KRN10219410220001 HEDVIG. Foto via foto.digitalarkivet.no.

 

1941 DS HEDVIG (KRN102194102)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt
steam ship, tug.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansund

Byggeår (year built):

1885

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Gøteborg, Sverige.

Eier (owner):

Ole T. Flakke, Kristiansund.

Disponent (manager):

Ole T. Flakke, Kristiansund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

26 brt, 8 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 51,7’-B: 12,4’-D: 6,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDJN / LEBO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 19 NHK. Bygget av Helsans Verkstad, Helsingborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjel (boiler) med 1 fyrgang. Arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1885 Bygget som DS SULITELMA II for Sulitelma A/B, Helsingborg, Sverige.
1891 Solgt til A/S Sulitelma Gruber (H. Holmsen), Bodø.
Expressbåt på Saltenfjorden, Finneid-Bodø.
1892 Omdøpt til SULITELMA III.
1901 Omdøpt til SULITELMA IV.
1907 Solgt til D/S A/S Transport (Rasmus Marthinius Blakstad Schjølberg, Fauske), Bodø.
1924 Solgt for NOK 8.000 til A/S Sulitjelma Gruber (Rolf Johnsen), Bodø.
1925 Havarerte og sank. Overtatt i oktober for NOK 1.800 av Norsk Bjergningskompagni A/S, Oslo. Hevet og reparert.
1927 Satt i fart på nytt i juni som HEDVIG for Nils Wefring, Trondhjem.
1941 Solgt i april til M. Hjelde, Trondheim.
Videresolgt i august for NOK 500 til Ole T. Flakke, Kristiansund / Trondheim.
Videresolgt i desember for NOK 19.000 til A/S Græsvig Bruk (Sverre Kjølberg, Fredrikstad), Trondheim.
1944 Registreringshavn endret til Fredrikstad.
1945 Kapret 08/02 av Milorg i Fredrikstad og ført til Sverige sammen med 11 andre taubåter.
Taubåtene kom tilbake til Fredrikstad 21. mai.
1947 Solgt for NOK 35.000 til Jon Halvorsen, Porsgrunn.
1948 Solgt til Lekterkompaniet A/S (Nils Halvorsen), Porsgrunn.
1952 Solgt for NOK 15.000 til Star Buksering (Olav & Nils O. Nilsen), Porsgrunn.
1955 Dampmaskinen byttet ut med motor av ukjent type.
1963 Hogget.

 

 

History in English:

1896 Built as SS SULITELMA II for Sulitelma A/B, Helsingborg, Sweden.
1891 Sold to A/S Sulitelma Gruber (H. Holmsen), Bodø.
1892 Renamed SULITELMA III.
1901 Renamed SULITELMA IV.
1907 Sold to D/S A/S Transport (Rasmus Marthinius Blakstad Schjølberg, Fauske), Bodø.
1924 Sold for NOK 8.000 to A/S Sulitjelma Gruber (Rolf Johnsen), Bodø.
1925 Disabled and sunk. Taken over in October for NOK 1.800 by Norsk Bjergningskompagni A/S, Oslo. Raised and repaired.
1927 Back in trade in June as HEDVIG for Nils Wefring, Trondheim.
1941 Sold in April to M. Hjelde, Trondheim.
Re-sold in August for NOK 500 to Ole T. Flakke, Kristiansund / Trondheim.
Re-sold in December for NOK 19.000 to A/S Græsvig Bruk (Sverre Kjølberg, Fredrikstad), Trondheim.
1944 Port of registry changed to Fredrikstad.
1945 Captured 08/02 by Milorg in Fredrikstad and taken to Sweden together with 11 other tugs.
Returned to Fredrikstad 21/05.
1947 Sold for NOK 35.000 to Jon Halvorsen, Porsgrunn.
1948 Sold to Lekterkompaniet A/S (Nils Halvorsen), Porsgrunn.
1952 Sold for NOK 15.000 to Star Buksering (Olav & Nils O. Nilsen), Porsgrunn.
1955 The steam engine exchanged with a diesel engine of unknown type.
1963 Broken up.

 

 

           

Kilde: Register over Norges Handelsflåte 1923, Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014.  
Tom
Bjørge Jensen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/09-2017 (SN/PS)