LVK20619120220001 PERTH. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1911 DS PERTH (LVK206191202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri / steam ship, whale factory vessel.

Off.no (IMO):

1104733

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1895/11

Bnr (Sno):

336

Bygger (yard):

Arc. McMillan & Sons Ltd., Dumbarton, Scotland.

Eier (owner):

A/S Western Australia Whaling, Larvik.

Disponent (manager):

Chr. Nielsen & Co., Larvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.600 tdw, 3.477 brt, 2.248 nrt

Dimensjoner (size):

L: 344,0’–B: 44,5'-D: 25,9’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGWD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret. 370 NHK. Bygget av David Rowan & Sons, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

Dampkjeler (boilers).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1895 Bygget som GLOAMIN av Arc. McMillan & Sons Ltd, Dumbarton, Scotland for R. A. Mudie & Son, Dundee, Scotland. Sjøsatt 22/10, levert i november.
1912 Solgt til A/S Western Australia Whaling (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Omdøpt til PERTH. Ombygget til kokeri ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord.
Ny tonnasje: 5.600 tdw, 3.522 brt, 2.245 nrt.
Lastekapasiteten i de faste tankene tilsvarte 25.000 fat hvalolje.
1913 Fanger på Afrika-kysten.
1914 I den store 1914 sesongen fanget skipet 650 knølhval som ga 17.200 fat olje.
1916
Solgt i september for NOK 3.200.000 til Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Satt inn som transportskip mellom selskapets hvalstasjon i Fortuna Bay, Syd-Georgia og Europa. PERTH skulle erstatte det tidligere transportskip OCEAN. Benyttet som tankskip under første verdenskrig (WWI).
1920 Hvalfangerselskabet Ocean A/S blir slått sammen med Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord. Det nye navnet på selskapet ble Hvalfangerselskapet Vestfold. På nytt blir PERTH satt i stand som kokeri.
1921
PERTH avgår Sandefjord 13/10 med kurs for Syd-Georgia for sesongen 1921/22. Fangsten skulle begynne 23/11.
1922 Sesongen 1921/22 ble avsluttet 03/05. Årets sesong ble det produsert 52.155 fat hvalolje. Perth tok en last på 25.275 fat og avgikk 06/05 med kurs for Schiedam, Nederland.
1923
Johan Rasmussen & Co., Sandefjord ble manager.
1925 Det nye transportskipet PEDER BOGEN blir levert, og PERTH legges i opplag. Etter kort tid blir PERTH utleid til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge) for bruk ved selskapets hvalstasjon i Walvis Bay, Sør-Vest Afrika.
1928 Solgt for NOK 350.000 til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
1930 Bjarne Gundersen, Sandefjord ble manager i juni. Registrerings havn endret til Sandefjord.
1932 Solgt i desember til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for hugging.

 

 

History in English:

1895 Built as GLOAMIN at Arc. McMillan & Sons Ltd., Dumbarton, Scotland for R. A. Mudie & Son, Dundee, Scotland. Launched 22/10, delivered in November.
1912 Sold to A/S Western Australia Whaling (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Renamed PERTH. Converted to floating whale process factory by Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. New measurements: 5.600 tdw, 3.522 brt, 2.245 nrt.
Cargo capasity in fixed tanks equaled 25.000 bbl.
1913
Catching off the African coast.
1914 Catching of the Western Australian coast. In the great season of 1914, the ship catched 650 humpback whales, giving abt.17.200 bbls of oil.
1916
Sold in September for NOK 3.200.000 to Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Used as transport vessel between company owned whaling station at Fortuna Bay, South Georgia and Europe. PERTH was a replacement for the previous transport vessel, OCEAN. Served as a tanker during WWI.
1920 Hvalfangerselskabet Ocean A/S merged with Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord. The new name of the company was Hvalfangerselskapet Vestfold. Again the PERTH was fitted out as a floating factory.
1921 PERTH left Sandefjord 13/10 for Syd-Georgia for the season of 1921/22. The whaling season commenced on 23/11.
1922 The season of 1921/22 were terminated on 03/05. The production was 52.155 bbl whale oil. PERTH loaded 25.275 bbl whale oil and sailed 06/05 for Schiedam, Holland for discharge.
1923
Johan Rasmussen & Co., Sandefjord became manager.
1925 A newbuilt transporting vessel took over, and PERTH was laid up. After a while hired out to the company Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge) for use at the whaling station in Walvis Bay, South-West Africa.
1928 Sold for NOK 350.000 to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
1930 Bjarne Gundersen, Sandefjord became manager in June. Registered in Sandefjord.
1932 Sold in December to Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for demolition.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", Starke.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 21/06-2012 (RI/PS)

 

LVK20619120220002 PERTH losser ved Vera Fedtrafineri. Bilde via Ragnar Iversen.