KRS21219050120001 THALATTA. Foto via collections.slsa.sa.gov.au.

 

1905 Fullrigger THALATTA (KRS212190501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, fully rigged, iron hull.

Off.no:

1094132

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1881/07

Bnr (Sno).:

100

Bygger (yard):

W. H. Potter & Sons, Liverpool, England.

Eier (owner):

A/S Fuldrigeren Thalatta, Kristiansand.

Disponent (manager):

O. A. T. Skjelbred, Kristiansand.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.750 tdw, 1.771 brt, 1.640 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 263,3’-B: 39,1’-D: 24,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KCFR

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
J. Iversen 1905-11
R. Nielsen 1911-12

 

 

Historikk:

1881 Bygget som fullrigger THALATTA av W. H. Potter & Sons, Liverpool, England for McDiarmid, Greenshields & Co., Liverpool. Sjøsatt 13/07.
1900 Solgt til McDiarmid & Co., Liverpool.
1905 Solgt i september til A/S Fuldrigeren Thalatta (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand.
1912 Drevet på land 10/06 av drivis i Belle Isle stredet ved Battle Harbour, Labrador, Canada mens hun var på reise fra North Shields, England til Port Leamington, Newfoundland, Canada i ballast.

 


Fra sjøforklaringen:
Fregat „Thalatta“ (K.C.F.R.) av Kristianssand strandet 10. juni 1912 paa kysten av Labrador paa reise fra N. Shields til Port Leamington N. F. og blev totalt vrak. Mandskapet reddet sig iland i skibets baate.
        Sjøprotest i St. Johns 28/6 og sjøforklaring i Halifax 4/7 samt konsulret i St. Petersburg 3/11. Av disse fremgaar, at skibet ved avseilingen fra Shields 11/5 var i fuldt sjødygtig stand, vel bemandet og utstyrt for reisen. Skibet kom ind i drivis, drev ned mot Labradorkysten og hug hul i
bunden, randt fuldt av vand og sank.
        Skibsinspektøren fandt, at der i anledning forliset neppe var noget at bebreide skibets vedkommende, men for de paa reisen indtrufne begivenheter, beruselse i tjenesten, blev skibets fører og styrmand for forseelse mot straffelovens § 422 av vedkommende politimester forelagt en mulkt, henholdsvis kr. 20. og kr. 10, som blev vedtat.

 

 

History in English:

1881 Built as full rigged THALATTA at W. H. Potter & Sons, Liverpool, England for McDiarmid, Greenshields & Co., Liverpool. Launched 13/07.
1900 Sold to McDiarmid & Co., Liverpool.
1905 Sold in September to A/S Fuldrigeren Thalatta (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand.
1912 Driven ashore 10/06 by drift ice in Belle Isle Strait at Battle Harbour, Labrador, Canada whilst on a voyage from North Shields, England to Port Leamington, Newfoundland, Canada in ballast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Lloyd’s, Starke, Malmsteinregisteret, Norske Stål & Jernskuter.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 20/12-2017 (PS/SN)