HAU21319410120001 HODNAFJELL. Foto fra Skipet 2/92.

 

1941 MS HODNAFJELL (HAU213194101)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, fiskebåt
motor ship, fishing vessel.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1916/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

J. H. N. Wichhorst, Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

D/S A/S Saga, Haugesund.

Disponent (manager):

Leif Skogland & Co. A/S, Haugesund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

 

Dimensjoner (size):

 

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

2 luker.
1 bom
1 vinsj.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKZY

 

 

Fremdrift (propulsion):

 

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

Kontrahert som damptråler av Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven, Tyskland.
1916 Bygget som minesveiper BÜRGEMEISTER MÖNCKEBERG av J. H. N. Wichhorst, Hamburg, Tyskland for Die Kaiserliche Marine. Bygget med dampmaskin, triple exp., 2-sylinder. 50 NHK, 400 IHK. Bygget av J. H. N. Wichhorst, Hamburg. Levert 15/09.
1919 Solgt 08/07 til Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1929 Overtatt 08/03 av ”Nordsee”, Deutsche Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1939 Solgt som skrap. Delvis hugget. Skroget lagt opp i Hamburg.
1941
Skroget solgt til Johan Troye A/S, Bergen. Ombygget til lekter.
Videresolgt til D/S A/S Saga (Leif Skogland), Haugesund. Ombygget til motorfiskebåt.
Installert råoljemotor, Wichmann. 2-takt/enkeltv., 2-sylindret, syl. dim.: 400 x 450 mm. 175 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. Ny tonnasje 360 tdw, 252 brt, 164 nrt. Nye dim.: L: 120,2’-B: 23,7’-D: 13,6’-Dypg.: 13’ 0½’’.
1943 Levert i juni som HODNAFJELL (R-4-H).
1951 Hildur Skogland ble manager i januar.
1964 Solgt 03/02 som skrap til Brødrene Anda, Stavanger for hugging.

 

 

History in English:

Ordered as a steam trawler by Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven, Germany.
1916 Built as mine sweeper BÜRGEMEISTER MÖNCKEBERG at J. H. N. Wichhorst, Hamburg, Germany for Die Kaiserliche Marine. Built with steam reciprocating, triple exp., 2-cylinder. 50 NHP, 400 IHP. Built by J. H. N. Wichhorst, Hamburg. Delivered 15/09.
1919 Sold 08/07 to Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1929 Taken over 08/03 by ”Nordsee”, Deutsche Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1939 Sold as scrap. Partly demolished. Hull laid up in Hamburg.
1941
Hull sold to Johan Troye A/S, Bergen. Rebuilt as a barge.
Re-sold to D/S A/S Saga (Leif Skogland), Haugesund. Converted to a motor fishing vessel.
Installed crude oil engine, Wichmann. 2-cy/sa, 2-cylinder, cyl. dim.: 400 x 450 mm. 175 BHP. Built by M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. New tonnage 360 tdw, 252 grt, 164 nrt. New dim.: L: 120,2’-B: 23,7’-D: 13,6’-Draught: 13’ 0½’’.
1943 Delivered in June as HODNAFJELL (R-4-H).
1951 Hildur Skogland became manager in January.
1964 Sold 03/02 as scrap to Brødrene Anda, Stavanger for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/1992 ved Jahn Breivik.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 26/05-2015 (PS)