Navn

Link

Mottatt fra

DS FRITZØE

 Bugge & Olsen 1915 FRITZØE

Bjørn Storm Halvorsen

DS INGA som SIF

 Bugge & Olsen INGA

Holger Petersen