LSD80219060120001 KORNMO. Bilde via Steinar Norheim.

 

1906 Bark KORNMO (LSD802190601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Langesund

Byggeår (year built):

1883/08

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Fr. Smith-Petersen (Ole Just), Hasseldalen, Grimstad.

Eier (owner):

A/S Kornmo, Langesund.

Disponent (manager):

Herman Skougaard, Langesund.

Klasse (Class).:

DnV A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

800 tdw, 591 brt, 532 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 149,9’-B: 31,9’-D: 17,9’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JBSN

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Albert Kurtze 1883–99.
Gustav Michaelsen 1899–03.
Selmer Svendsen 1903–06.
N. Bolander 1906.
J. Zachariassen 1906–15.
Søren Eilertsen 1916-

 

 

Historikk:

1883 Bygget som bark KORNMO av Fredrik Smith-Petersen
(Ole Just), Hasseldalen, Grimstad, Norge for Fredrik Smith-
Petersen m.fl., Grimstad.
1903 Overtatt av Fredrik Smith-Petersens dødsbo m. fl.
(Henrik Spangelo), Grimstad.
1905 Lagt opp i Grimstad.
1906 Solgt i mars på tvangsauksjon for NOK. 19.100 til A/S
Kornmo (Herman Skougaard), Langesund.
1913 Lorentz Severin Skougaard overtok som reder etter
Herman Skougaard’s død.
1915 Solgt i oktober til A/S Kornmo (M. Svendsen & Søn),
Brevik
.
1916
Solgt til A/S Kornmo (Pettersen & Ullesnæss), Porsgrund.
Stanset og stukket i brann 19/12 av den tyske ubåten UB 34
(Oberleutnant zur See Theodor Schultz) i posisjon 56.18N-
02.03Ø mens hun var på reise fra Langesund til Middlesbrough,
England med props. Kaptein Jacob Nilsen og mannskapet på 9
måtte gå i livbåten. De rodde over til danske SS BRETLAND av
København som landsatte dem 27/12 i Cuxhafen, Tyskland. SS
BRETLAND var kapret av tyskerne og var under tysk
kommando.
KORNMO var den siste norske seilskuta engasjert i koprafarta
på sydhavsøyene.

 

 

History in English:

1883 Built as barque KORNMO by Fredrik Smith-Petersen (Ole
Just), Hasseldalen, Grimstad, Norge for Fredrik Smith-Petersen
et.al., Grimstad.
1903 Taken over by Fredrik Smith-Petersens estate et. al.
(Henrik Spangelo), Grimstad.
1905 Laid up in Grimstad.
1906 Sold in March in a forced sale for NOK 19.100 to A/S
Kornmo (Herman Skougaard), Langesund.
1913 Lorentz Severin Skougaard became owner of the
company after Herman Skougaard died.
1915 Sold in October to A/S Kornmo (M. Svendsen & Søn),
Brevik.
1916 Sold to A/S Kornmo (Pettersen & Ullesnæss), Porsgrund.
Captured and put on fire 19/12 by the German submarine UB
34
(Oberleutnant zur See Theodor Schultz) in position 56.18N-
02.03E whilst on a voyage from Langesund to Middlesbrough,
England with props.
Captain Jacob Nilsen and his crew of 9 abandoned in the
lifeboat. They rowed over to the Danish SS BRETLAND of
København and was landed 27/12 in Cuxhafen, Germany. SS
BRETLAND was captured by the Germans and was under
German command.
KORNMO was the last Norwegian sail ship in the Copra trade
on the South Pacific Islands.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein reg, Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind III,
Sjøforklaringer over Norske Skibes Krigsforlis 1916, uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/11-2013 (SN/PS)