1917

Næste morgen gik det likedan med Nordenfjeldskes Tore Jarl på vei hjem med kul fra Newcastle. En passager blev borte, men de øvrige blev reddet av en britisk tråler og bragt til Lerwick. Skibet var forsikret for kr. 1.192.000.
_________________________________________________

1917

Nordenfjeldskes Arnfinn Jarl var forsikret for kr. 1.312.000 på vei til Tyne med props fra Narvik, men blev torpedert uten varsel søndag kveld 20de mai. En britisk destroyer sænket ubåten som hadde sendt torpedoen og telegraferte trådløst til Bergen at skibet endnu fløt, 16 kvm. av Holmengraa. De skibbrudne blev bragt til Orkenøerne.
_________________________________________________

1917

D/s Nan Smith av Drammen var forsikret for kr. 1.780.000 på vei til Newport med 3200 ton malm fra Bilbao. Tirsdag aften 22de mai kom eksplosjonen, og skibet gik tilbunds på to minutter i Spanskebukten. Mandskapet sprang overbord og blev reddet av en fanskmand som bragte det til Brest.

Mine tilføyelser om skipene.

TORE JARL: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 1.256 brt. Bygget 1903 av Irvine Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Irvine, West Hartlepool, England
ARNFINN JARL: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 1.097 brt. Bygget 1913 av Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondhjem.
NAN(N) SMITH: E. B. Aaby, Drammen. 2.134 brt. Bygget 1907 av Newport News Shipbuilding & Drydocking Co., Newport News, VA, USA
.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 05/11-2011 (PS)