HAU20119550220001 CONCORDIA FJORD. Foto fra SIU.

 

1955 MS CONCORDIA FJORD (1) (HAU201195502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, kjøle/frys motor ship, general cargo, refrigerated.

Off.no (IMO):

5078179

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1955/07

Bnr (Sno):

692

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Atlas, Haugesund.

Disponent (manager):

Christian Haaland, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

8.520 tdw, 5.818 brt, 3.154 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 466,1’-Lbp: 443,5’-B: 61,7’-D: 29’ 00’-Dypg.: 25’ 11’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

5 lasterom med 5 luker.
Lastekapasitet 517.000 ft³ inkludert 45.836 ft³ fordelt på 2
kjølerom i rom 1 og 1.630 ft³ i ett kjølerom på mellomdekk.
17 bommer; 1 x 40 t, 6 x 10 t, 10 x 5 t.
16 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

2 x 6-sylinder og 2 x 2-sylinder Drammens Jern
kompressorer. Kjølemedium NH3. Indirekte fordamping. Samlet
kapasitet 260.000 kcal/time og -25 °C i 2 kjølerom i rom 1.
2 x 4-sylindret Drammens Jern kompressorer. Kjølemedium R-
12. Direkte fordamping. Samlet kapasitet 11.700 kcal/time og
-25 °C i rom på mellomdekk.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LMGG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Götaverken 760/1500 VGS-8. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.300 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

17,0 knop. Bunkerskapasitet 1.471 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 240 kW.
1 x dieselgen. (nød) 25 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

720kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.
1 x vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med
arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1955 Bygget som CONCORDIA FJORD av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for A/S Atlas (Christian Haaland), Haugesund. Sjøsatt 08/03, levert 14/07.
1976 Solgt til Colossus Maritime S.A. (An. G. Politis), Piraeus,
Hellas, med T/C tilbake til Concordia Line.
1979 Kom i brann 02/07 i Beirut, Libanon mens hun prøvde å gå ut av havnen grunnet borgerkrig. Ble truffet av en napalmrakett midtskips. Forsøk på slukking ble oppgitt og skipet ble forlatt. Skipet traff flere andre skip på havna før hun ble liggende og delvis sperret for innløpet til havnen.
Kapteinen, chiefen og andrestyrmann prøvde og ta seg ombord 07/07 men ble tatt til fange av væpnede menn som løslot de litt senere og sendte de til hotellet hvor de andre av mannskapet var. Faren for at de ville få flere problemer førte til at de forlot Beirut for Hellas.
Skipet ble slept til kai men kontinuerlig beskytning gjorde det
umulig å komme ombord.
Fortøyningene brakk 29/11 under en storm og skadet flere
andre skip. Slept i desember til Piraeus, Hellas. Kondemnert
som følge av krigshandlinger.
1980 Forlot 10/01 under slep for Santander, Spania.
Huggingen begynte 02/02 ved Recuperaciones Submarinas S.A.

 

 

History in English:

1955 Built as CONCORDIA SKY at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for A/S Atlas (Christian Haaland), Haugesund. Launched 08/03, delivered 14/07.
1976 Sold to Colossus Maritime S.A. (An. G. Politis), Piraeus,
Greece with T/C back to Concordia Line.
1979 Came on fire 02/07 in Beirut, Lebanon whilst trying to
leave the harbor because of the civil war. Was hit midship by an napalm rocket. The crew tried to extinguish the fire but had to abandon ship. The vessel drifted into some other ships in the harbor before she she came to rest and partly blocking the harbor entrance.
The captain, chief engineer and second mate tried to enter the ship 07/07 but were captured by armed men. They were
released a little later and forced back to the hotel where the rest of the crew was staying. Fearing further trouble caused the crew to leave Beirut for Greece.
The vessel was towed to a berth but continual sniping made her impossible to board.
The moorings broke 29/11 in an gale and she damaged some other ships. Towed in December to Piraeus, Greece.
Condemned under a war policy.
1980 Sailed 10/01 in tow for Santander, Spain. Demolition
began 02/02 by Recuperaciones Submarinas S.A.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Boka Våre motorskip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.
Bladet Havnedagene i Haugesund 2011. Skipet 1/1989.
Samlet og bearbeidet av
Sverre Johansen, Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/02-2016 (SJ/PS/SN)

HAU20119550220002 CONCORDIA FJORD. Foto fra SIU.