Mangler bilde.

 

1894 DS VAAGAN (1) (NAR100189403)

 

Kontrakten

Landstasjonen i Akkarfjord

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/tørrlast
steam ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bodø

Byggeår (year built):

1869/12

Bnr (Sno).:

18

Bygger (yard):

Nylands Værksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Disponent (manager):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

200 tdw, 141 brt, 77 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 100,9’-B: 16,3’-D: 12,2’-Dypg.: 9,27’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). 30 NHK. Bygget av Nylands Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1869 Bygget som passasjerskip DANNEBROG av Nylands Værksted, Kristiania for Ugland, Arendal.
1871 Benyttet som postskip på ruten Arendal til Frederikshavn
Danmark fra 17/04 til 28/09.
1881 Solgt til O. B. Sørensen, Arendal. Ombygget til hvalbåt
på Nylands Verksted, Kristiania.
1882 Fanget fra landstasjonen i Akkarfjord, Finnmark.
Funnet ubrukelig for hvalfangst.
1886 Ombygget til ruteskip. Ny tonnasje 140 brt, 78 nrt. Omdøpt til ALTEN.
1887 Ny kjele installert ved Bergen Mek. Verksted, Bergen.
1894 Solgt i juni til A/S Vestereraalens Dampskibsselskap, Stokmarknes. Registrert i Bodø. Omdøpt til VAAGAN. Ombygget ved Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri, Bergen. Ny dampmaskin installert: Compound, 2-sylinder. 32 NHK (160 IHK). 10,0 knop. Bygget av Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri, Bergen.
1895 Registrert i Stokmarknes.
1901 Kom i brann 29/11 ved Arnøy i Salten mens hun var på reise fra Trondheim til Narvik med stykkgods. Landsatt på Arnøy og brant helt ut. 2 mennesker omkom. Kondemnert og overtatt av assurandørene.
1902 Vraket solgt for NOK 4.000 til R. M. B. Schølberg, Bodø.
1903 Vraket bygget opp som fiskefartøy. Ny tonnasje: 180 tdw, 120 brt, 54 nrt. Omdøpt til UTRØST (N-13-B).
1918 Solgt til P. Skog, Kallevig i Salten. Bodøregister.
1919 Solgt til A/S Nordlands Kraftfoderfabrikker, Bodø. Ombygget for bruk som fraktbåt.
1928 Grunnstøtte og ble sterkt skadet ved Grøtøy i Steigen. Solgt til Brødrene Anda, Stavanger.
1929 Solgt til Dampskibet Utrøst’s Rederi (Johs. J. Bjekerø) Hjellestad pr Bergen. Stavangerregister. Ombygget til fiskefartøy (H-20-FA).
1963 Solgt til Brødrene Anda, Stavanger for opphugging.
1964 Hugget.

 

 

History in English:

1869 Built as passenger ship DANNEBROG by Nylands Værksted, Christiania for Ugland, Arendal.
1881 Sold to O. B. Sørensen, Arendal. Converted to whale
catcher at Nylands Mek. Verksted, Christiania.
1882 Catching for shore station in Akkarfjord, Finnmark.
Deemed unsuitable for whaling.
1886 Converted to a coastal steamer. New tonnage 140 grt, 78 nrt. Renamed ALTEN.
1887 New boiler installed at Bergen Mek. Verksted, Bergen.
1894 Sold in June to Vestereraalens Dampskibsselskap, Stokmarknes. Registered at Bodø. Renamed VAAGAN. Converted at Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri, Bergen.
New steam engine installed: Compound, 2-cylinder. 32 NHK (160 IHK). 10,0 knop. Built by Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri, Bergen.
1895 Registered at Stokmarknes.
1901 Came on fire 29/11 off Arnøy in Salten whilst on a voyage from Trondheim to Narvik with general cargo. Beached on Arnøy and burned out. 2 people lost. Condemned and taken over by the insurers.
1902 The wreck sold for NOK 4.000 til R. M. B. Schølberg, Bodø.
1903 Built up again as a fishing vessel. New tonnage: 180 tdw, 120 grt, 54 nrt. Renamed UTRØST (N-13-B).
1918 Sold to P. Skog, Kallevig i Salten. Bodø registry.
1919 Sold to A/S Nordlands Kraftfoderfabrikker, Bodø. Converted for use as a freighter.
1928 Stranded an sustained heavy damages off Grøtøy in Steigen.
Sold to Brødrene Anda, Stavanger.
1929 Sold to Dampskibet Utrøst’s Rederi (Johs. J. Bjekerø) Hjellestad pr. Bergen. Stavanger registry. Converted to a fishing vessel (H-20-FA).
1963 Sold to Brødrene Anda, Stavanger for demolition.
1964 Broken up.

 

 

         

Kilde: Ulf W. Gustavsen, Einar Onsøen, Bjørn Fretheim
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/02-2018 (SN/PS)