MOS59219750120001 BEAURIVAGE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1975 TT BEAURIVAGE (MOS592197501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
turbin ship, tanker.

Off.no:

7382249

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Moss

Byggeår (year built):

1975/05

Bnr (Sno).:

681

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Stord.

Eier (owner):

D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle, Moss.

Disponent (manager):

Biørn Biørnstad & Co., Moss.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1, Tankskip for Oljelast EO.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285.400 tdw, 140.590 brt, 111.052 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 344,54 m-Lbp: 331,3 m-B: 51,84 m-D: 28,71 m-Dypg.: 22,128 m.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

3 x 8 lastetanker.
4 lossepumper med samlet kapasitet 18.000 m³/time.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JXUI

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner (steam turbines), type De Laval, 34.472 BHP ved 80 o. min. giret til en propell. Bygget av Stal-Laval Turbin A/B Finspång, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop ved et forbruk på 180 t/døgn. Bunkerskapasitet 12.430 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 x turbogen. type Stal-Laval TGB 6/1600, 1.400 kW.
2 x dieselgen. type Bergen
Diesel KVGB, 1.400 kW.
1 x diesel gen. (nød) 184 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

4.200kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 x oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers), arbeidstrykk 79,4 bar, overheter med arbeidstrykk 79,4 bar. Total heteflate 1.502 m².
1 x damp/dampgen. med arbeidstrykk 13,7 bar.
Bygget av AB Svenska Maskinverken, Oskarshamn, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipm.):

 

 

 

Historikk:

1970 Kontrahert i mars.
1975
Bygget som BEAURIVAGE av Stord Verft A/S, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss.
Gudmor, Carmen Halvorsen. Sjøsatt 15/03, ferdigstilt i mai. Lagt opp i Mossesundet.
1979 Satt i fart.
1980 Grunnstøtte i september utenfor Ulsan, Sør-Korea med full oljelast. Store bunnskader men ingen oljelekkasje. Skadene reparert i Singapore i 25 dager i oktober med en kostnad på NOK 3.600.000 med rederiets andel NOK 300.000. Lagt opp ved Lisboa, Portugal. Rederiets samlede gjeld er nå NOK 309.000.000. Ny ledelse i rederiet etter at skipsreder Olaf Berggraf trakk seg ut.
1981 Delvis i fart inntil opplag i Holmestrand fra mai. Solgt 51% i oktober for NOK 35.700.000 til P/R Berge Beauvariage (Sig. Bergesen dy & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE BEAUVARIAGE. Salgsummen gikk til nedbetaling av pantegjeld og renter.
1982
Biørn Biørnstad & Co. trakk seg ut av Biørnstad-rederiene. Kontorene i Oslo og Moss solgt. Overført i mai til P/R Berge Pilot (Sig. Bergesen dy & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE PILOT.
1985
Solgt i januar til Single Buoy Mooring (UK) Ltd. (London) Services Inc. (Marly), Panama. Ombygd til FPSO ved Astilleros Cadiz, Spania. Omdøpt til FPSO VI.
1986 I drift fra februar på blokk OPL 98 i Nigeria for Ashland.
2000 Oppgradert ved Keppel Shipyard, Singapore for SBM Services Inc.
(SBM Production Contractors Inc.), Bridegetown, Barbados. Omdøpt til ESPADARTE FPSO. Gikk inn i et langtidsleie til Petrobras for bruk i Camposbassenget, Brasil.
2012 Omdøpt til CICADE DE ANCHIETA.
2014 I drift på Baleia Azulfeltet.

 

 

History in English:

1970 Ordered in March.
1975
Built as BEAURIVAGE by Stord Verft A/S, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss. Godmother Carmen Halvorsen. Launched 15/03, completed in May. Laid up in Mossesundet.
1979 In service.
1980 Grounded in September off Ulsan, South Korea with a full oilcargo. Heavy bottomdamages but no leakage of cargo. Repaired at Singapore in 25 days in October at a costs of NOK 3.600.000 where owners paid NOK 300.000. Laid up at Lisbon, Portugal. Owners company collective mortgage are NOK 309.000.000. New management after ship owner Olaf Berggraf stepped down.
1981 In trade until laid up at Holmestrand from May. Sold 51% in October for NOK 35.700.000 to P/R Berge Beauvariage (Sig. Bergesen dy & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE BEAUVARIAGE.
1982 Biørn Biørnstad & Co. pulled out from the Biørnstad companies. Offices in Oslo and Moss sold. Transferred in May to P/R Berge Pilot (Sig. Bergesen dy & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE PILOT.
1985
Sold in January to Single Buoy Mooring (UK)Ltd, (London) Services Inc. (Marly), Panama. Converted to FPSO at Astilleros Cadiz, Spain. Renamed FPSO VI.
1986 In service on OPL 98, Nigeria for Ashland..
2000 Upgraded at Keppel Shipyard, Singapore for SBM Services Inc. (SBM Production Contractors Inc.), Bridegetown, Barbados. Renamed ESPADARTE FPSO. Began a longtime lease to Petrobras, Brazil for use in Campos Basin, Brazil.
2012 Renamed CICADE DE ANCHIETA.
2014 In service on Baleia Azul Field.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, Boken Et Rederi’s Historie.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 27/10-2011 (SN/PS)


 

MOS59219750120002 BEAURIVAGE som ESPADARTE FPSO. Bilde via Petrobras.