NAR10018900120001 RAFTSUND i brann. Foto via jekte-og-jaktfart.origo.no.

 

1890 DS RAFTSUND (1) (NAR100189001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/tørrlast, jernskrog,
steam ship, passenger/dry cargo, iron hull.

Off.no:

3005915

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1872/11

Bnr (Sno).:

4

Bygger (yard):

John Reid & Co., Glen Yard, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Disponent (manager):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Klasse (Class).:

DnV 2 A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

689 brt, 422 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 189,6’-B: 26,3’-D: 20,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 118 personer.
3 luker.
3 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDVP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinderet, syl. diam.: 24,4’’-42,0’’, slag/stroke: 30,0’’. 90 NHK, 370 IHK. Bygget av Walker, Henderson & Co., Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel, (boiler), med dim.: 12,6’ x 9,7’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 70 psi. Bygget i 1884 av Aker mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1872 Sjøsatt i november som DS ERNA av John Reid & Co., Glen Yard, Port Glasgow, Scotland for Charles Henderson, Glasgow, Scotland.
Levert 04/12 som DS KONG MAGNUS for Det Søndenfjeldske Dampskibs Selskab, Kristiania.

1880 T. L. Johanson, Kristiania ble managers.
1890 Solgt til A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Overhalt og ombygget for passasjerer i Trondhjem. Omdøpt til RAFTSUND.
1895 Registrert i Stokmarknes.
1912 Kom i brann 14/08 utenfor Sandnessjøen mens hun var på reise fra Tromsø til Bergen med passasjerer, fisk og stykkgods. Senere solgt for hugging.
1915 Ombygget til lekter ved Haugnes Jernskibsbyggeri, Haugesund. Solgt til Einar Blaauw, Bergen.
1917 Ombygget til motorfrakter ved Ekenbergs Varv, Stockholm, Sverige. Installert motor på 250 BHK av ukjent fabrikat. Ny tonnasje: 478 brt, 335 nrt.
Satt i fart som TRYGVE for Stockholms Transport- och Bogserings A/B (J. A. Appelqvist), Stockholm.
1919 Havarerte 18/12 på Utlängen, Öland, Sverige mens hun var på reise fra Hull, England til Nynäshamn, Sverige med koks.

 


Fra sjøforklaringen i 1912:
D/s. „Raftsund’’ (H. D, V. F.) av Stokmarknes, reise Tromsø —Bergen med passagerer og stykgods, var under indseiling til Sandnessjøen den 14. august kl. 7,15 em., da der opstod brand i endel flyttegods paa mellemdækket. Da ilden grep om sig med stor voldsomhet og hurtighet, saa den i et øieblik omspændte hele midtskibet, besluttet kapteinen at landsætte skibet for at redde mest mulig. Skibet blev derpaa landsat paa Sandnessjøøren, hvor det brændte totalt. Passagererne og besætningen reddedes.
        Sjøforklaring i Sandnessjøen den 17. og 19. august.
Paa skibsinspektørens foranledning blev der indhentet endel oplysninger ved Trondhjems politikammer og Uttrøndelagens politikammer. Likeledes foreligger sakkyndig uttalelse angaaende ildsfarligheten av endel apotekervarer, som fandtes blandt det foran nævnte flyttegods.
        Skibsinspektøren finder, at aarsaken til ildens opstaaen ikke er opklaret, men der kan i henhold til de foreliggende oplysninger være en mulighet for, at denne skyldes selvantændelse av en kasse av flyttegodset, som indeholdt 600 a 700 gram æther (nafta) hvilket dog ikke kan konstateres, idet det ikke er mulig at bringe paa det rene, hvor paa mellemdækket denne kasse var placert.

Henlagt.

 

 

History in English:

1872 Launched in November as SS ERNA by John Reid & Co., Glen Yard, Port Glasgow, Scotland for Charles Henderson, Glasgow, Scotland.
Delivered 04/12 as SS KONG MAGNUS for Det Søndenfjeldske Dampskibs Selskab, Christiania.
1880 T. L. Johanson, Christiania became managers.
1890 Sold to A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Renovated and rebuilt for passengers in Trondhjem. Renamed RAFTSUND.
1895 Registered in Stokmarknes.
1912 Came on fire 14/08 off Sandnessjøen whilst on a voyage from Tromsø to Bergen with passengers, fish and general cargo. Later sold for demolition.
1915 Rebuilt to a barge by Haugnes Jernskibsbyggeri, Haugesund. Sold to Einar Blaauw, Bergen.
1917 Rebuilt to a motor freigther by Ekenbergs Varv, Stockholm, Sweden. Installed engine on 250 BHK of unknown make. New tonnage: 478 grt, 335 nrt.
In service as TRYGVE for Stockholms Transport- och Bogserings A/B (J. A. Appelqvist), Stockholm.
1919 Wrecked 18/12 on Utlängen, Öland, Sweden whilst on a voyage from Hull, England to Nynäshamn, Sweden wiith coke.

 

 

           

Kilde: ofoten & vesteraalens D/S A/S, Narvik av Finn R. Hansen, Skipet nr 4-94 & 1-95 av Jens Chr. Egenæs
Norsk sjøulykkestatistik 1912
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/02-2018 (PS/SN)