HVN52518520120001 THILDA. Foto fra boka Vestby og Skutene av B. Linnestad.

 

1852 Brigg THILDA (HVN525185201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, brigg, treskrog
sail
ship, brig, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Drammen

Byggeår (year built):

1812

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

I Sverige.

Eier (owner):

Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.

Disponent (manager):

Petter Olsen& A. M. Fylpaa, Drammen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

209 nrt, 100,5 cl.

Dimensjoner (size):

 

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

B-10

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som brigg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Petter Olsen 1855 & 1858
F. Bakke 1856
O. Guldbrandsen
O. Ruud 1860-

 

 

Historikk:

1812 Bygget som ? i Sverige for ukjent eier.
1848 Solgt til S. P. Schjødt & C. Møller, Drøbak. Nå med navnet THILDA.

1851 Solgt til Wilhelmsen m. fl., Drøbak.
1852
Solgt til Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.
1861 Strandet og ble vrak 02/08 på Jyllands vestkyst, Danmark.

 

 

History in English:

1812 Built as ? in Sweden for unknown owner.
1848 Sold to S. P. Schjødt & C. Møller, Drøbak. Now named THILDA.
1851 Sold to Wilhelmsen et. al., Drøbak.
1852
Sold to Petter Olsen & A. M. Fylpaa, Drammen.
1861 Stranded and wrecked 02/08 on Jutlands west coast, Denmark.

 

 

           

Kilde: Malmsteinregistret, Skipet 3/1986 ved Harald Lorentzen, boka Vestby og Skutene av B. Linnestad.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/08-2016 (SN/PS)