R M/S Sundbuen (Pål Børnes, Klokkarvik), Bergen. Ombygget til motorskip: 150 tdw, 109 brt, 58 nrt. Installert Union dieselmotor. 2-takt/enkltv., 2-sylinder. 100 BHK. Bygget i 1943 av A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen. Omdøpt til SUNDBUEN.
1961 Solgt i august til Solgt til Odd S. Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund. Omdøpt til SOLVANG III.
1965
Ny dieselmotor installert, Wichmann. 2-takt/enkltv. 3-sylinder, syl. dim.: 200 x 300 mm. 225 BHK Bygget av Wichmanns Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1975 Sank 17/11 under lossing i Stavanger.
Hevet 27/11 av bergningsbåten STERKODDER.
1976 Solgt i februar til John Torkelsen, Mosterhamn/Haugesund. Slept til Halleraker Verksted, Melandsvågen. Reparert. Omdøpt til JOTOR.
1984
Solgt i juli til Einar Sellevåg, Flaktveit/Haugesund.
1986 Registrert i Bergen i september.
1987 Ny dieselmotor installert, Volvo-Penta TAMD121C. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 130 x 150 mm.365 BHK. Bygget av Volvo-Penta A/B, Göteborg, Sverige.
2005 Solgt i desember til Sigurd Løkeland A/S, Atløy/Bergen.
2006 Solgt i juli til Kystperlen A/S, Oslo/Bergen. Omdøpt til FREDRIKSHALD.
Videresolgt 22/09 til Fredrikshalds Sømandsforening (Thor G. Pettersen, Tistedalen), Halden. Omdøpt til FREDRIKSHALD I.
Skal restaureres og bevares.
2011 På Riksantikvarens verneliste. Ankom i september til Bredalsholmen dokk og fartøysenter for restaurering til slik hun var før 1974.
2018 Fremdeles under restaurering.

 

 

History in English:

1890 Built as FREDRIKSHALD 1 at Nylands Verksted, Kristiania. for Fredrikshalds Dampskibsselskab A/S (Johan Markus Jensen), Fredrikshald.
1910 Marius Adolf Martinsen, Halden became managers 01/01.
1912 Sank 04/09 at Kjøløen whilst on a voyage from Fredrikshald to Kristiania with cellulose. The vessel was over loaded. Refloated. Repaired by Moss Verft & Dokk, Moss. In trade again.
1916 Sank 17/05 at Steilene. Refloated by salvage vessel NEPTUN. Repaired and in trade again.
1828 Owners renamed 01/01 to Halden Dampskibsselskab, Halden. Renamed HALDEN 1.
1940 Came 09/04 in between Oscarsborg and the German cruiser BLÜCHER whilst on a voyage to Oslo. The funnel and a lifeboat was damaged by bullets. Captain Gustafsen was injured. Went in to Drøbak.
1957 Sold 17/01 to P/R M/S Sundbuen (Pål Børnes, Klokkarvik), Bergen. Converted to a motor vessel: 150 tdw, 109 grt, 58 nrt. Installed Union diesel engine. 2-cyc/sa., 2-cylinder. 100 BHP. Built in 1943 by A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen. Renamed SUNDBUEN.
1961 Sold in August to Sold to Odd S. Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund. Renamed SOLVANG III.
1965
New diesel engine installed, Wichmann. 2-cyc/sa. 3-cylinder, cyl. dim.: 200 x 300 mm. 225 BHK Built by Wichmanns Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1975 Sank 17/11 during discharging in Stavanger.
Refloated 27/11 by salvage vessel STERKODDER.
1976 Sold in February to John Torkelsen, Mosterhamn/Haugesund. Towed to Halleraker Verksted, Melandsvågen. Repaired. Renamed JOTOR.
1984
Sold in July to Einar Sellevåg, Flaktveit/Haugesund.
1986 Registered in Bergen in September.
1987 New diesel engine installed, Volvo-Penta TAMD121C. 4-cyc/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 130 x 150 mm.365 BHP. Built by Volvo-Penta A/B, Göteborg, Sweden.
2005 Sold in December to Sigurd Løkeland AS, Atløy/Bergen.
2006 Sold in July to Kystperlen AS, Oslo/Bergen. Renamed FREDRIKSHALD.
Re-sold 22/09 to Fredrikshalds Sømandsforening (Thor G. Pettersen, Tistedalen), Halden. Renamed FREDRIKSHALD I.
To be restored.
2011 On Riksantikvarens protected vessels list. Arrived in September to Bredalsholmen dokk og fartøysenter for restoring back to 1974 condition.
2018 Still under restoring.

 

 

           

Kilde: Skipet 1/1992 ved Arne Ingar Tandberg, DnV, Wikipaedia.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 23/08-2018 (PS/SN)