HAU20119750320001 NYHAMMER. Foto via SIU.

 

1975 MT NYHAMMER (HAU201197503)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, LPG tanker
motor ship, LPG tanker.

Off.no:

7359917

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1975/07

Bnr (Sno).:

296

Bygger (yard):

Chantiers Navals de Ciotat, Le Ciotat, Frankrike

Eier (owner):

A/S Nygas & Co., Haugesund.

Disponent (manager):

Christian Haaland, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 EO F ICE-C Tanker for Liquefied Gas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

48.000 tdw, 40.396 brt, 25.467 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 757,3’-B: 105,8'-D: 65,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

4 lastetanker med samlet kapasitet 66.689 m³. Max tank trykk 0.275 kp/cm². Temperatur -58°C.
8 lastekompressorer for direkte kjøling.
12 lossepumper med samlet kapasitet 3.280 m3/time.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LADO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Sulzer 8RND-90. 2-takt/ enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 23.200 BHK ved 123 o. min. Bygget av Constr. Mec. Procédés-Sulzer, Mantes, Frankrike.

Fart/forbr. (speed/cons.):

18.0 knop ved et forbruk på 80 t/døgn.
Bunkerskapasitet 3.380 t.

Hjelpemaskineri (aux):

4 x dieselgen., hver 720 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

2.160kW/440V 60 Hz A,C..

Kjele(r) (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler).
1 x exh. kjel (economiser).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1974 Kjølstrukket 11/02.
Bygget som NYHAMMER av Chantiers Navals de Ciotat, Le Ciotat, Frankrike for A/S Nygas & Co. (Christian Haaland), Haugesund. sjøsatt 12/10.
1975 Levert 04/06. Skipet var opprinnelig kontrahert i 1970 av franske Gasocean, Norsk Hydro og Fearnley & Eger som et joint venture.
1975 Lagt opp i Bøvågen 19/07.
1976 Overført til K/S A/S Gasfart (Christian Haaland), Haugesund.
Seilte 08/09 til Vlissingen, Nederland for bruk som lagerskip.
1977 Ankom Finnøy 19/07 for opplag i Kinningsstadvågen.
Kaptein og båsen omkommer 25/07 under gassmåling.
Avgikk Finnøy 11/11 for Rotterdam, Nederland og Persiske Gulf.
1987 Overført i mars til
Nobel Chemical II S.A. (Christian Haaland, Haugesund), Panama.
1988 Overført 05/01 til K/S A/S Gasfart (Christian Haaland), Haugesund-NIS.
1991 En av mannskapet døde og 5 skadet i en eksplosjon ved innløpet til Persiske Gulf.
1993 Sterkt skadet 29/11 etter tankeksplosjon i tank nr. 4 mens hun var under reparasjon ved Hyundai Mipo-verftet, Ulsan, Sør-Korea. Seks mann, tre norske blant dem skipets kaptein, og 3 koreanere omkom. 18 skadd. Skipet ble tatt i arrest mens politiet etterforsket årsaken til eksplosjonen. Skipet var erklært gassfritt. Rederiets inspektør og verftets inspektør ble satt i varetekt for 5 måneder.
1994 Politiet mente de to var delvis skyldige i hendelsen. Rederiets inspektør ble i april dømt til 2 års betinget dom for uaktsomt drap og 4 års prøvetid. Verftets inspektør ble dømt for det samme med 10 måneders betinget dom og 2 års prøvetid.
Reparasjonsomkostningene var beregnet til mer enn USD 10.000.000.
Skipet gikk 04/03 til Okpo, Sør-Korea for undersøkelse i tørrdokk for eventuelle bunnskader.
Kondemnert i mars og overtatt av assurandørene UNI Storebrand International Insurance, Oslo.
Assuransesum NOK 110.000.000.
Solgt 17/05 for ca. USD 3.000.000 “as is, where is” til Nygas, Macarthur Company Ltd, Hong Kong (Enron Abross Ship Management Co.
Ltd (R.W.) Brothers, Hong Kong), Port Vila Vanuatu. Omdøpt til MUNDOGAS ENERGY.
Ankom Singapore 01/08 for reparasjon ved Sembawang Shipyard som var beregnet til USD ca. 10.100.000..
1995 Satt i fart igjen 14/01.
1997
Solgt til Oslo Gas II LP, Oslo ((bross Ship Management Co.
Ltd), Port Vila. Omdøpt til OGC ENERGY.
2002 Solgt til hugging. Omdøpt til ENERGY.
Ankom 16/03 til Alang, India for hugging.

 

 

History in English:

1974 Keel laid 11/02.
Built as NYHAMMER at Chantiers Navals de Ciotat, Le Ciotat, France for A/S Nygas & Co. (Christian Haaland), Haugesund. Launched 12/10.
1975 Delivered 04/06.
1975 Laid up in Bøvågen 19/07.
1976 Transferred to K/S A/S Gasfart (Christian Haaland), Haugesund.
Departed 08/09 for Vlissingen, the Netherlands and used as storage vessel.
1977 Arrived 19/07 Finnøy and laid up in Kinningsstadvågen.
The master and the bosun died 25/07 whilst working with gas measuring.
Departed Finnøy 11/11 for Rotterdam, the Netherlands and Persian Gulf.
1987 Transferred in March to
Nobel Chemical II S.A. (Christian Haaland, Haugesund), Panama.
1988 Transferred 05/01 to K/S A/S Gasfart (Christian Haaland), Haugesund-NIS.
1991 One crewmember lost and 5 injured in an explosion at the entrance to the Persiske Gulf.
1993 Sustained heavy damages 29/11 after an explosion in tank no. 4 whilst under repairs at Hyundai Mipo-yard, Ulsan, South Korea. 6 men, 3 Norwegians including the vessels captain, and 3 Koreans lost. 18 injured. The vessel was placed under arrest and the police began enquiries to find what caused the explosion. The vessel was declared gasfree. Owners superintendent and the yards superintendent were placed in custody for 5 months.
1994 The police investigation indicated that the two superintendents bore at last part of the responsibility for the casualty. The owners superintendent was found guilty of negligent manslaughter and given a 2 years suspended prison sentence and a 4 year probation. The yards superintendent was found guilty for the same reasons and  was given a 10 months suspended sentence and a 2 year probation.
Repairs was estimated to in excess USD 10.000.000.
The vessel sailed 04/03 to Okpo, South Korea for survey in drydock for underwater damage.
Condemned in March and taken over by the insurers UNI Storebrand International Insurance, Oslo. Insurance paid with NOK 110.000.000.
Sold 17/05 for abt. USD 3.000.000 “as is, where is” to Nygas, Macarthur Company Ltd, Hong Kong (Enron Abross Ship Management Co. Ltd (R.W.) Brothers, Hong Kong), Port Vila Vanuatu. Renamed MUNDOGAS ENERGY.
Arrived 01/08 at Singapore for repairs at Sembawang Shipyard.
1995 Back in service again 14/01.
1997
Sold to Oslo Gas II LP, Oslo (Abross Ship Management Co. Ltd), Port Vila. Renamed OGC ENERGY.
2002 Sold to demolition. Renamed ENERGY.
Arrived 16/03 at Alang, India for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Boka Våre motorskip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.
Bladet Havnedagene i Haugesund 2011. Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/03-2016 (SN/PS)

HAU20119750320002 NYHAMMER. Foto etter eksplosjonen via sembship.com.

 

HAU20119750320003 NYHAMMER. Foto etter eksplosjonen via sembship.com.

 

HAU20119750320004 NYHAMMER. Foto etter eksplosjonen via sembship.com.