FANGSTMANN,
KAPTEIN og
SKIPSREDER
N. T. NIELSEN-ALONSO

 

         N. T. Nielsen-Alonso, født på øyen Veierland i Stokke 21/02-1853. Som vanlig var på den tid så begynte han å reise til sjøs allerede som 14 åring. Han hadde en far som var ansatt hos Svend Foyn som selfanger og skytter i Nordishavet.

         Han begynte sin karriere som selfanger og tok hyre på selfangeren JAN MAYN. Det kunne til tider være et slitsomt og risikofylt yrke. Han ble til slutt en man som kunne faget som ingen annen..

         Som 20-åring starter han en karriere i utenriksfart. For det meste på britiske skip. Han begynte å lese til skippereksamen, og i 1881 tok han sin skippereksamen. To år senere avla han den britiske Mastereksamen. Noe som det ikke var så lett å oppnå for en utlending. Som Master Mariner var han 1. offiser på britiske troppetransportskip under den engelsk-egyptiske krigen. Senere, under krigen mellom Russland og Tyrkia var han om bord i et skip som greide å komme seg inn til Odessa med en last kull. Han fortsatte å føre skip i risikofylte områder, inntil han gikk i land.

         Sigurd Risting sa om ham: «Hans liv som dampskipsfører var usedvanlig rikt på opplevelser og farer, og han fikk i disse år gang på gang bruk for sine mest utpregede egenskaper: en sterk og seig vilje, et strålende vågemot og en urokkelig tro på at dyktighet og samvittighetsfullhet nok ville føre frem.».

         Etter å ha pløyd de syv hav i 30 år kom han hjem i 1890-årene og startet en forretning i olje og maskiner i Oslo. Det ble for «stillesittende og lite begivenhetsrikt tid», og begynte derfor å seile igjen.

         På slutten av 1890-årene kom han hjem igjen, og bosatte seg i Sandar hvor han hadde en liten landeiendom. Selfangsten og hvalfangsten i Nordishavet var ikke lenger så givende.

         I 1877 hadde skotske selfangere begynt å fange bottlenose (nebbhval). Den første bottlenose fangsten ut fra Sandefjord ble påbegynt i 1882. Larvik kom med i 1885 ved rederiet Knutsen & Herlofsen. Fangsten foregikk i vårmånedene mellom Førøyene og Island. Senere også ved Grønland og Svalbard. På denne fangsten startet også N. T. Nielsen-Alonso. Han utrustet mange bottlenose ekspedisjoner i disse årene.

         I 1911 begynte Nielsen-Alonso hvalfangst med selskapet «Bas» fra Elephant Bay, Angola. Kokeriet hadde navnet ALONSO, en tidligere fullrigger. Denne fangsten ble avbrutt av første verdenskrig, etter vekslende fangst utbytte. I 1923 etablerer han et nytt selskap ved navnet A/S «Bas II». Som kokeri ble det innkjøpt en eldre dampdrevet tanker. Ekspedisjonen forlot Sandefjord i juni 1923 med kurs for kysten av Angola.

         Kokeriet ble solgt etter kort tid og han gikk i kompaniskap med Melsom & Melsom, og hans brede erfaring kom til nytte da man skulle begynne den konsesjonsfrie, pelagiske fangsten. Han var da 70 år da han engasjerte seg. Han hadde hatt samme tanke som Melsom & Melsom og Petter Sørlle fikk, to år tidligere.
         Da Melsom & Melsom dannet sitt neste selskap, A/S «Polaris», oppkalte de sitt nye kokeri N. T. NIELSEN-ALONSO, til ære for ham.

         N. T. Nielsen-Alonso døde 04/02-1936, 83 år gammel.

 

Kilde: Boken «Hvalfangserselskapet Globus A/S 1925-50»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.