KRS22819150120001 METROPOLIS. Foto via wrecksite.eu.

 

1915 Bark METROPOLIS (KRS228191501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, jern/stålskrog
sail ship, barque, iron/steel hull.

Off.no:

1093736

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1887/08

Bnr (Sno).:

123

Bygger (yard):

R. & J. Evans & Co., Liverpool, England.

Eier (owner):

A/S Metropolis, Kristiansand.

Disponent (manager):

Thv. B. Heistein, Kristiansand.

Klasse (Class).:

Lloyd.s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.811 brt, 1.697 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 265,7’-B: 40,0’-D: 22,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WKHB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 4-mastet bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
J. A. Torjussen 1915-17

 

 

Historikk:

1887 Bygget som fullrigger METROPOLIS av R. & J. Evans & Co., Liverpool, England for W. Thomas & Co., Liverpool, England. Sjøsatt i juli, levert i august.
1915 Solgt i april til A/S Metropolis (Thv. B. Heistein), Kristiansand. Omrigget til 4-mastet bark.
1917 Sprengt i senk 24/04 av den tyske ubåten U 61 (Kapitänleutnant Victor Dieckmann) i posisjon 48.30N-11.15V (SV av Scillyøyene, Cornwall) mens hun var på reise fra Philadelphia, PA, USA til Le Havre, Frankrike med smøreolje i fat.
Mannskapet berget.
Total assuranse NOK 669.000, krigsassuranse NOK 408.000.

 

 

History in English:

1887 Built as full rigged ship METROPOLIS at R. & J. Evans & Co., Liverpool, England for W. Thomas & Co., Liverpool, England. Launched in July, delivered in August.
1915 Sold in April to A/S Metropolis (Thv. B. Heistein), Kristiansand. Re-rigged as a 4-masted barque.
1917 Sunk with explosives 24/04 by the German submarine U 61 (Kapitänleutnant Victor Dieckmann) in position 48.30N-11.15W (SW off Scilly Islands, Cornwall) whilst on a voyage from Philadelphia, PA, USA to Le Havre, France with lubricating oil in drums.
All crew saved.
Total insurance NOK 669.000, war isurance NOK 408.000

 

 

           

Kilde: Lloyd,s, DnV, Starke, Malmsteinreg., jernseilskip, Forlis 1917
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/05-2017 (PS/SN)

KRS22819150120002 METROPOLIS. Foto via wrecksite.eu.