NAR10018980120001 RØST. Foto: Anders Beer Wilse.

 

1898 DS RØST (1) (NAR100189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/tørrlast,
steam ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

5601173

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bodø

Byggeår (year built):

1898/06

Bnr (Sno).:

80

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Disponent (manager):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Klasse (Class).:

DnV + 1 A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

100 tdw, 290 brt, 169 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 131,6’-B: 21,0’-D: 15,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTDV/LETE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,5’’-20,5’’-33,0’’, slag/stroke: 21,0’’. 90 NHK, 390 IHK. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel, (boiler), med dim.: 10,4’ x 10,3’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1898 Bygget som RØST av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Levert i juni.
1911 Registrert i Stokmarknes.
1912 Berørte grunnen og sank 13/01 ved innseilingen til Mortsund. Hevet. Reparert i Bergen.
1913 Forlenget med 16’. Ny Loa: 147,6’. Ny tonnasje 379 brt, 211 nrt.
1951 Solgt til Høvding Skipsopphuggings Co., Sandnessjøen.
1952 Sank 19/05 ved siden av vraket av TIRPITZ i Tromsø. Var lastet med ammunisjon fra TIRPITZ.
Senere hevet og hugget av Høvding Skipsopphuggings Co., Sandnessjøen.

 


Fra sjøforklaringen 1912:

D/s. „Røst“ (J.T.D.V) av Stokmarknæs, i lokalruten i Lofoten med post og passagerer, grundstøtte den 13. januar 1912 kl. 81/4 fm. under indseilingen til Mortsund uten at bli staaende fast. Fartøiet, som gik over grunden, fik imidlertid saa stor skade, at maskinrummet straks fyldtes med vand, og drev ind mot land, indtil det blev opankret i 7 favner vand. Passagererne, besætningen samt værdiposten reddedes ved hjælp av skibets baater. Ca. 1 time efter grundstøtningen og umiddelbart efter at sidste baat hadde forlatt skibssiden, sank fartøiet. Ved hjælp av bjergningsdamper blev skibet senere tat op og bragt til Svolvær, hvorefter det gik til Bergen for reparation.
        Sjøforklaring i Svolvær den 22. januar 1912.
        Skibsinspektøren fandt, at aarsaken til ulykken skyldtes uagtsomhet fra kjendtmandens side særlig derved:

1)                   At han satte kurs paa slump for at passere østenom grandene Dynan uten at forvisse sig om avstanden fra grundene og uten at se i kompasset samt uten at foreta tilstrækkelige undersøkelser av skibets stilling og farvandet.

2)                   At han efter grundstøtningen, mens skibet var i havsnød, gik i travaljebaaten, til hvis bemanding han ikke hørte, og forlot det synkende skib uten at ha indhentet skibsførerens tilladelse dertil.
        Skibsinspektøren oversendte derfor saken til statsadvokaten i Nordlands lagsogn, hvorefter tiltalebeslutning blev utfærdiget mot angjældende, post 1 : for overtrædelse av straffelovens § 293 jfr. § 292, 2det led og § 291, samt post 2: straffelovens § 314, 2det led jfr. § 62.
        Ved Lofotens meddomsret, hvor saken blev behandlet den 25. april 1913, blev tiltalte av meddomsretten for begge forbrydelsers vedkommende idømt 24 dages fængsel. Med kjæremaalsutvalgets samtykke blev saken derefter den 10. oktober behandlet ved Nordlands lagmandsret, hvor tiltalte av lagretten blev erklært skyldig efter tiltalens første post og dømtes til en bot til statskassen stor kr. 100.oo, subsidiært 24 dages fængsel, og i saksomkostninger kr. 15.oo. Derimot blev han frifunden, forsaavidt angaar tiltalebeslutningens post 2.

 

 

History in English:

1898 Built as RØST at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Delivered in June.
1911 Registered in Stokmarknes.
1912 Touched bottom and sank 13/01 at entrance to Mortsund. Raised. Repaired in Bergen
1913 Lengthened with 16’. New Loa: 147,6’. New tonnage 379 grt, 211 nrt.
1951 Sold to Høvding Skipsopphuggings Co., Sandnessjøen.
1952 Sank 19/05 alongside the wreck of TIRPITZ in Tromsø. Was used as storage for ammunition from TIRPITZ.
Later raised and broken up by Høvding Skipsopphuggings Co., Sandnessjøen.

 

 

           

Kilde: ofoten & vesteraalens D/S A/S, Narvik av Finn R. Hansen, Skipet nr 4-94 & 1-95 av Jens Chr. Egenæs
Norsk sjøulykkestatistik 1913
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/02-2018 (PS/SN)