1917

D/s Avra av Bergen hadde endnu ikke fat påsat sit nye navn «Bergsli», da skibet samme mandag morgen blev torpedert i Spanskebukten og gik tilbunds med 3246 ton kul fra Penarth. 2den maskinist og tre svensker druknet, 1ste styrmand blev optat av et britisk skib og bragt til England. De øvrige blev optat av en græker i samme konvoy og bragt til La Pallice. Assuransen var kr. 1.770.000.
_________________________________________________

1917

D/s Malmanger av Bergen var forsikret for kr. 6.435.000 på vei til England med parafin fra NewYork. Torsdag morgen 22de mars kom et britisk vaktskib med instruktioner og fulgte med ind forbi Fastnet. Men kl. 12 middag rammet torpedoen forskibet, som straks begyndte at synke. Engelskmændene forsøkte da at tauge skibet ind efter akterenden. Men baugen sank, like til det vældige skrog stod på bunden med akterenden 100 fot op i veiret. Så kom en ny vældig eksplosjon midtskibs. Skibet forsvandt, og mandskapet blev berget av engelskmændene
_________________________________________________

1917

Nat til 23de mars 1917 var d/s O. A. Knudsen av Haugesund ballastet på vei fra London til Port Talbot kommet vel forbi Beachy Head, da torpedoen ramte det svære tomme skrog. Våndet trængte ind, og alle mand gik ombord i en britisk jager. 1ste styrmand gik dog atter ombord, dryppet ankret og satte ankerlanternen. Næste morgen kom engelskmændene med taugbåter og berget skibet til Southampton.

Mine tilføyelser om skipene.

AVRA: A/S D/S Bergsli (Ellingsen & Johannessen), Bergen. 2.132 brt. Bygget 1892 av J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England.
MALMANGER: H. Westfal-Larsen et. al., Bergen. 5.671 brt. Bygget 1917 av Chester Shipbuilding Co. Ltd., Chester, PA, USA.
O. A. KNUDSEN: Knut Knutsen O. A. S. (Knut Knutsen), Haugesund. 3.532 brt. Bygget 1907 av Craig, Taylor & Co., Stockton, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)