Mangler bilde.

 

1867 DS OSLO (HAL701186701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hjuldamper, passasjer
steam ship, paddle steamer, passenger.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikshald

Byggeår (year built):

1867

Bnr (Sno).:

12

Bygger (yard):

Nylands Værksted, Kristiania.

Eier (owner):

Halden Dampskibsselskab, Fredrikshald.

Disponent (manager):

Halden Dampskibsselskab, Fredrikshald.

MalteseCrossKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

139 brt, 52 KL.

Dimensjoner (size):

L: 158,7’-B: 15,8’-D: 8,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

372 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HBPN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 oskillerende lavtrykks dampmaskin (oscillating low pressure steam reciprocating). 70 NHK. Bygget av ?.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1867 Bygget som OSLO av Nylands Værksted, Kristiania for Halden Dampskibsselskab, Fredrikshald. Levert i september.
1881 Solgt i september til Ångfatygs-A/B Sten Sture (A. F. Hörstedt), Malmö, Sverige. Omdøpt til VICTORIA.
1883
Solgt 24/05 til T. Rocholl & Co., Bremen, Tyskland.
1889 Solgt 12/02 til Cie. Russe de Nav. a Vap. Sur le Mer Noire et le Danube, Odessa, Russland. Omdøpt til SERBIJA.
1903
Overtatt av Russian Danube Steamshipping, Odessa.
1914 Overtatt i september av Keiserlige Russiske Marine.
1918 Fartøyet skal fremdeles ha eksistert. Etter å ha blitt benyttet av den keiserlige- og kongelige østerriksk-ungarske marine, skal så vel rederi som fartøy ha blitt overtatt av Romania. Skipet står i flere år i Lloyds under sitt gamle navn og rederi som russisk,        før det forsvinner fra registrene.

 

 

History in English:

1867 Built as OSLO at Nylands Værksted, Kristiania for Halden Dampskibsselskab, Fredrikshald. Delivered in September.
1881 Sold in September to Ångfatygs-A/B Sten Sture (A. F. Hörstedt), Malmö, Sweden. Renamed VICTORIA.
1883
Sold 24/05 to T. Rocholl & Co., Bremen, Germany.
1889 Sold 12/02 to Cie. Russe de Nav. a Vap. Sur le Mer Noire et le Danube, Odessa, Russia. Renamed SERBIJA.
1903
Taken over by the Russian Danube Steamshipping, Odessa.
1914 Taken over in September by Keiserlige Russiske Marine.
1918 The vessel was supposed to exist. After being used by the Imperial- and Royal Austrian-Hungarian Navy the owner and vessel taken over by Romania. The vessel was in many years in Lloyds with it’s old name and Russian owner before it disappeared.

 

 

           

Kilde: Skipet 1/1992 ved Arne Ingar Tandberg,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 24/08-2018 (PS/SN)