KRN10219560220001 KNOLL. Foto fra Jensensamlingen/Norsk Skipsfartshistorisk Selskap via Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014.

 

1956 DS KNOLL (KRN102195602)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5289895

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansund

Byggeår (year built):

1916/04

Bnr (Sno).:

167

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke, Kristiansund.

Disponent (manager):

Ole T. Flakke, Kristiansund.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.880 tdw, 1.121 brt, 661 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 262,2’-B: 36,5’-D: 15,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 luker.
4 bommer.
5 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MNJH / LDHO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,0”–27,5”–46,0”, slag/stroke: 30,0”. 115 NHP. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler) med dim.: 14,5’ x 10,5’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 2.228 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1916 Bygget som DS FAGER av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Nilson, Nyquist & Co., Kristiania. Sjøsatt 04/03, levert i april.
1933 Solgt i september til D/S A/S Akabahra (Hans B.
Jespersen), Oslo. Omdøpt til AKABAHRA.
1936 Solgt i oktober til A/S Mirva (Simonsen & Astrup), Oslo. Omdøpt til MIRVA.
1937 Solgt i oktober til A/S A. Salvesens Rederi, Oslo.
1939 Omdøpt i januar til KNOLL.
1940 Nortraship ble managers i april.
1941 Angrepet 26/03 av tyske fly og landsatt på Lundy Island i Bristolkanalen, England.
1945 Senket 09/04 i Bari, Italia for å hindre eksplosjon i ammunisjonslasten etter hun kom i brann som følge av
eksplosjon ombord i SS CHARLES HENDERSON. Overbygget brant opp. Hevet og reparert.
1946 Tilbakelevert eierne i mai etter reparasjoner.
1947 Solgt i november til D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
1955 Managers omdøpt til H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1956 Solgt i september til A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke (Ole T. Flakke), Kristiansund.
1958 Overført i januar til Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund.
Ombygget i mai til motorskip ved Rena Bruk, Kristiansund. Installert 1 x dieselmotor, MAN. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 400 x 460 mm. 1.200 BHK ved 375 o. min. giret til 210 o. min. på propell. Ny tonnasje: 2.050 tdw, 1.143 brt, 650 nrt.
1960 Overtatt i mars av Kristiansund og Nordmøre
Forretningsbank A/S, Kristiansund.
1961 Solgt i januar til Jens Hetland, Egersund & Kasper Nilsen,
Sand (Kaspar Nilsen), Egersund. Omdøpt til RAMSNES.
1971 Grunnstøtte 21/09 på Drosholmen i Bessakersundet mens hun var på reise fra Mesane, Hvitehavet, SSSR til Shoreham, England med trelast. Losset, brakt flott og gikk til Haugesund i ballast. Kondemnert. Erklært totalt tap.
1972 Ankom 15/03 under slep til Rotterdam, Nederland for
hogging ved Machinehandel en Scheepssloperij "De
Koophandel", Nieuw Lekkerland, Nederland.

 

 

History in English:

1916 Built as SS FAGER at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Nilson, Nyquist & Co., Kristiania. Launched 04/03, delivered in April.
1933 Sold in September to D/S A/S Akabahra (Hans B. Jespersen), Oslo. Renamed AKABAHRA.
1936 Sold in October to A/S Mirva (Simonsen & Astrup), Oslo. Renamed MIRVA.
1937 Sold in October to A/S A. Salvesens Rederi, Oslo.
1939 Renamed KNOLL in January.
1940 Nortraship became managers in April.
1941 Attacked 26/03 by German aircrafts and beached on Lundy Island in Bristol Channel, England.
1945 Scuttled 09/04 in Bari, Italy to prevent explosion in ammunition cargo, after she was set afire by explosion of SS CHARLES HENDERSON. Superstructure burnt out, raised and repaired.
1946 Returned to owners in May after repairs.
1947 Sold in November to D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
1955 Managers renamed H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1956 Sold in September to A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke (Ole T. Flakke), Kristiansund.
1958 Transferred in January to Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund.
Converted in May to a motor ship by Rena Bruk, Kristiansund.
Installed 1 x diesel engine, MAN. 4-SC/SA, 6-cylinder, cyl.
dim.: 400 x 460 mm. 1.200 BHP at 375 rpm geared to 210 rpm
on propeller. New tonnage: 2.050 tdw, 1.143 grt, 650 nrt.
1960 Taken over in March by Kristiansund og Nordmøre
Forretningsbank A/S, Kristiansund.
1961 Sold in January to Jens Hetland, Egersund & Kasper
Nilsen, Sand (Kaspar Nilsen), Egersund. Renamed RAMSNES.
1971 Grounded 21/09 at Drosholmen in Bessakersundet whilst on a voyage from Mesane, White Sea, USSR to Shoreham, England with wood. Discharged cargo, refloated and sailed to Haugesund in ballast. Condemned. Declared a total loss.
1972 Arrived 15/03 in tow at Rotterdam, the Netherlands for demolition by Machinehandel en Scheepssloperij "De Koophandel", Nieuw Lekkerland, Nederland.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014. Skipet 3/79 V/Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim..
Sist oppdatert: 07/09-2017 (SN/PS)