HAU22318720120001 NORDLAND. Foto fra Skipet 2/93.

 

1872 Galeas NORDLAND (HAU223187201)

 

 

 

 

 

 

Type

Seilskip, galeas, treskrog
sail ship, galleass, wood hull.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1872

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Spidsøen i Sunnhordland.

Eier (owner):

Johannes Johannesen Egge & Stener Hervig, Haugesund.

Disponent (manager):

Stener Hervig, Haugesund.

MalteseCrossKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

103 brg, 74 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 80.1’, B: 22.9’, D: 9.6’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MSTC

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som galeas.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1872 Bygget som NORDLAND på Spidsøen i Sunnhordland for Johannes Johannesen Egge & Stener Hervig, Haugesund.
1884 Overtatt av Johannes J. Egge, Haugesund.
1902 Solgt til J. Prebensen, Stavanger.
1904 Solgt til Jacob K. Husebø m. fl., Stavanger.
Ommålt: 103 brt, 94 nrt.
1910 Solgt til Nils Thorstensen, Bodø.
1918 Installert hjelpe framdriftsmotor: 1 Avance råoljemotor, 2-sylinder. 50 BHK. Bygget av J. V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sverige. Ny tonnasje: 103 brt, 74 nrt.
1919 Solgt til Ludvig Saltnes & Peter Lund, Saltdal/Bodø.
1921 Solgt til Kristian Lund m.fl., Vik i Saltdal/Bodø.
1928 Solgt til Peter Lund, Vik.
1938 Ny motor installert: 1 råoljemotor, 2-sylinder. 100 BHK. Bygget av Jönköping Motorfabrik, Jönköping, Sverige.
1947 Overtatt av Peter & Birger Lund, Vik.
1949 Overtatt av Birger Lund, Vik.
1958 Omdøpt til NORDLUND. (VDS betalte godt for å ha tilgang til navnet NORDLAND).
1967 Solgt til Holger Larsen, Svolvær/Bodø.
1971 Solgt til Leif Bergem, Knarrlagssund/Bodø.
1976 Solgt 06/06 til ukjente kjøpere i Tyskland.
1992 Eksisterte trolig fortsatt som NORDLUND av Hamburg/Panama.

 

 

History in English:

1872 Built as NORDLAND on Spidsøen in Sunnhordland for Johannes Johannesen Egge & Stener Hervig, Haugesund.
1884 Taken over by Johannes J. Egge, Haugesund.
1902 Sold to J. Prebensen, Stavanger.
1904 Sold to Jacob K. Husebø m. fl., Stavanger.
Re-meas.: 103 grt, 94 nrt.
1910 Sold to Nils Thorstensen, Bodø.
1918 Installed aux. propulsion engine: 1 Avance crude oil engine, 2-cylinder. 50 BHK. Built by J. V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sweden. New tonnage: 103 brt, 74 nrt.
1919 Sold to Ludvig Saltnes & Peter Lund, Saltdal/Bodø.
1921 Sold to Kristian Lund m.fl., Vik i Saltdal/Bodø.
1928 Sold to Peter Lund, Vik.
1938 New engine installed: 1 crude oil engine, 2-cylinder. 100 BHK. Built by Jönköping Motorfabrik, Jönköping, Sweden.
1947 Taken over by Peter & Birger Lund, Vik.
1949 Taken over by Birger Lund, Vik.
1958 Renamed NORDLUND. (VDS paid well for the exclusive use of NORDLAND).
1967 Sold to Holger Larsen, Svolvær/Bodø.
1971 Sold to Leif Bergem, Knarrlagssund/Bodø.
1976 Sold 06/06 to unknown buyers in Germany.
1992 Probably still existing as NORDLUND of Hamburg/Panama.

 

 

             

Kilde: Skipet 2/1993 ved Jahn Breivik. Register over Norges Handelsflåte.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/01-2016 (SN/PS)