MOS59719380120001 GLOMMEN 4. Foto via boka Aktieselskapet Alpha 1892 – 1952.

 

1938 MS GLOMMEN 4 (MOS597193801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tørrlast, treskrog
motor ship, dry cargo, wood hull
.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Moss

Byggeår (year built):

1938/02

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Lindstøls Skibs- & Båtbyggeri, Risør.

Eier (owner):

A/S Alpha, Moss.

Disponent (manager):

A/S Alpha, Moss.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

130 tdw, 103 brt, 60 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 81,0’-B: 20,5’-D: 9,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJUP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 råoljemotor, Union. 2-takt/enkltv., 2-sylinder. 100 BHK. Bygget av De Forenede Motorfabrikker A/S, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1938 Bygget som GLOMMEN 4 av Lindstøls Skibs- & Båtbyggeri, Risør for A/S Alpha, Moss. Levert 05/02.
1942 Tatt 16/04 av Die Kriegsmarine. Benyttet som torpedotransportskip.
1944 Kjørt på land 20/10 ved Jacobsnes ved Kirkenes og forsøkt brent i forbindelse med evakueringen av Kirkenes.
1948 Hevet og ført til Vaagland Båtbyggeri, Skålvikfjorden for reparasjon og ombygging til fiskefartøy.
1949 Registrert 26/01 som HENNINGSVÆR (N-415-V) for Leif Olufsen, Henningsvær/Svolvær. Ny tonnasje: 95 brt, 30 nrt. Nye dim.: L: 78,8’-B: 21,1’-D: 9,9’. Ny råoljemotor installert: Union. 2-takt/enkltv., 2-sylinder. 120 BHK. Bygget i 1941 av De Forenede Motorfabrikker, Bergen.
1957 Ny dieselmotor installert: Vølund. 300 BHK. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark.
1963 Ny dieselmotor installert: Vølund. 300 BHK. Bygget av A/S Vølund, København.
1976 Overtatt av Ottar Olufsen, Henningsvær/Svolvær.
1978
Ny dieselmotor installert: MTU. 720 BHK. Bygget av Motoren- & Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland.
1986
Brukt til fiskerioppsyn.
1998 Ommålt i januar: 136 brt, 40 nrt.
2000 Solgt i juni til Lofoten Trålerrederi A/S, Stamsund/Svolvær.
2001 Solgt i januar til Ottar Olufsen, Henningsvær/Svolvær. (N-415-V).
Overført i oktober til P/R Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen, Henningsvær), Svolvær.
2002 Slettet i mai som fiskefartøy. Omdøpt til GAMLE HENNINGSVÆR.
2004
Solgt i oktober til Scandinavian Maritime Recruitment Service A/S, Svelvik/Svolvær.
2005 Solgt i mai til Kurt Vold, Nærbø/Sandnes.
2008 Solgt i mars til Kristine Ziemele, Sævelandsvik/Sandnes.
Videresolgt 05/12 til Olav Ødegård, Hemsedal/Sandnes.
2018 Fremdeles i bruk 14/06 ifølge Skipsregistret.

 

 

History in English:

1938 Built as GLOMMEN 4 at Lindstøls Skibs- & Båtbyggeri, Risør for A/S Alpha, Moss. Delivered 05/02.
1942 Taken 16/04 by Die Kriegsmarine. Used in torpedo transport.
1944 Driven ashore 20/10 at Jacobsnes at Kirkenes and tried to be burnt at the evacuation of Kirkenes.
1948 Refloated and taken to Vaagland Båtbyggeri, Skålvikfjorden for repairs and conversion to a fishing vessel.
1949 Registered 26/01 as HENNINGSVÆR (N-415-V) for Leif Olufsen, Henningsvær/Svolvær. New tonnage: 95 grt, 30 nrt. New dim.: L: 78,8’-B: 21,1’-D: 9,9’. New crude oil engine installed: Union. 2-cy/sa., 2-cylinder. 120 BHP. Built in 1941 by De Forenede Motorfabrikker, Bergen.
1957 New diesel engine installed: Vølund. 300 BHP. Built by A/S Vølund, København, Denmark.
1963 New diesel engine installed: Vølund. 300 BHP. Built by A/S Vølund, København.
1976 Taken over by Ottar Olufsen, Henningsvær/Svolvær.
1978
New diesel engine installed: MTU. 720 BHP. Built by Motoren- & Turbinen-Union, Friedrichshafen, West Germany.
1986
Used in fishery protection.
1998 Re-meas. in January: 136 grt, 40 nrt.
2000 Sold in June to Lofoten Trålerrederi A/S, Stamsund/Svolvær.
2001 Sold in January to Ottar Olufsen, Henningsvær/Svolvær. (N-415-V).
Transferred in October to P/R Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen, Henningsvær), Svolvær.
2002 Deleted in May as fishing vessel. Renamed GAMLE HENNINGSVÆR.
2004
Sold in October to Scandinavian Maritime Recruitment Service A/S, Svelvik/Svolvær.
2005 Sold in May to Kurt Vold, Nærbø/Sandnes.
2008 Sold in March to Kristine Ziemele, Sævelandsvik/Sandnes.
Re-sold 05/12 to Olav Ødegård, Hemsedal/Sandnes.
2018 Still in use 14/06 according to Skipsregistret.

 

 

           

Kilde: Skipet 2+3/1995 ved Knut H. Næss.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 21/06-2018 (PS/SN)