NMS10019620120001 JØA som ARNLJOT ca. 1923. Bilde via A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen.

 

1962 MS JØA (1) (NMS100196201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje, treskrog
motor ship, ferry, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Namsos

Byggeår (year built):

1914

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

På Vestnes, Romsdal.

Eier (owner):

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

Disponent (manager):

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

34 brt, 12 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 56,0’-B: 17,0’-D: 8,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 5 PBE.

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som ROLAND ? på Vestnes, Romsdal for ukjente eiere. 1 luke. 1 bom. Dim.: L: 42,0’-B: 15,9’-D: 7,8’. Avance dieselmotor. Bygget av A/B J. V. Svensons Motorfabrikk, Nacka, Sverige.
1918 Solgt til Gustav Angvik, Angvik. Omdøpt til ARNLJOT. I fraktefart med tønnelast og ved.
1919 Forlenget med 10’ ved Meisingseth i Tingvoll.
1923 Første tur med biler.
1929 Selskapet Bilferjen Angvik-Tingvoll A/S registrert. I rute på Angvik-Tingvoll. Kapasitet 3 biler på tvers.
1933 Ombygget til bilferje med gjennomkjøring. Styrehus hevet.
Finnøy dieselmotor installert. 70 BHK. Bygget av A/S Nils N. Finnøy Motorfabrikk, Finnøy. Tonnasje 34 brt, 12 nrt. Nye dim: Loa: 56,0’-B: 17,0’-D: 8,0’.
1934 Innført i skipsregistret i desember.
1940 Grunnstøtte i snøtykke. Skiftet planker i bunn.
1951 Solgt i januar for NOK 45.000 til Hoskul Halvorsen og Sverre Jespersen, Skånevik. Ny motor installert. 120 BHK.
1954 Solgt i april Hardanger Sunnhordlandske D/S, Bergen.
1955 Solgt i februar til Sverre Jespersen og Caspar Leknes, Skånevik.
1962 Solgt i juli for NOK 107.195 til Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos. Omdøpt til JØA. Kapasitet 58 passasjerer og 2 mannskap. I rute på Varpnes-Seierstad.
1966 Omdøpt til BOTNAN i januar.
1968 Totalforliste 03/01 ved Prestøy i Nærøy.

 

 

History in English:

1914 Built as ROLAND ? on Vestnes, Romsdal for unknown owner. 1 hatch. 1 derrick. Dim.: L: 42,0’-B: 15,9’-D: 7,8’. Avance diesel engine. Built by A/B J. V. Svensons Motorfabrikk, Nacka, Sweden.
1918 Sold to Gustav Angvik, Angvik. Renamed ARNLJOT. In trade with barrels and wood.
1919 Lengthened with 10’ at Meisingseth in Tingvoll.
1923 First freight of cars.
1929 The company Bilferjen Angvik-Tingvoll A/S registered. In route on Angvik-Tingvoll. Capacity 3 cars athwart.
1933 Rebuilt to a car ferry with drive through. Wheel house raised.
Finnøy diesel engine installed. 70 BHP. Built by A/S Nils N. Finnøy Motorfabrikk, Finnøy. Tonnage 34 grt, 12 nrt. New dim: Loa: 56,0’-B: 17,0’-D: 8,0’.
1934 In the Ship Registry from December.
1940 Stranded in heavy snowfall. Renewed part of bottom.
1951 Sold in January for NOK 45.000 to Hoskul Halvorsen og Sverre Jespersen, Skånevik. New engine installed. 120 BHP.
1954 Sold in April Hardanger Sunnhordlandske D/S, Bergen.
1955 Sold in February to Sverre Jespersen og Caspar Leknes, Skånevik.
1962 Sold in July for NOK 107.195 to Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos. Renamed JØA. Capacity 58 passengers and 2 crew. In route on Varpnes-Seierstad.
1966 Renamed BOTNAN in January.
1968 Wreced 03/01 at Prestøy in Nærøy.

 

 

           

Kilde: A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/01-2018 (PS/SN)