KRS20419590220001 HUNSFOS som ROGUE RIVER. Foto fra boka Den norske Libertyflåten og andre amerikanske krigsbygde handelskip av Stein Erik Dagsland & Tor Inge Vormedal.

 

1959 TT HUNSFOS (KRS204195902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.
T2-SE-A1

Off.no:

5020677

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristansand

Byggeår (year built):

1944/12

Bnr (Sno).:

316

Bygger (yard):

Alabama DD & SB Co., Mobile, AL, USA.

Eier (owner):

A/S Gerrards Rederi II, Kristiansand.

Disponent (manager):

Johan Gerrard, Kristiansand.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.500 tdw, 10.644 brt, 6.311 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 523,5’-Lbp: 506,5’-B: 68,2’-D: 39’ 03’’-Dypg.: 30’ 02’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

9 tanker.
2 pumperom.
6 elektriske lossepumper.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXIN

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner koblet via gir til elektrisk generator som driver elektrisk motor på propellaksel. Samlet 6.600 AHK. Bygget av General Electric, Schenectady, NY, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,0 knop. Bunkerskapasitet 1.471 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 vannrørskjeler (water tube boilers) med overhetere. Arbeidstrykk 500-464 psi. Samlet heteflate 11.354 ft². Bygget av General Electric, Schenectady, NY, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Kjølstrukket 09/09.
Bygget som ROGUE RIVER ved Alabama DD & SB Co., Mobile, AL, USA for US War Shipping Adm., Mobile. Sjøsatt 19/11, levert 12/12. Gudmor Mrs. W.M. Mayson. Byggekostnad USD 1.664.480.
1946 Overført i januar til US Maritime Commission, Mobile.
1947 Solgt til British Tanker Co.
Ltd, London, England.
1956 Overtatt av BP Tanker Co. Ltd, London.
1959 Solgt i november for GBP 92.500 til A/S Gerrards Rederi II (Johan Gerrard), Kristiansand. Omdøpt til HUNSFOS. Ombygget til flytende kraftverk.
Ankom 25/11 til Stenungsund, Sverige for strømleveranse.
1960 Avgikk Stenungsund, Sverige i slutten av mars. Lagt opp i Høllen ved Kristiansand fra 04/04.
Solgt i juni for GBP 95.000 til Skibs-A/S Abu (Magnus Konow & Co.), Oslo. Omdøpt til APACHE. Flyttet til opplag i Kongshavn ved Oslo. Lå og leverte strøm i Sandnes fra 12/60 – 04/61.
1961 Ankom i april til Blohm & Voss, Hamburg, Vest-Tyskland for ombygging til bulkskip. Lasteseksjonen hugget. Ny lasteseksjon med 4 lasterom og 7 luker bygget på eksisterende akterskip.
Ny tonnasje: 24.015 tdw, 15.781 brt, 9.611 nrt. Nye dim.: Loa: 574,5’-Lbp: 545,0’-B: 78,8’-D: 46’ 09’’-Dypg.: 32’ 5½’’.
1962 Ferdig ombygget og satt i fart i januar.
1965 Overført til Skibs-A/S Abu & Hvalfangstselskapet Blaahval A/S (Magnus Konow & Co.), Oslo.
1967 Solgt i desember for USD 1.215.000 til Philippine Pacific Shipping Co.
(Lasco Shipping Co., Portland, OR, USA), Panama. Omdøpt til PACMERCHANT.
1977 Ankom 26/02 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 01/04 ved Keun Hwa Iron Steel Works & Ent. Ltd.

 

 

History in English:

1944 Keel laid 09/09.
Built as ROGUE RIVER at Alabama DD & SB Co., Mobile, AL, USA for US War Shipping Adm., Mobile. Launched 19/11, delivered 12/12. Sponsor Mrs. W.M. Mayson. Price USD 1.664.480.
1946 Transferred in January to US Maritime Commission, Mobile.
1947 Sold to British Tanker Co. Ltd, London, England.
1956 Taken over by BP Tanker Co. Ltd, London.
1959 Sold in November for GBP 92.500 to A/S Gerrards Rederi II (Johan Gerrard), Kristiansand. Renamed HUNSFOS. Converted to floating powerplant. Arrived 25/11 at Stenungsund, Sweden for delivery of electric power.
1960 Avgikk Stenungsund, Sverige i slutten av mars. Lagt opp i Høllen ved Kristiansand fra 04/04.
1960 Sold in June for GBP 95.000 to Skibs-A/S Abu (Magnus Konow & Co.), Oslo. Renamed APACHE. Moved and laid up in Kongshavn at Oslo. Delivered power in Sandnes from 12/60 – 04/61.
1961 Arrived in April at Blohm & Voss, Hamburg, West Germany for conversion to a bulk carrier. cargo section broken up. New cargo section with 4 holds and7 hatches built on the aft part.
New tonnage: 24.015 tdw, 15.781 grt, 9.611 nrt. Nye dim.: Loa: 574,5’-Lbp: 545,0’-B: 78,8’-D: 46’ 09’’-Draught: 32’ 5½’’.
1962 Conversion completed and put to sevice in January.
1965 Transferred to Skibs-A/S Abu & Hvalfangstselskapet Blaahval A/S (Magnus Konow & Co.), Oslo.
1967 Sold in December for USD 1.215.000 to Philippine Pacific Shipping Co. (Lasco Shipping Co., Portland, OR, USA), Panama. Renamed PACMERCHANT.
1977 Arrived 26/02 at Kaohsiung, Taiwan for demolition that began 01/04 by Keun Hwa Iron Steel Works & Ent. Ltd.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Dnv, Starke, Skipet 3-4/1999 ved Dag Bakka jr. Boka Den norske Libertyflåten og andre
amerikanske krigsbygde handelskip av Stein Erik Dagsland & Tor Inge Vormedal.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/08-2015 (PS/SN)